Vennootschapsbelasting 2022 (vpb) aangifte doen met Jortt

Vennootschapsbelasting aangifte doen

vennootschapsbelasting (VPB) aangifte software

In boekhoudprogramma Jortt zit geavanceerde vennootschapsbelasting (VPB) aangifte software die zorgt dat je boekhouding voor de vennootschapsbelasting aangifte wordt gecontroleerd. Daarna kun je via het vennootschapsbelasting-aangifte rapport eenvoudig alle cijfers overnemen bij de Belastingdienst.

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van je bedrijf. Om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen, moet je aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de fiscale winst van dit jaar, min de eventueel verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren.

Tot een omzet van € 12 miljoen per jaar, mag je de aangifte zelf doen. Ook zonder controle van een boekhouder of accountant.

Controle vennootschapsbelasting boekhoudbot

Laat de boekhouding controleren door de Boekhoudbot. Ga naar de Boekhoudbot en klikken op: Controleer mijn boekhouding voor de inkomstenbelastinfg aangifte of vennootschapsbelasting aangifte. Doe dit als eerste en los eventuele problemen op.

De boekhoudbot controleert je boekhouding over het hele op de meest voorkomende fouten. Los eerst de waarschuwingen op. Het heeft geen zin je aangifte te doen wanneer er rode waarschuwingen zijn.

controle vennootschapsbelasting dooe boekhoudbot

Vennootschapsbelasting

Het tarief vennootschapsbelasting voor 2012 en de daaropvolgende jaren is:

Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2020):
tot en met € 200.00016,50%
boven € 200.00025,00%
Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2021):
tot en met € 245.00015,00%
boven € 245.00025,00%
Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2022):
tot en met € 395.00015,00%
boven € 395.00025,80%

Datum aangifte vennootschapsbelasting

Je moet de aangifte indienen voor 1 juni (dus op of voor 31 mei) van het volgende kalenderjaar.

Doe je de aangifte voor de eerste keer? Begin ruim op tijd. Hulplijnen zoals de Belastingtelefoon zijn erg druk vlak voor de inleverdatum.

Je kunt heel eenvoudig uitstel aanvragen tot 1 november 2023. Lees bij Uitstel vennootschapsbelasting aanvragen hoe dit werkt. Doe dit eerst. Mocht je moeite of problemen hebben met de aangifte, dan heb je in ieder geval ruim de tijd de problemen op te lossen of hulp in te schakelen. Maar schuif het probleem niet naar achteren.

Invullen van de aangifte vennootschapsbelasting 2022

De vennootschapsbelasting 2022 wordt berekend over de winst uit je bedrijf. Als je met Jortt werkt is je winst heel eenvoudig op te zoeken. Het staat namelijk onderaan de streep bij je winst-en-verliesrekening.

De Belastingdienst heeft echter een omweg om je winst te berekenen. De som die de Belastingdienst maakt is:

Fiscale winstberekening

Dit is hoe de Belastingdienst de fiscale winstberekening doet
Ondernemings/Eigen vermogen einde boekjaar(balans december 2022)
Ondernemings/Eigen vermogen begin boekjaar-(balans december 2021)
Saldo ondernemingsvermogen=
Kapitaalstorting/ onttrekkingen-(balans december 2022)
Winstberekening =

De reden dat de Belastingdienst op deze manier werkt, is dat er zo geen geld uit je bedrijf weggesluisd kan worden. Het is een driehoekscontrole die niet te misleiden is. Probeer dat dus ook niet, het is een verspilling van je tijd. De winstberekening uit het verschil van je eigen vermogen nieuw en oud moet overeenkomen met de winst- en verliesberekening in Jortt.

Belangrijk voordat je begint

Let op met de onderstaande punten voordat je begint met de aangifte vennootschapsbelasting:

Voor de aangifte vennootschapsbelasting heb je eHerkenning niveau 3 of hoger nodig.

Rekening-courant

Een rekening-courant is een post bij Geldzaken . Op een rekening-courant boek je 'kleine' bedragen die over en weer gaan tussen privé en je bv (of tussen een holding- en werkmaatschappij). Een 'klein' bedrag is een totaal tot € 17.500,-. Bij bedragen tot € 17.500,- hoef je geen rente te berekenen.

Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500,- op de rekening-courant staan.

Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500,-, moet er over het hele bedrag rente worden berekend. Zet in dat geval de rekening-courant om in een zakelijke lening (Langlopende verstrekte lening aan aandeelhouder of deelneming) voordat je met de vennootschapsbelasting-aangifte begint. Lees meer

Een rekening-courant boven de € 17.500,- (waar dus geen rente over is betaald) ziet de Belastingdienst als een onzakelijke lening. De Belastingdienst kan deze onzakelijke lening zien als een definitieve betaling aan de directeur-grootaandeelhouder waardoor je over dit bedrag dividendbelasting (26,9%) moet betalen.

Verrekenen van verliezen voorgaande jaren

Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna verreken je het verlies met de winsten van de toekomstige jaren. Het verlies is dan vooruit verrekenbaar. Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 6 jaar (voor verliezen uit de jaren vóór 2019 geldt een verrekeningstermijn van 9 jaar).

De Belastingdienst verrekend verliezen uit het verleden automatisch met de aanslag van dit jaar. Je hoeft dit dus niet zelf bij te houden.

Voorbeeld aangifte vennootschapsbelasting

Als voorbeeld gebruiken we de boekhouding van KOERTT BV. We hebben deze boekhouding een stuk uitgebreider gemaakt dan de meeste boekhoudingen zijn. Dit om alle mogelijke scenario’s te verwerken.

Online aangifte vennootschapsbelasting doen

De aangifte vennootschapsbelasting doe je online op de website van de Belastingdienst. Kies: Inloggen met eHerkenning.

inloggen vpb aangifte belastingdienst

Kies Vennootschapsbelasting 2022 > Starten (Openen indien je verdergaat)

inloggen vpb aangifte belastingdienst

Je gaat nu van start. Hulp nodig?

  • Klik in de site van de Belastingdienst op het vraagteken vóór een vraag voor een toelichting bij die vraag.
  • Klik op belastingdienst.nl voor meer informatie over vennootschapsbelasting.
  • Twijfel? Bel dan met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Het formulier wordt opgeslagen op Mijn Belastingdienst Zakelijk, je kunt het daar later weer openen. Tussendoor opslaan? Klik op 'Opslaan' in het menu. En het formulier wordt opgeslagen als je op 'Akkoord'

Problemen met de vpb-aangifte?

Wat als er een verschil is tussen de verlies- en winstberekening van de Belastingdienst en de winst-en-verliesrekening in Jortt? Je kunt dan niet verder met de aangifte vennootschapsbelasting. Het programma zal je een waarschuwing geven.

Klein verschil

Is het een klein verschil (binnen de marge van een paar tientjes)? Dan zijn het de afrondingsverschillen. In Jortt werk je op twee cijfers achter de komma, bij alle belastingaangiften werk je afgerond in jouw voordeel. Dat scheelt al snel een paar tientjes per jaar.

Geen paniek, pas de winst of verlies met dit bedrag aan, totdat deze overeenkomt met de winstberekening van de Belastingdienst. Dit is geen fraude of sjoemelen. Dit is de enige manier om het op te lossen. Dat weet de Belastingdienst ook.

Groot verschil

Is het verschil meer dan een paar tientjes? Dan gaat er iets niet goed. Controleer dan bij de VPB Probleemoplossers hoe je het probleem in de de vennootschapsbelasting aangifte oplost.

Alle problemen opgelost?

Dan kun je de aangifte vennootschapsbelasting indienen. Je ontvangt dan van de Belastingdienst een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Voor het komende jaar zul je een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen op basis van de cijfers van de voorgaande jaren. Dit voorkomt dat je in betalingsproblemen komt en niet achteraf in één keer de hele aanslag hoeft te betalen. Het je in het afgelopen jaar een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting betaald? Dan wordt deze verrekend met de aangifte vennootschapsbelasting.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.