Inkomstenbelasting winst-en-verliesrekening

Op de winst-en-verliesrekening staan je opbrengsten en kosten. Het verschil hiertussen is de winst (of verlies). De winst wordt gezien als inkomsten en hierover moet je inkomstenbelasting betalen.

Opbrengsten

.

Opbrengsten uit leveringen en diensten. De omzet bestaat dus uit Gefactureerde omzet en/of Diverse omzet.

opgeven opbrengsten ib

Neem de opbrengsten over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

opbrengsten ib

Geeft Jortt een negatief (-) bedrag op bij Overige opbrengsten, dan kun je dit niet invullen op de site van de Belastingdienst. Verlaag in dat geval het bedrag dat je bij Opbrengsten hebt ingevuld met de negatieve Overige opbrengsten en vul bij Overige opbrengsten 0 in. Kan dit niet verhoog dan de categorie Andere kosten met de negatieve Overige opbrengsten. Dit laatste doe je hierna in de aangifte bij Overige bedrijfskosten.

Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten

.

De Inkoopkosten staan in de categorie 'Inkoop'. Inkoop bestaat uit twee subcategorieën, Inkoop materiaal en Uitbesteed werk.

aangifte inkomstenbelasting inkoop

Neem de inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kosten over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting inkoop en uitbesteed werk

Personeelskosten

.

Personeelskosten bestaan tenminste uit Lonen en Sociale lasten.

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Neem de personeelskosten over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Afschrijvingen

.

Afschrijvingen worden in Jortt automatisch verwerkt wanneer je bedrijfsmiddelen hebt toegevoegd.

aangifte inkomstenbelasting afschrijven op bedrijfsmiddelen

Neem de afschrijvingen over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting personeelskosten

Waardeveranderingen

.

Waardeveranderingen (bijvoorbeeld willekeurige afschrijvingen) van je activa (bedrijfsmiddelen) geef je hier op.

aangifte inkomstenbelasting overige waardeverandering

Neem de waardeveranderingen over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma waardeverandering

Overige bedrijfskosten

.

Overige bedrijfskosten staan in Jortt bij de Overige Kosten. Hier staan de volgende categoriëen in, die je over kunt nemen:

  • Auto- en transportkosten
  • Huisvestingskosten
  • Onderhoudskosten van overige materiële vaste activa
  • Verkoopkosten
  • Andere kosten
aangifte inkomstenbelasting Overige bedrijfskosten

Neem de overige bedrijfskosten over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

.

Financiële baten en lasten zijn opbrengsten en kosten die je had voor het geld in je bedrijf. Veelal is dit de ontvangen en betaalde rente en bankkosten.

aangifte inkomstenbelasting financiele baten en lasten

Neem de financiële baten en lasten over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma opbrengsten banktegoed inkomstenbelasting

Buitengewone baten en lasten

.

Hier staan de bijzondere opbrengsten en kosten die niets te maken hebben met je primaire bedrijfsvoering. Indien van toepassing neem je deze gegevens over uit de winst-en-verliesrekening.

aangifte inkomstenbelasting Buitengewone baten en lasten

Neem de buitengewone baten en lasten over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting Buitengewone baten en lasten

Controle winst-en-verliesrekening

Controleer de totaalbedragen voordat je verder gaat! Ga pas verder wanneer deze overeenkomen. Heb je een verschil, dan heb je niet alle gegevens overgenomen.

Inkomstenbelasting: Saldo winst-en-verliesrekening

aangifte inkomstenbelasting winst

Jortt: Saldo winst-en-verliesrekening

boekhoudprogramma winst

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.