Loonheffingen berekenen dga 2019

Zelf je loonheffingen berekenen

Loon en aanmerkelijk belang dga

Als eigenaar van een bv (met een belang van meer dan 5%) ben je werknemer in een je eigen vennootschap of coöperatie. Je bent de directeur-grootaandeelhouder (dga). Als dga geldt de gebruikelijkloonregeling.

Gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder (dga) wordt geacht het loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Voor de jaren 2019, 2018 en 2017 is dat € 45.000.

Zit jouw loon onder het minimaal gebruikelijk loon? Lees dan wat de uitzonderingsmogelijkheden gebruikelijkloonregeling zijn bij de Belastingdienst.

Loonheffingen aangifte dga

Onderstaande instructie is voor een ‘standaard dga’ met een (vast) salaris per maand en dus de meest voorkomende situatie. Lees de vragen van het aangifteprogramma altijd zelf goed door en pas de instelling aan jouw situatie aan. Twijfel je? Bel de BelastingTelefoon: 0800-0543 optie 2 zakelijk, optie 3 loonheffingen.

Met de eerste loonheffing berekening ben je ongeveer 25 minuten bezig. Iedere volgende doe je binnen enkele minuten.

Als dga kun je eenvoudig zelf de loonheffingen berekenen en aangeven. Daarvoor heeft de Belastingdienst een gratis programma beschikbaar gesteld: Aangifte loonheffingen. Om deze te downloaden:

 • Ga je naar www.belastingdienst.nl
 • Kies Inloggen > Voor ondernemers
 • Klik Naar het oude portaal voor ondernemers
 • Klik Aangifte Loonheffingen
 • Download het programma voor jouw systeem
 • Volg de instructies om het programma te installeren
loonheffingen aangifte downloaden

Berekenen loonheffingen dga

Gegevens werkgever

Als eerste vul je de gegevens van de werkgever in. Dit zijn de gegevens van jouw bedrijf.

Het loonheffingennummer vind je in de aangiftebrief loonheffingen en, nog makkelijker, online bij het ondernemersportaal van de Belastingdienst als Referentienummer. Dit nummer bevat een L.

loonheffingen dga werkgever

Wat gaat u doen?

Geef aan dat je een aangifte gaan indienen voor een nieuw tijdvak.

loonheffingen dga wat ga je doen

Aangiftetijdvak selecteren

Selecteer de eerste periode waarover je loonheffingen gaat aangeven.

loonheffingen aangiftetijdvak

Aangifte over tijdvak

Hier geef je aan of je in dit tijdvak loon hebt betaald en of je bent aangesloten bij een sector.

Als je bent aangesloten bij een sector dan heb je daarvan een beschikking gekregen van de Belastingdienst.

Vul je burgerservicenummer (bsn) in, je bent personeelsnummer 1, het nummer inkomstenverhouding is 1 en de Code loonbelastingtabel voor een dga is 012 (bij loon per maand, 013 bij loon per 4 weken).

loonheffingen dga loonvak

Inkomstenverhouding

 • Bij de inkomstenverhouding geef je de begindatum van de inkomstenverhouding op. Dit is de oprichtingsdatum van je bv.
 • De Looncode is 17, Loon of salaris directeuren-grootaandeelhouders.
 • Meestal is er geen cao van toepassing.
 • De Code Zorgverzekeringswet is M - Wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage.
 • De Code invloed verzekeringsplicht is Geen.
 • Het aantal werkuren in een maand is 173 (uren per week x 4,33).
 • Op basis van het Aantal contracturen per week van 40.
loonheffingen dga inkomstenverhouding.

Loonbestanddelen en uitkeringen werknemer

Hier geef je aan of het loon uit meer dan geld bestaat, zoals een auto of ander vervoer (ook openbaar) van de zaak. Indien dat zo is geef je dat hier aan.

Je voegt altijd loonheffingskorting toe, behalve wanneer de jonggehandicaptenkorting is toegepast.

Vakantiebonnen? Ze bestaan echt. Maar waarschijnlijk niet voor jou.

En val je onder de Wajong of AOW? Vul dat hier ook in.

loonheffingen dga loonbestandsdeel

Loon werknemer

Hier geef je aan wat je loon is. In dit voorbeeld gaan we uit van een loon van € 5.000 per maand.

Heb je geen auto van de zaak, dan mag je jezelf een onbelaste reiskostenvergoeding geven van € 0,19 per kilometer.

Om deze te berekenen, neem je het aantal kilometers van je woonadres naar je werkadres x 2 (heen en weer) x 214 (aantal werkdagen in een jaar) / 12 maanden (of 13 op basis van betaling per 4 weken) x € 0,19 = Onbelaste reiskostenvergoeding per periode.

loon dga loonheffingen

Zorgverzekering werknemer

Je betaalt de bijdrage Zvw zelf via een inhouding op je nettoloon. In de tabel 'Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw ' staat jouw bijdrage. Voor een dga is dat in 2019 5,7% van je brutoloon. Bereken dus 5,7% van je brutoloon en vul dat hier in.

Het maximumbijdrage-inkomen in 2019 is € 55.927 dus € 265,65 Zvw per maand (was € 54.614 in 2018).

dga loonheffingen zorgverzekeringen

Loonbelasting/premie volksverzekeringen werknemer

Om de loonbelasting te weten, heb je de witte loonbelastingtabel nodig. Ga naar je loon (de eerste keuze onder je echte loon, voor ons voorbeeld van € 5.000 nettoloon, kies je in de tabel de loonbelasting bij rij € 4.999,50). Neem de bedragen over uit ‘met loonheffingskorting’ en de ‘verrekende arbeidskorting’.

De witte loonbelastingtabel staat hier:

Er zit een verschil in de bedragen per leeftijd. Kies de bedragen in de kolommen van jouw geboortejaar.

loonheffingen dga loonbelasting

Eindheffingen

Tot slot vul je de eindheffingen in. Voor een dga zijn deze meestal niet van toepassing.

eindheffingen loonheffingen dga

Afdrachtverminderingen

Vervolgens kun je de afdrachtvermindering voor zeevaart en speur- of onderzoekswerk toevoegen.

afdrachtvermindering loonheffingen dga

Overzicht dga loonheffingen

Gefeliciteerd! Je hebt je dga loonheffingen berekend! Wees gerust, wanneer je loon gelijk blijft, zijn bovenstaande handelingen eenmalig geweest. Voor de volgende maanden kun je aangeven dat deze overgenomen moeten worden. Pas volgend jaar februari moet je deze gegevens weer aanpassen.

Je ziet nu wat en hoe je aan de Belastingdienst moet betalen. Je moet het totaal loonheffingen betalen (in dit voorbeeld € 1.974) met het Betalingskenmerk zoals onderaan staat weergegeven.

Je loonheffingen lopen altijd een maand achter. In februari doe je dus de aangifte voor januari.

loonheffingen overzicht dga

Ondertekenen en verzenden

De aangifte moet je nu ondertekenen met je Gebruikersnaam en Wachtwoord van de Belastingdienst. Kies onderaan Verzenden.

Je aangifte is pas definitief wanneer je een bevestiging per e-mail hebt ontvangen.

Een kopie van je aanslag loonheffingen wordt lokaal opgeslagen op de computer waarmee je de aangifte hebt gedaan.

Betalen van dga loon en loonheffingen

De laatste stap: Het betalen van je Nettoloon en de loonheffingen. Maak in de bank 2 betalingen aan:

Betaal de loonheffingen aan de Belastingdienst op rekening NL86INGB0002445588 met het Betalingskenmerk als omschrijving. Controleer deze goed, een typefout kan veel problemen veroorzaken.

Betaal je Nettoloon (€ 5.000 - € 1.974 = € 3.026) aan je privérekening. Geef als omschrijving ‘Loon’ of ‘Salaris’ mee.

Betaal de Belastingdienst op tijd. De betaling moet binnen zijn voor het einde van de maand. Houd rekening met 1 werkdag verwerkingstijd voor de bank aan de Belastingdienst.

Verwerken van je dga loon en loonheffingen in Jortt

Wanneer je het nettoloon en de loonheffingen hebt betaald, verwerk je de afschrijvingen van je bank op deze manier: dga loon verwerken in je boekhouding.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.