Kleineondernemersregeling (KOR)

Betaal je in een jaar minder dan € 1.883 btw? Dan kun je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Soms hoef je zelfs helemaal geen btw te betalen. Je maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling. Je mag zelf bepalen of je in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling en deze direct verwerken in je btw-aangifte.

Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

Je kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat je moet betalen als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een eenmanszaak (ZZP), vof of maatschap.
  • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in één jaar.
  • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
  • Je voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw, bijvoorbeeld door Jortt te gebruiken voor je boekhouding.

Hoe bereken ik mijn belastingvermindering voor de kleineondernemersregeling?

Hoeveel belastingvermindering je precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat je per jaar zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als je de regeling niet zou toepassen. Voor de berekening trek je op het btw-formulier 5b (kosten) van 5a (opbrengsten) af. Dat is de basis van de belastingvermindering.

Berekening belastingvermindering voor kleine ondernemers

Betaal je € 0, dan krijg je geen verdere aftrek. Je btw-aangifte kan dus niet negatief worden door de kleineondernemersregeling.

Betaal je € 1.345 of minder, dan mag je het volledige btw-bedrag aftrekken. Je betaalt dan dus € 0 btw.

Betaal je meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883, dan is de som: 2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte)). Zie hier een rekenvoorbeeld.

Betaal je € 1.883 of meer, dan krijg je geen vermindering.

Hoe verwerk ik de kleineondernemersregeling (KOR) in mijn boekhouding?

De kleineondernemersregeling verwerk je direct in het Jortt btw-formulier. Hiervoor ga je naar Btw in het hoofdmenu aan de linkerkant. Daar vul je deze in bij 5d 'Vermindering volgens kleineondernemersregeling' in boekhoudprogramma Jortt. Klik op Wijzigen om het KOR-bedrag in te vullen.

De kleineondernemersregeling kan je derect inboeken op het btw-formulier
kleineondernemersregeling inboeken

Voorbeeld boeken kleineondernemersregeling in boekhouding

Je verschuldigde omzetbelasting (5a) is € 1.741,00 en de Voorbelasting (5b) is € 1.286,00. Je moet dus € 455,00 btw betalen. Je verwacht dat je over het hele jaar onder de € 1.345 blijft. Vul dan als KOR-bedrag 455 in. Dit wordt afgetrokken van het subtotaal (5c). Je hoeft nu dus geen btw te betalen.

Kleineondernemersregeling op de btw-aangifte

Je moet wel btw-aangifte doen ook al hoef je geen btw te betalen.

Deze KOR-boeking wordt meteen in je winst- en verliesrapport verwerkt (Overige buitengewone baten) en in de balans verwerkt (Te betalen btw).

Corrigeren van kleineondernemersregeling

Als je per maand of per kwartaal aangifte doet, mag je de vermindering per maand, kwartaal of jaar toepassen. Wil je de vermindering per maand of kwartaal verrekenen? Je kunt dan per maand of per kwartaal in de aangifte een voorlopige vermindering invullen. Na afloop van het jaar verreken je de voorlopige verminderingen met de definitieve vermindering. De totale vermindering voor een jaar vul je dan in de laatste aangifte van dat jaar in.

Corrigeren van onterecht verminderde btw

Wanneer aan het eind van het jaar blijkt dat je toch geen recht had op de kleineondernemersregeling dan kan je dit in de laatste btw-aangifte van het jaar corrigeren. Heb je bijvoorbeeld in de eerste drie kwartalen totaal € 900,00 aan KOR ingevuld en moet je in het 4de kwartaal € 1.000,00 btw betalen (je komt boven de € 1.883 grens), dan kan je dit corrigeren door € -900,00 (negatief dus) aan KOR in te vullen. Je betaalt dan automatisch de te weinig betaalde btw in het 4de kwartaal.

Corrigeren van nog niet ontvangen vermindering btw

Wanneer aan het eind van het jaar blijkt dat je recht hebt op de kleineondernemersregeling maar je hebt hier nog geen gebruik van gemaakt, dan kan je dit alsnog corrigeren in de laatste btw-aangifte van het jaar. Heb je bijvoorbeeld in de eerste drie kwartalen totaal € 900,00 aan btw betaald en in het vierde kwartaal moet je € 300,00 betalen, dan heb je over het hele jaar recht op de KOR. Vul dan als KOR-bedrag € 1.200,00 in (900 + 300). Je krijgt dan in het vierde kwartaal de € 900,00 te veel betaalde btw terug.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.