Boekhoudprogramma Jortt

Hoe boek ik inventaris?

Onder inventaris verstaan we alle bedrijfsmiddelen die niet bedoeld zijn voor de verkoop, die langer meegaan dan één jaar en bij aanschaf meer kosten dan € 450 exclusief btw. Voorbeelden van inventaris zijn je bureau, je laptop en je auto van de zaak.

Om inventaris te boeken maak je eerst een boeking. Dit is de betaling aan je leverancier. Ga naar Boekingen en kies de bankafschrijving met de betaling. In ons voorbeeld betalen we een laptop van € 1200 waarvan € 208,26 btw is.

  1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
  2. Klik op Inboeken bij de Afschrijving van de betaling aan de slager.
  3. Klik op Inboeken in de geopende Afschrijving.
  4. Selecteer Maak boeking en er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
  5. Kies als boeking soort Kosten en als categorie Kantoorkosten.
  6. Klik op Opslaan.
Inventaris boeken

Door deze boeking te maken, wordt de btw gelijk teruggevorderd bij de Belastingdienst. Je vindt deze terug in het btw scherm, 5b voorbelasting.

Bedrijfsmiddel toevoegen op de balans

Omdat de laptop niet bedoeld is om te verkopen aan je klanten, langer meegaat dan één jaar en meer kost dan € 450 mag je de kosten niet in één keer van je winst en verlies aftrekken.

Daarom maak je een afschrijving aan in Bedrijfsmiddelen in het hoofdmenu. Klik op 'Nieuw bedrijfsmiddel', voer de omschrijving in, de aankoopdatum (of als deze anders is de 'ingebruikname datum'), het bedrag exclusief btw, de vermoedelijke gebruiksduur en de vermoedelijke restwaarde. Deze laatste twee zijn subjectief. De standaard is afschrijven in 5 jaar en een restwaarde van 10%. Klik op 'Opslaan'. Jortt berekent zelf de afschrijving per jaar.

Inventaris boeken

De laptop wordt nu zichtbaar op de 'Balans' onder 'Rapporten' onder de kop 'Fysieke bedrijfsmiddelen' en neemt automatisch ieder jaar in waarde af.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.