Online Boekhouden

Wat is de kleineondernemersregeling (KOR) 2017 en 2018?

Betaal je in een jaar minder dan € 1.883 btw? Dan kun je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Soms hoef je zelfs helemaal geen btw te betalen. Je maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling. Je mag zelf bepalen of je in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling en deze direct verwerken in je btw-aangifte.

Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

Je kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat je moet betalen als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

Voorwaarden kleineondernemersregeling:

  • Je hebt een eenmanszaak, vof of maatschap.
  • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in één jaar.
  • Je onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Je voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw, bijvoorbeeld door Jortt te gebruiken voor je boekhouding.

Hoe bereken ik mijn belastingvermindering voor de kleineondernemersregeling?

Hoeveel belastingvermindering je precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat je per jaar zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als je de regeling niet zou toepassen. Voor de berekening trek je op het btw-formulier 5b (kosten) van 5a (opbrengsten) af. Dat is de basis van de belastingvermindering.

Berekening belastingvermindering voor kleine ondernemers

Betaal je € 0, dan krijg je geen verdere aftrek. Je btw-aangifte kan dus niet negatief worden door de kleineondernemersregeling.

Betaal je € 1.345 of minder, dan mag je het volledige btw-bedrag aftrekken. Je betaalt dan dus € 0 btw.

Betaal je meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883, dan is de som: 2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte)). Zie hier een rekenvoorbeeld.

Betaal je € 1.883 of meer, dan krijg je geen vermindering.

Hoe verwerk ik de kleineondernemersregeling (KOR) in mijn boekhouding?

Als je per maand of per kwartaal aangifte doet, mag je de vermindering per maand, kwartaal of jaar toepassen. Wil je de vermindering per maand of kwartaal verrekenen? Je kunt dan per maand of per kwartaal in de aangifte een voorlopige vermindering invullen. Na afloop van het jaar verreken je de voorlopige verminderingen met de definitieve vermindering. De totale vermindering voor een jaar vul je dan in de laatste aangifte van dat jaar.

De kleineondernemersregeling verwerk je direct in het Jortt btw-formulier. Deze vul je in bij 5d 'Vermindering volgens kleine ondernemers regeling' in boekhoudprogramma Jortt .

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.