Vennootschapsbelasting 2020 (vpb) aangifte doen met Jortt

Vennootschapsbelasting aangifte doen

Vpb aangifte software

In boekhoudprogramma Jortt zit geavanceerde vpb aangifte software die zorgt dat je boekhouding voor de vpb aangifte wordt gecontroleerd. Daarna kun je via het vpb-aangifte rapport eenvoudig alle cijfers overnemen bij de Belastingdienst.

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van je bedrijf. Om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen, moet je aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de fiscale winst van dit jaar, min de eventueel verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren.

Vennootschapsbelasting

Het tarief vennootschapsbelasting voor 2019 en de daaropvolgende jaren is:

Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2019):
tot en met € 200.00019,00%
boven € 200.00025,00%
Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2020):
tot en met € 200.00016,50%
boven € 200.00025,00%
Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2021):
tot en met € 245.00015%
boven € 245.00025%

Datum aangifte vennootschapsbelasting

Je moet de aangifte indienen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar.

Je kunt heel eenvoudig uitstel aanvragen tot 1 november 2021. Lees bij Uitstel vennootschapsbelasting aanvragen hoe dit werkt. Doe dit eerst. Mocht je moeite of problemen hebben met de aangifte, dan heb je in ieder geval ruim de tijd de problemen op te lossen of hulp in te schakelen.

Online aangifte vennootschapsbelasting doen

De aangifte vennootschapsbelasting doe je online op de website van de Belastingdienst. Je logt hier in op de zakelijke portal met eHerkenning.

Vennootschapsbelasting doen met Jortt

Met Jortt kan je makkelijk zelf je vennootschapsbelasting doen. Daarvoor neem je de bedragen over van het Aangifte vennootschapsbelasting rapport uit boekhoudprogramma Jortt. Waar je welke bedragen van Jortt moet invullen bij de Belastingdienst lees je in deze instructies. In het menu aan de linkerkant zie je de stappen zoals deze ook in het programma vennootschapsbelasting van de Belastingdienst staan.

Invullen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020

De vennootschapsbelasting 2020 wordt berekend over de winst uit je bedrijf. Als je met Jortt werkt is je winst heel eenvoudig op te zoeken. Het staat namelijk onderaan de streep bij je winst-en-verliesrekening.

De Belastingdienst heeft echter een omweg om je winst te berekenen. De som die de Belastingdienst maakt is:

Fiscale winstberekening

Dit is hoe de Belastingdienst de fiscale winstberekening doet
Ondernemings/Eigen vermogen einde boekjaar(balans december 2020)
Ondernemings/Eigen vermogen begin boekjaar-(balans december 2019)
Saldo ondernemingsvermogen=
Kapitaalstorting/ onttrekkingen-(balans december 2020)
Winstberekening =

De reden dat de Belastingdienst op deze manier werkt, is dat er zo geen geld uit je bedrijf weggesluisd kan worden. Het is een driehoekscontrole die niet te misleiden is. Probeer dat dus ook niet, het is een verspilling van je tijd. De winstberekening uit het verschil van je eigen vermogen nieuw en oud moet overeenkomen met de winst- en verliesberekening in Jortt.

Belangrijk voordat je begint

Let op met de onderstaande punten voordat je begint met de aangifte vennootschapsbelasting:

Laat de boekhouding controleren door de Boekhoudbot

Ga eerst naar de Boekhoudbot. Hier kun je klikken op: Controleer mijn boekhouding voor de IB aangifte of VPB aangifte. Doe dit als eerste en los eventuele problemen op.

Uitfaseren pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 juli 2017 mag je niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Ook mag je geen bedragen meer toevoegen aan pensioenvoorzieningen die je eerder in het pensioen in eigen beheer hebt gevormd.

Rekening-courant

Een rekening-courant is een post bij Geldzaken . Op een rekening-courant boek je 'kleine' bedragen die over en weer gaan tussen privé en je bv (of tussen een holding- en werkmaatschappij). Een 'klein' bedrag is een totaal tot € 17.500,-. Bij bedragen tot € 17.500,- hoef je geen rente te berekenen.

Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500,- op de rekening-courant staan.

Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500,-, moet er over het hele bedrag rente worden berekend. Zet in dat geval de rekening-courant om in een zakelijke lening (Langlopende verstrekte lening aan aandeelhouder of deelneming) voordat je met de vpb-aangifte begint.

Een rekening-courant boven de € 17.500,- (waar dus geen rente over is betaald) ziet de Belastingdienst als een onzakelijke lening. De Belastingdienst kan deze onzakelijke lening zien als een definitieve betaling aan de directeur-grootaandeelhouder waardoor je over dit bedrag dividendbelasting (26,9%) moet betalen.

Verrekenen van verliezen

Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna verreken je het verlies met de winsten van de toekomstige jaren. Het verlies is dan vooruit verrekenbaar. Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 6 jaar (voor verliezen uit de jaren vóór 2019 geldt een verrekeningstermijn van 9 jaar).

Problemen met de vpb-aangifte?

Wat als er een verschil is tussen de verlies- en winstberekening van de Belastingdienst en de winst-en-verliesrekening in Jortt? Je kunt dan niet verder met de aangifte vennootschapsbelasting. Het programma zal je een waarschuwing geven.

Klein verschil

Is het een klein verschil (binnen de marge van een paar tientjes)? Dan zijn het de afrondingsverschillen. In Jortt werk je op twee cijfers achter de komma, bij alle belastingaangiften werk je afgerond in jouw voordeel. Dat scheelt al snel een paar tientjes per jaar.

Geen paniek, pas de winst of verlies met dit bedrag aan, totdat deze overeenkomt met de winstberekening van de Belastingdienst. Dit is geen fraude of sjoemelen. Dit is de enige manier om het op te lossen. Dat weet de Belastingdienst ook.

Groot verschil

Is het verschil meer dan een paar tientjes? Dan gaat er iets niet goed. Controleer dan bij de VPB Probleemoplossers hoe je het probleem in de de vennootschapsbelasting aangifte oplost.

Alle problemen opgelost?

Dan kun je de aangifte vennootschapsbelasting indienen. Je ontvangt dan van de Belastingdienst een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Voor het komende jaar zul je een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen op basis van de cijfers van de voorgaande jaren. Dit voorkomt dat je in betalingsproblemen komt en niet achteraf in één keer de hele aanslag hoeft te betalen. Het je in het afgelopen jaar een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting betaald? Dan wordt deze verrekend met de aangifte vennootschapsbelasting.

Voorbeeld aangifte vennootschapsbelasting

Als voorbeeld gebruiken we de boekhouding van Houtt bv. We hebben deze boekhouding een stuk uitgebreider gemaakt dan de meeste boekhoudingen zijn. Dit om alle mogelijke scenario’s te verwerken.

Leest de volgende uitlegpagina's. Hierin werken we de aangifte vennootschapsbelasting van dit voorbeeldbedrijf uit.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.