Bedrijfsmiddelen en afschrijven

Een bedrijfsmiddel is iets dat je gekocht hebt om zelf te gaan gebruiken en niet om door te verkopen aan je klant. Je gebruikt dit bedrijfsmiddel om producten te maken of je diensten te verlenen. Bij bedrijfsmiddelen moet je denken aan computers, machines, transportmiddelen, gereedschappen, kantoormeubelen e.d.. Maar ook goodwill of vergunningen zijn bedrijfsmiddelen.

Op een bedrijfsmiddel, met aanschafkosten van meer dan € 450, moet van de Belastingdienst worden afgeschreven. Dit betekent dat de kosten van het bedrijfsmiddel niet in één keer van de winst afgetrokken mogen worden, maar dat dit verspreid wordt over het aantal jaar dat een bedrijfsmiddel wordt gebruikt.

Een bedrijfsmiddel, met aanschafkosten van minder dan € 450, hoeft niet te worden afgeschreven. Deze hoef je dus ook niet als bedrijfsmiddel aan te maken.

Afschrijven met Jortt

In boekhoudprogramma Jortt boek de aanschaf van het bedrijfsmiddel in als Bedrijfsmiddel boeking. De waarde van het bedrijfsmiddel wordt op de balans gezet. De afschrijvingen komen automatisch als kosten in de winst-en-verliesrekening. De betaalde btw komt in je btw-aangifte.

In de rest van deze uitleg wordt de aanschaf van een computer als voorbeeld gebruikt. Maak een kostenboeking voor de aanschaf van de computer:

 1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
 2. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
 3. Klik op Inboeken bij de afschrijving van de betaling van het bedrijfsmiddel.
 4. Klik op Maak boeking in de geopende afschrijving. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 5. Kies als boeking soort Bedrijfsmiddelen en kies een categorie.
  Maak boeking aan
  • Opbrengsten
  • Kosten
  • Bedrijfsmiddelen
  • Balans
  Categorie Omschrijving
  Computer

  Factuurdatum
  oktober
  Ingebruikname datum is hetzelfde als factuurdatum
  Vermoedelijke gebruiksduur (in hele jaren)
  5

  Totaal incl btw
  3.630,00
  Totaal btw
  630,00
  Restwaarde
  0
  Vul de velden in:
  Omschrijving: Geef een duidelijke omschrijving op waaraan je het bedrijfsmiddel makkelijk kan herkennen.
  Restwaarde: De waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben aan het eind van de vermoedelijke gebruiksduur. Probeer een reële waarde te bepalen. Voor ICT-apparatuur (computers, telefoon, etc) zal de waarde € 0 zijn na de vermoedelijke gebruiksduur. Auto’s hebben na een aantal jaar nog een aanzienlijke waarde.
  Vermoedelijke gebruiksduur: Je mag niet meer dan 20% van de waarde per jaar afschrijven. Een vermoedelijke gebruiksduur van 5 jaar is het meest gebruikt. Voor goodwill, verbouwingen en een bedrijfspand zijn er bijzondere afschrijftermijnen.
 6. Klik op Opslaan.

De kosten die je geboekt hebt, worden nu automatisch afgeschreven zodat deze € 0 zijn. De waarde van het bedrijfsmiddel wordt bij Bedrijfsmiddelen op de balans gezet.

Voorbeeld aanmaken bedrijfsmiddel voor computer
Omschrijving:Computer
Aankoopdatum:Maart 2018
Aanschafkosten:3000
Restwaarde:0
Vermoedelijke gebruiksduur:5 jaar

In ons voorbeeld van de aanschaf van de computer wordt er € 3000 minder kosten geboekt en de waarde van de computer (€ 3000) wordt op de balans gezet.

Automatisch afschrijven

Jortt zal nu de afschrijving per maand berekenen en deze automatisch in de boekhouding verwerken. Elk maand worden alle opgevoerde bedrijfsmiddelen op een juiste manier in de winst-en-verliesrekening en balans verwerkt. Wanneer je een bedrijfsmiddel hebt opgevoerd heb je er verder geen omkijken meer naar.

Overzicht hoe er op de computer wordt afgeschreven
Automatisch afschrijven

In ons voorbeeld van de aanschaf van de computer worden er elke maand € 50 afschrijfkosten geboekt (€ 3000 / 5 jaar / 12 maanden) en wordt op de balans de waarde van de computer elke maand € 50 minder. De afschrijvingskosten worden geboekt op Afschrijvingen | Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen | Automatische afschrijvingen.

Willekeurig afschrijven

Als startende ondernemer (eerste 3 jaar) mag je willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je meer dan de standaard afschrijving (20%) afschrijft. In de praktijk wordt vaak het hele bedrijfsmiddel in één keer afgeschreven. Dit kan voordelig zijn omdat hierdoor je winst lager uitkomt en je daardoor minder inkomstenbelasting betaalt. Het is belangrijk dat je altijd het bedrijfsmiddel aanmaakt, ook als je het in één keer wil afschrijven. Jortt houdt namelijk voor je bij welke willekeurige afschrijvingen er zijn gedaan. Wanneer je gebruik wil maken van de Kleinschaligheidsaftrek moet je deze opgeven bij de inkomstenbelasting.

Voordat je willekeurig kan afschrijven, maak je eerst het bedrijfsmiddel aan zoals beschreven bij Stap 1 en 2 van deze uitleg.

Voeg een willekeurige afschrijving naar € 0 toe

 1. Ga naar Bedrijfsmiddelen in het hoofdmenu.
 2. Selecteer een bedrijfsmiddel door erop te klikken.
 3. Klik op Schrijf willekeurig af naar € 0 om de (restant-)waarde van het bedrijfsmiddel in één keer willekeurig af te schrijven.
 4. Geef de maand op waarin je de afschrijving wil laten plaatsvinden.
  Voeg een willekeurige afschrijving toe
 5. Klik op Opslaan.

Het willekeurig afschrijven naar € 0 wordt door Jortt op een boekhoudkundig correcte manier verwerkt in je balans en winst-en-verliesrekening. Het bedrijfsmiddel wordt op de balans € 0 waard en in de winst- en verlies wordt de resterende waarde van het bedrijfsmiddel als kosten geboekt op Afschrijvingen | Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen | Willekeurige afschrijvingen.

Voeg een willekeurige afschrijving voor een deel toe

Je kan ook een deel van het bedrijfsmiddel willekeurig afschrijven (meestal wordt er in één keer afgeschreven).

 1. Ga naar Bedrijfsmiddelen in het hoofdmenu.
 2. Selecteer een bedrijfsmiddel door erop te klikken.
 3. Klikken op Voeg willekeurige afschrijving toe.
 4. Geef de maand op waarin je de afschrijving wil laten plaatsvinden.
 5. Geef het bedrag op hoeveel je willekeurig wil afschrijven.
 6. Klik op Opslaan.

Het bedrijfsmiddel wordt op de balans minder waard en in de winst- en verlies wordt de willekeurige afschrijving als kosten geboekt op Afschrijvingen | Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen | Willekeurige afschrijvingen.

Schrijf af naar € 0 door diefstal, verlies of defect

Bedrijfsmiddelen kunnen in één keer hun waarde verliezen door diefstal of verlies. Ook kan het bedrijfsmiddel defect gaan. Dit verlies van waarde moet je in je boekhouding verwerken.

 1. Ga naar Bedrijfsmiddelen in het hoofdmenu.
 2. Selecteer het bedrijfsmiddel dat je naar € 0 wil afschrijven door er op te klikken.
 3. Klik in het detailpaneel van het bedrijfsmiddel op Schrijf af naar € 0 door diefstal, verlies of defect.
 4. Selecteer de maand waarin deze afschrijving naar € 0 moet plaatsvinden.
  Afschrijven naar 0 door diefstal, verlies of defect
 5. Klik op Opslaan.

Deze afschrijving naar € 0 wordt door Jortt boekhoudkundig verwerkt in je balans en winst-en-verliesrekening. Het bedrijfsmiddel wordt op de balans € 0 waard en in de winst-en-verliesrekening wordt de resterende waarde van het bedrijfsmiddel als kosten geboekt op Afschrijvingen | Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen | Afschrijvingen door diefstal, verlies of defect.

Waarde van je bedrijfsmiddelen

Als je wil weten wat de huidige waarde van je bedrijfsmiddelen is dan ga je naar Bedrijfsmiddelen in het hoofdmenu. Hier wordt een lijst weergegeven met al je bedrijfsmiddelen en de huidige waarde ervan. Ook het totaal van de waarde staat onder aan de lijst. Klik op een bedrijfsmiddel om te zien hoeveel er per jaar wordt afgeschreven en wat de waarde is op 31 december. Ook worden hier de eventuele willekeurige afschrijvingen en afschrijvingen door diefstal, verlies of defect getoond.

Overzicht van de waarde van je bedrijfsmiddelen
Overzicht van de waarde van je bedrijfsmiddelen

Bijzondere afschrijftermijnen

Om een bedrijfsmiddel af te schrijven moet je een afschrijftermijn bepalen. De Belastingdienst zegt hierover:

In principe is dat de technische levensduur van het bedrijfsmiddel, dus de periode totdat het helemaal versleten is. Maar u mag uitgaan van de economische levensduur als die korter is dan de technische levensduur. De economische levensduur van een bedrijfsmiddel is verstreken als het geen economisch nut meer heeft voor uw onderneming, ook al is het technisch nog in goede staat.

In de praktijk wordt er voor gekozen om bedrijfsmiddelen in 5 jaar af te schrijven (maximaal 20% per jaar). Er zijn echter een paar uitzonderingen waarbij is bepaald dat er over een langere termijn afgeschreven moet worden:

Afschrijven op goodwill
De afschrijftermijn van goodwill is minimaal 10 jaar.
Afschrijven op verbouwingen
Afschrijven op verbouwingen is over het algemeen 10 jaar.
Afschrijven op bedrijfspand
Afschrijven op bedrijfspanden is over het algemeen 20 tot 50 jaar. Voor een bedrijfspand mag je niet afschrijven op de waarde van de grond en heb je te maken met de bodemwaarde. De bodemwaarde van het pand geef je in Jortt op als Restwaarde.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.