Winst-en-verliesrekening inkomstenbelasting

Voorkomen is beter dan genezen. Ga naar ib-aangifte probleemoplossers en controleer de daar aangegeven punten vooraf, zodat je aangifte soepel en zonder problemen gaat.

De winst en verliesrekening in Jortt is zo opgesteld dat je deze zo over kunt nemen op het inkomstenbelastingformulier. Ga naar Rapporten | Winst en verlies. Selecteer bovenaan het juiste boekjaar.

Opbrengsten van je onderneming

Opbrengsten uit leveringen en diensten: Neem het bedrag bij Omzet over (zonder rente, dit zijn financiële baten en geef je later op).

De omzet bestaat dus uit Gefactureerde omzet en/of Diverse omzet.

Jortt: Opbrengsten uit leveringen en diensten

opbrengsten ib

Inkomstenbelasting: Opbrengsten uit leveringen en diensten

opgeven opbrengsten ib

Kosten voor je onderneming

Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten

De Inkoopkosten staan in de categorie 'Inkoop'. Inkoop bestaat uit twee subcategorieën, Inkoop materiaal en Uitbesteed werk. Neem de bedragen over uit de winst- en verliesrekening.

Jortt: Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten

aangifte inkomstenbelasting inkoop en uitbesteed werk

Inkomstenbelasting: Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten

aangifte inkomstenbelasting inkoop

Personeelskosten

Personeelskosten bestaan tenminste uit Lonen en Sociale lasten. Deze categorieën neem je over uit Jortt.

Jortt: Personeelskosten

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Inkomstenbelasting: Personeelskosten

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Afschrijvingen

Afschrijvingen worden in Jortt automatisch verwerkt wanneer je deze hebt toegevoegd bij Bedrijfsmiddelen.

Jortt: Afschrijvingen

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Inkomstenbelasting: Afschrijvingen

aangifte inkomstenbelasting afschrijven op bedrijfsmiddelen

Waardeveranderingen

Waardeveranderingen (bijvoorbeeld willekeurig afschrijven) van je activa (bedrijfsmiddelen) geef je hier op.

Jortt: Waardeveranderingen

afschrijven inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting: Waardeveranderingen

aangifte inkomstenbelasting overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten staan in Jortt bij de Overige Kosten. Hier staan de volgende categoriën in, die je over kunt nemen:

  • Auto- en transportkosten
  • Huisvestingskosten
  • Onderhoudskosten van overige materiële vaste activa
  • Verkoopkosten
  • Andere kosten

Jortt: Overige bedrijfskosten

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Inkomstenbelasting: Overige bedrijfskosten

aangifte inkomstenbelasting waardeverandering

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten zijn opbrengsten en kosten die je had voor het geld in je bedrijf. Veelal is dit de ontvangen- en betaalde rente.

Jortt: Opbrengsten banktegoeden

boekhoudprogramma opbrengsten banktegoed inkomstenbelasting

Jortt: Betaalde rente en andere kosten van schulden

boekhoudprogramma betaalde rente

Inkomstenbelasting: Financiële baten en lasten

aangifte inkomstenbelasting financiele baten en lasten

Buitengewone baten en lasten

Hier staan de bijzondere opbrengsten en kosten die niets te maken hebben met je primaire bedrijfsvoering. Indien van toepassing neem je deze gegevens over uit de winst- en verliesrekening.

Inkomstenbelasting: Buitengewone baten en lasten

aangifte inkomstenbelasting Buitengewone baten en lasten

Saldo winst-en-verliesrekening

De Belastingdienst berekent de opbrengsten en kosten en geeft het totaal hier weer. Omdat je bij de Belastingdienst alle bedragen moet afronden, zal deze een paar euro verschillen met de berekening in Jortt. Corrigeer dit hier niet! Dit bedrag is nu enkel voor de controle of alle cijfers uit de winst en verliesrekening zijn overgenomen.

Jortt: Saldo winst-en-verliesrekening

boekhoudprogramma winst

Inkomstenbelasting: Saldo winst-en-verliesrekening

aangifte inkomstenbelasting winst

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.