Voorbeeld aangifte vennootschapsbelasting

Voorkomen is beter dan genezen. Ga naar vpb probleemoplossers en controleer de daar aangegeven punten vooraf, zodat je aangifte soepel en zonder problemen gaat.

Als voorbeeld gebruiken we de boekhouding van Houtt bv. We hebben deze boekhouding een stuk uitgebreider gemaakt dan de meeste boekhoudingen zullen zijn. Dit om alle mogelijke scenario’s te verwerken.

Houtt bv is begonnen in 2018, op de beginbalans is dus alles € 0,-. Onderstaand de eindbalans (december 2018):

voorbeeld-vpb-balans

Met de winst- en verliesrekening over 2018:

voorbeeld-winst-verliesrekening-vpb

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.