Inkomstenbelasting Winst-en-verliesrekening

Op de winst-en-verliesrekening staan je opbrengsten en kosten. Het verschil hiertussen is de winst (of verlies). De winst wordt gezien als inkomsten en hierover moet je inkomstenbelasting betalen.

Opbrengsten

Opbrengsten uit leveringen en diensten. De omzet bestaat dus uit Gefactureerde omzet en/of Diverse omzet.

opgeven opbrengsten ib

Neem de opbrengsten over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

opbrengsten ib

Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten

De Inkoopkosten staan in de categorie 'Inkoop'. Inkoop bestaat uit twee subcategorieƫn, Inkoop materiaal en Uitbesteed werk.

aangifte inkomstenbelasting inkoop

Neem de inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting inkoop en uitbesteed werk

Personeelskosten

Personeelskosten bestaan tenminste uit Lonen en Sociale lasten. Deze categorieƫn neem je over uit Jortt.

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Neem de personeelskosten over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Afschrijvingen

Afschrijvingen worden in Jortt automatisch verwerkt wanneer je deze hebt toegevoegd bij Bedrijfsmiddelen.

aangifte inkomstenbelasting afschrijven op bedrijfsmiddelen

Neem de afschrijvingen over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Waardeveranderingen

Waardeveranderingen (bijvoorbeeld willekeurig afschrijven) van je activa (bedrijfsmiddelen) geef je hier op.

aangifte inkomstenbelasting overige waardeverandering

Neem de waardeveranderingen over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma waardeverandering

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten staan in Jortt bij de Overige Kosten. Hier staan de volgende categoriƫn in, die je over kunt nemen:

  • Auto- en transportkosten
  • Huisvestingskosten
  • Onderhoudskosten van overige materiĆ«le vaste activa
  • Verkoopkosten
  • Andere kosten
aangifte inkomstenbelasting Overige bedrijfskosten

Neem de overige bedrijfskosten over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting Overige bedrijfskosten

Financiƫle baten en lasten

Financiƫle baten en lasten zijn opbrengsten en kosten die je had voor het geld in je bedrijf. Veelal is dit de ontvangen- en betaalde rente.

aangifte inkomstenbelasting financiele baten en lasten

Neem de financiƫle baten en lasten over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma opbrengsten banktegoed inkomstenbelasting

Buitengewone baten en lasten

Hier staan de bijzondere opbrengsten en kosten die niets te maken hebben met je primaire bedrijfsvoering. Indien van toepassing neem je deze gegevens over uit de winst-en-verliesrekening.

aangifte inkomstenbelasting Buitengewone baten en lasten

Neem de buitengewone baten en lasten over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting Buitengewone baten en lasten

Saldo winst-en-verliesrekening

De Belastingdienst berekent de opbrengsten en kosten en geeft het totaal hier weer. Omdat je bij de Belastingdienst alle bedragen moet afronden, kan deze een paar euro verschillen met de berekening in Jortt. Corrigeer dit hier niet! Dit bedrag is nu enkel voor de controle of alle cijfers uit de winst-en-verliesrekening zijn overgenomen.

Inkomstenbelasting: Saldo winst-en-verliesrekening

aangifte inkomstenbelasting winst

Jortt: Saldo winst-en-verliesrekening

boekhoudprogramma winst

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.