Kleineondernemersregeling (KOR) OUD

Dit is de uitleg over de oude KOR regeling. Bekijk de nieuwe Kleineondernemersregeling.

Betaal je in een jaar minder dan € 1.883 btw? Dan kun je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Soms hoef je zelfs helemaal geen btw te betalen. Je maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR). Je mag zelf bepalen of je in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling en deze direct verwerken in je btw-aangifte.

Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

Je kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat je moet betalen als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een eenmanszaak (ZZP), vof of maatschap.
 • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in één jaar.
 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Je voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw, bijvoorbeeld door Jortt te gebruiken voor je boekhouding.

Hoe bereken ik mijn belastingvermindering voor de kleineondernemersregeling?

Hoeveel belastingvermindering je precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat je per jaar zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als je de regeling niet zou toepassen. Voor de berekening trek je op het btw-formulier 5b (kosten) van 5a (opbrengsten) af. Dat is de basis van de belastingvermindering.

Berekening belastingvermindering voor kleine ondernemers

Betaal je € 0, dan krijg je geen verdere aftrek. Je btw-aangifte kan dus niet negatief worden door de kleineondernemersregeling.

Betaal je € 1.345 of minder, dan mag je het volledige btw-bedrag aftrekken. Je betaalt dan dus € 0 btw.

Betaal je meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883, dan is de som: 2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte)).

Betaal je € 1.883 of meer, dan krijg je geen vermindering.

Hoe verwerk ik de kleineondernemersregeling (KOR) in mijn boekhouding?

De kleineondernemersregeling verwerk je direct in het Jortt btw-formulier. Hiervoor ga je naar Btw-aangifte in het hoofdmenu aan de linkerkant. Daar vul je deze in bij 5d 'Vermindering volgens kleineondernemersregeling' in boekhoudprogramma Jortt. Klik op Wijzigen om het KOR-bedrag in te vullen.

De kleineondernemersregeling kan je derect inboeken op het btw-formulier
kleineondernemersregeling inboeken

Voorbeeld boeken kleineondernemersregeling in boekhouding

Je verschuldigde omzetbelasting (5a) is € 1.741,00 en de Voorbelasting (5b) is € 1.286,00. Je moet dus € 455,00 btw betalen. Je verwacht dat je over het hele jaar onder de € 1.345 blijft. Vul dan als KOR-bedrag 455 in. Dit wordt afgetrokken van het subtotaal (5c). Je hoeft nu dus geen btw te betalen.

Kleineondernemersregeling op de btw-aangifte

Je moet wel btw-aangifte doen ook al hoef je geen btw te betalen.

Deze KOR-boeking wordt meteen in je winst- en verliesrapport verwerkt (Overige buitengewone baten) en in de balans verwerkt (Te betalen btw).

Corrigeren van kleineondernemersregeling

Als je per maand of per kwartaal aangifte doet, mag je de vermindering per maand, kwartaal of jaar toepassen. Wil je de vermindering per maand of kwartaal verrekenen? Je kunt dan per maand of per kwartaal in de aangifte een voorlopige vermindering invullen. Na afloop van het jaar verreken je de voorlopige verminderingen met de definitieve vermindering. De totale vermindering voor een jaar vul je dan in de laatste aangifte van dat jaar in.

Corrigeren van onterecht verminderde btw

Wanneer aan het eind van het jaar blijkt dat je toch geen recht had op de kleineondernemersregeling dan kan je dit in de laatste btw-aangifte van het jaar corrigeren. Heb je bijvoorbeeld in de eerste drie kwartalen totaal € 900,00 aan KOR ingevuld en moet je in het 4de kwartaal € 1.000,00 btw betalen (je komt boven de € 1.883 grens), dan kan je dit corrigeren door € -900,00 (negatief dus) aan KOR in te vullen. Je betaalt dan automatisch de te weinig betaalde btw in het 4de kwartaal.

Corrigeren van nog niet ontvangen vermindering btw

Wanneer aan het eind van het jaar blijkt dat je recht hebt op de kleineondernemersregeling maar je hebt hier nog geen gebruik van gemaakt, dan kan je dit alsnog corrigeren in de laatste btw-aangifte van het jaar. Heb je bijvoorbeeld in de eerste drie kwartalen totaal € 900,00 aan btw betaald en in het vierde kwartaal moet je € 300,00 betalen, dan heb je over het hele jaar recht op de KOR. Vul dan als KOR-bedrag € 1.200,00 in (900 + 300). Je krijgt dan in het vierde kwartaal de € 900,00 te veel betaalde btw terug.

Kleineondernemersregeling vanaf 2020

Je hebt er vast al over gehoord. Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling in, afgekort de KOR. Het is belangrijk dat je controleert of deze regeling voor jou van toepassing is.

De KOR is van toepassing voor alle bedrijven die in 2020 een omzet verwachten van minder dan € 20.000. Verwacht je meer omzet? Dan hoef je niet verder te lezen.

De nieuwe KOR

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen. Kort samengevat komen deze hierop neer:

Vanaf 2020 is je omzet de basis van de kleineondernemersregeling, niet de betaalde btw. De omzetgrens is € 20.000 per jaar.

 • Je moet de KOR vooraf aanvragen op basis van je geschatte omzet. Dit moet je tijdig doen (voor 20 november 2019) en dat doe je hier: KOR-aanmeldformulier.
 • De KOR is nu ook van toepassing op bv’s.
 • Kom je in aanmerking voor de KOR, dan verstuur je facturen zonder btw.
 • Kom je in aanmerking voor de KOR, dan mag je geen btw meer aftrekken.
 • Kom je in aanmerking voor de KOR, dan hoef je geen btw-aangifte meer te doen.
 • Kom je boven de € 20.000 omzet, dan moet je je voor de KOR afmelden bij de Belastingdienst, weer btw gaan berekenen en moet je weer btw-aangifte doen.
 • Alle ins en outs over de nieuwe KOR lees je op de website van de Belastingdienst.

Lever je vrijgestelde prestaties?

Doe je op dit moment geen aangifte omdat je alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan verandert er niets voor je.

Boekhouding nog belangrijker

Ondernemers die gebruik maken van de KOR zijn wel verplicht hun boekhouding bij te houden. Voor ondernemers die in 2020 gebruik maken van de KOR is de boekhouding dus nog belangrijker. Met name om te kunnen bepalen wanneer je de grens van € 20.000 omzet haalt, zodat je op tijd met btw gaat factureren.

Zorg als KOR-ondernemer dus dat je met regelmaat je boekhouding in Jortt bijwerkt.

Jortt is er klaar voor

Ben je een KOR-ondernemer in 2020? Dan geef je bij je Instellingen > Bedrijfsgegevens aan dat je vrijgesteld bent van btw. Je inkopen en verkopen worden dan zonder btw verwerkt in Jortt. Bereik je de € 20.000 omzetgrens? Dan geef je weer aan dat je btw-plichtig bent.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.