Boekhoudprogramma Jortt

Hoe boek ik loon / salaris van werknemers

Loon boeken van eigen werknemers

Heb je zelf werknemers in dienst? Dan verwerk je de loonkosten eenvoudig in boekhoudprogramma Jortt aan de hand van de afschrijvingen van de bank. Loonkosten zijn een categorie die de Belastingdienst vraagt bij het doen van je inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Wanneer je de loonkosten op onderstaande wijze verwerkt, voldoe je aan de eisen van de Belastingdienst en kun je deze posten één op één overnemen wanneer je de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting aangeeft.

Loonstroken maken

Met Jortt kun je geen loonstroken maken, dat is weer een specialiteit op zich. Een eigen loonspecificatie als DGA kun je wel eenvoudig zelf maken: DGA loonheffingen berekenen . Voor je personeel adviseren we te werken met Het Salariskantoor (€ 10 per loonstrook*) of Employes (€ 25 1e werknemer, € 5 iedere volgende werknemer/ maand*).
*Excl. btw. Prijzen zijn van derde partijen en kunnen veranderen.

Loonkosten boeken

Om loonkosten te kunnen boeken geef je eerst bij Bedrijfsgegevens aan dat je personeel hebt. Jortt voegt nu automatisch de categorieën toe die je nodig hebt om de loonkosten te verwerken.

De netto loonbetaling, dus het geld wat je overmaakt aan je werknemer, boek je als Kosten en Lonen. Je neemt daarvoor het totaalbedrag wat netto is overgemaakt, dus inclusief eventuele reiskosten of andere onkosten. Over loonkosten wordt geen btw berekend. Vul dus € 0 in bij het btw veld.

Sociale lasten boeken

Naast de loonkosten betaal je ook sociale lasten. Dit is het bedrag wat je overmaakt aan de Belastingdienst. Deze afschrijving boek je ook als Kosten, Sociale lasten. Over Sociale lasten wordt geen btw berekend. Vul dus € 0 in bij het btw veld.

Sociale lasten betaal je een maand later dan de lonen. Bij de boeking geef je als Factuurdatum dus de periode één maand voor de betaling aan.

Pensioenkosten boeken

Betaal je pensioen aan een externe pensioenfonds? Dan moet je deze kosten apart boeken in je boekhouding.

Belastingaangifte

Lonen, Sociale lasten en Pensioenkosten zijn de enige splitsingen die de Belastingdienst aan je vraagt. Het verder opsplitsen van je kosten, zoals reiskosten per werknemer, is dus alleen handig als dit jezelf iets oplevert.

Zet in de omschrijving van de uitbetaalde lonen het woord 'Salaris' of 'Loon'. Jortt herkent deze omschrijving en deelt de betaling gelijk in, in de juiste categorie. De sociale lasten worden ook automatisch door Jortt in de juiste categorie geplaatst. Jortt kent het banknummer van de Belastingdienst en weet aan de hand van het betaalkenmerk om welke soort belasting het gaat.

Vakantiegeld / 13e maand reserveren

Betaal je vakantiegeld, 13e maand of andere speciale vergoedingen achteraf? Dan maak je hiervoor een lening aan, je hebt namelijk een schuld aan je werknemers. Deze lening zorgt ervoor dat je al wel de kosten neemt in een huidige periode, maar deze nog niet uitbetaald.

De lening staat vermeld bij Geldzaken . Zo weet je hoeveel geld je nog schuldig bent aan je personeel.

Een Lening maak je aan bij Geldzaken . Klik op Ontvangen leningen / Voorzieningen en kies Korte termijn lening toevoegen. Noem deze lening waar je deze voor gaat gebruiken, dus bijvoorbeeld Reservering vakantiegeld of Reservering 13e maand.

vakantiegeld reserveren boekhouding

Vakantiegeld / 13e maand kostencategorie

De reserveringen worden in de huidige perioden als als kosten geteld. Om deze reken maak je per reservering ook een kostencategorie aan. Deze maak je eerst aan bij: Categorie toevoegen aan boekhouding als subcategorie van Lonen.

Vakantiegeld / 13e maand kosten boeken

Voor de reserveringen maak je een Nieuwe boekingen:

Boeking: Kies Kosten > Lonen (subcategorie {doel}) > Omschrijving 'Reservering {doel}' > Datum deze maand > Bedrag: de reservering voor deze periode. Sla deze boeking op. Kies Inboeken, kies Maak nieuw betaling aan > Reservering {doel}.

vakantiegeld kosten boeken boekhouding

Vakantiegeld / 13e maand reserveringen vrijgeven

Wanneer de tijd is gekomen dat je de reserveringen gaat uitbetalen, maak je weer twee boekingen. Deze zijn het tegenovergestelde van 'Vakantiegeld/ 13e maand reserveren'.

Je maakt hiervoor een Nieuwe boekingen:

Boeking: Kies Kosten > Lonen (subcategorie {doel}) > Omschrijving 'Reservering vrijgeven {doel}' > Datum deze maand > Bedrag: - (negatief) de reservering voor deze periode. Sla deze boeking op. Kies Inboeken, kies Maak nieuw betaling aan > Reservering {doel}.

Vakantiegeld / 13e maand reserveringen betalen

De betaling aan je werknemers van het vakantiegeld of de 13e maand, boek je weer aan de hand van de afschrijvingen van je bank. Je boekt het uitbetaalde netto bedrag aan je werknemers als Kosten, Lonen en de afgedragen Sociale lasten als Kosten, Sociale lasten.

Payroll medewerker boeken

Wanneer je gebruik maakt van Payroll, dan boek je alleen de kosten zoals deze op de factuur staan. Als Kosten | Personeelskosten | Overige Personeelskosten (Payrollers zijn geen personeel van jou, je betaald geen loon, maar kosten voor de Payroll).

Indien gewenst kun je een categorie 'Payroll' toevoegen bij: Categorie toevoegen aan boekhouding als subcategorie van Overige personeelskosten.

Op een Payroll factuur zit btw. Deze geef je ook op in de boeking. Deze btw wordt dan verrekend met de eerstvolgende btw-aangifte .

Ingehuurde zzp medewerkers voor een project boeken

Heb je zzp medewerkers ingehuurd voor een project en 'verkoop' je deze medewerkers door aan jouw opdrachtgever? Dan boek je deze als Kosten, Uitbesteed werk. Dit valt namelijk onder de 'Kostprijs van de omzet' en moet je dus ook zo opgeven bij de Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Een boekhouder, schoonmaakbedrijf, beveiligingskantoor of een ander die 'algemene werkzaamheden' doet, valt niet onder Uitbesteed werk, maar onder Algemene- of Kantoorkosten.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.