Wat is boekhouden?

Boekhouden is het netjes en overzichtelijk bijhouden van je administratie. Boekhouden heeft twee doelen:

 1. Verantwoording aan de Belastingdienst. Je moet je financiële huishouding kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Als ondernemer ben je wettelijk verplicht een goede boekhouding bij te houden die is afgestemd op je bedrijf.
 2. Inzicht. Daarnaast geeft een gestructureerde boekhouding inzicht in je bedrijf. Dit helpt je de juiste keuzes te maken voor de continuïteit van je onderneming.

Onder je boekhouding vallen alle gegevens over je onderneming die je op papier (ook kladaantekeningen) of digitaal vastlegt. Deze moeten allemaal worden bewaard.

De Belastingdienst moet je boekhouding snel en goed kunnen controleren. Als je boekhouding niet volledig is en/of niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als je jouw boekhouding niet lang genoeg bewaart, kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Een boekhoudprogramma zoals Jortt helpt je je boekhouding te voeren volgens de wetgeving, geeft je inzicht in je administratie en zorgt voor het voldoen aan de bewaarplicht.

De administratie

Je administratie gaat overigens verder dan alleen de boekhouding. Alle gegevens over je onderneming die je vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij je administratie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
 • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
 • tussentijds gemaakte controleberekeningen
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
 • bankafschriften
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 • agenda’s en afspraken boeken
 • correspondentie
 • software en databestanden

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Let erop dat veel gegevens van de administratie alleen maar digitaal worden verstrekt en dat dit na verloop van tijd automatisch wordt gewist. Bankbestanden zijn bijvoorbeeld maar 18 maanden beschikbaar. Bankbestanden die je inleest in Jortt worden automatisch bewaard en dienen zo als bewijs voor de Belastingdienst.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.