Boekhoudprogramma Jortt

Hoe boek ik een dga-salaris?

Een dga-salaris boek je als twee boekingen.

Stel: je kiest een brutoloon van € 5.000 per maand. Je boekt dan je netto salaris en de loonheffingen. Deze samen zijn gelijk aan je brutoloon. Lees hier hoe je de loonheffingen zelf berekent . Voor dit voorbeeld stellen we de loonheffingen op € 2.000, je nettoloon is dan € 3.000.

- Je maakt dan € 3.000 over naar je privérekening met de omschrijving salaris.
- Je maakt dan € 2.000 over naar de Belastingdienst met het kenmerk uit het loonheffingsprogramma.

Wanneer je daarna je MT940 bestand met deze twee boekingen inleest, boekt Jortt Slim boeken automatisch de loonheffingen voor je. Deze worden geboekt op 'Uitgave' en 'Loonbelasting'. Jortt 'leest' het betalingskenmerk en vertaalt dit in de boeking naar het type belasting en de periode.

Je boekt je netto salaris op 'Kosten' en 'Lonen'. De eerste keer doe je dit zelf. De volgende keren doet Jortt Slim boeken dit automatisch voor je.

Als bv zijn zowel je salaris als de loonheffingen kosten en worden dus beide van de winst- en verliesrekening afgetrokken.

Het boeken van je dga-salaris:

DGA-salaris boeken

Het boeken van de loonheffingen:

Loonheffingen boeken

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.