Online Boekhouden

Kvk jaarrekening deponeren

Het opstellen en het deponeren van een jaarrekening voor bv's, stichtingen en verenigingen is verplicht. Ook wanneer je als ondernemer de enige aandeelhouder bent, moet je de jaarcijfers van je bv deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Wat is een Jaarrekening?

Simpel gezegd is de jaarrekening een financieel eindverslag van je bedrijf, waarin je (in cijfers) beschrijft wat je gedaan hebt in het betreffende boekjaar. Belangrijk om te begrijpen is dat een jaarrekening goed moet aansluiten op jouw boekhouding, waarin je de bewijzen van inkomsten en uitgaven bewaart.

Een jaarrekening mag je zelf indienen bij de KvK wanneer je bedrijf in de categorieën Micro (omzet tot € 700.000/ jaar) en Klein (omzet tot € 12 miljoen/ jaar) valt.

Het is een groot misverstand dat een jaarrekening door een accountant moet worden gemaakt of worden goedgekeurd. Tot € 12 miljoen omzet mag je dat zelf doen.

Standaard KvK jaarrekening

Vanaf boekjaar 2016 verloopt de deponering verplicht digitaal en heeft de KvK een standaard gedefinieerd voor de KvK jaarrekening. Jortt kan deze standaard KvK jaarrekening automatisch voor je genereren. En omdat je administratie ook in Jortt zit, is de jaarrekening altijd aansluitend met je boekhouding. Zo weet je zeker dat je jaarrekening voldoet aan alle verplichtingen.

Zelf KvK jaarrekening deponeren

In een paar minuten genereer je in Jortt de KvK jaarrekening. De gegevens van de KvK jaarrekening deponeer je zelf via deze link bij de KvK. Alles bij elkaar kost het je een minuut of 10 en je kan het echt zelf.

Wanneer moet je een jaarrekening deponeren?

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn. Uitstel hoef je niet te melden aan de KvK.

De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Als je boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli zonder uitstel. En bij maximaal uitstel is dit dus 31 december.

Als alle aandeelhouders van de bv tevens bestuurder of commissaris zijn dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling, tenzij deze regel in de statuten wordt uitgesloten. Als ondertekening meteen leidt tot vaststelling, dan vervallen de 2 maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er binnen 11 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Dit betekent dat bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar uiterlijk 8 december gedeponeerd moet zijn.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.