Hoe boek ik inventaris / bedrijfsmiddelen?

Wat is inventaris / een bedrijfsmiddel?

Onder inventaris verstaan we alle bedrijfsmiddelen die niet bedoeld zijn voor de verkoop, die langer meegaan dan één jaar en bij aanschaf meer kosten dan € 450,- exclusief btw. Voorbeelden van inventaris zijn je bureau, je laptop en je auto van de zaak.

Btw terugvorderen voor bedrijfsmiddel in boekhouding

Om inventaris te boeken maak je eerst een boeking. Dit is de betaling aan je leverancier. Ga naar Boekingen en kies de bankafschrijving met de betaling. In ons voorbeeld betalen we een laptop van € 1200,- waarvan € 208,26 btw is.

  1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
  2. Selecteer bij Boekingen bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
  3. Klik op Inboeken bij de Afschrijving van de afschrijving van het bedrijfsmiddel.
  4. Klik op Maak boeking in de geopende Afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
  5. Kies als boeking soort Kosten en als categorie Kantoorkosten.
  6. Klik op Opslaan.
Inventaris boeken

Door deze boeking te maken, wordt de btw gelijk teruggevorderd bij de Belastingdienst. Je vindt deze terug in het btw scherm, 5b voorbelasting.

Bedrijfsmiddel toevoegen op de balans

Omdat de laptop niet bedoeld is om te verkopen aan je klanten, langer meegaat dan één jaar en meer kost dan € 450,- mag je de kosten niet in één keer van je winst en verlies aftrekken.

  1. Ga naar Bedrijfsmiddelen in het hoofdmenu.
  2. Klik op Bedrijfsmiddel.
  3. Voer de omschrijving in, de aankoopdatum (of als deze anders is de 'ingebruikname datum'), het bedrag exclusief btw, de vermoedelijke gebruiksduur en de vermoedelijke restwaarde. Deze laatste twee zijn subjectief.

In hoeveel jaar afschrijven

Een nieuwe zakelijke computer, telefoon of laptop afschrijven gebeurt in 5 jaar. Ook al weet je van te voren dat je telefoon of laptop geen 5 jaar mee gaat, moet er in 5 jaar worden afgeschreven. De afschrijving is bepaald en vastgesteld door de Belastingdienst.

Inventaris boeken

Afschrijving berekenen

De standaard voor kantoorbenodigdheden is afschrijven in 5 jaar en een restwaarde van 0%. Klik op 'Opslaan'. Jortt berekent zelf de afschrijving per jaar.

Afschrijvingen op de balans

De laptop wordt nu zichtbaar op de 'Balans' onder 'Rapporten' onder de kop 'Fysieke bedrijfsmiddelen' en neemt automatisch iedere maand in waarde af.

Bijzondere afschrijftermijnen

Afschrijven op goodwil

De afschrijftermijn van goodwill is 10 jaar.

Afschrijven op verbouwingen

Afschrijven op verbouwingen is over het algemeen 10 jaar.

Afschrijven op bedrijfspand

Afschrijven op bedrijfspanden is over het algemeen 20 tot 50 jaar.

Voor een bedrijfspand mag je niet afschrijven op de waarde van de grond en heb je te maken met de bodemwaarde.

De bodemwaarde van het pand geef je in Jortt op als Restwaarde.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.