Aangifte vennootschapsbelasting 2023 (VPB) doen met Jortt, zo begin je

Vennootschapsbelasting aangifte doen

In boekhoudprogramma Jortt zit geavanceerde software die zorgt dat je boekhouding voor de aangifte vennootschapsbelasting wordt gecontroleerd. Daarna kun je via het rapport Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) eenvoudig alle cijfers overnemen op de site van de Belastingdienst.

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van je bedrijf. Om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen, moet je aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de fiscale winst van dit jaar, min de eventueel verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren.

Tot een omzet van € 12 miljoen per jaar, mag je de aangifte zelf doen. Ook zonder controle van een boekhouder of accountant.

Tarief vennootschapsbelasting

Het tarief vennootschapsbelasting voor 2023 is:

Tarief vennootschapsbelasting (vpb voor 2020):
tot en met € 395.00015,00%
boven € 395.00025,80%

Datum aangifte vennootschapsbelasting

Vanaf 1 maart 2024 kun je de aangifte VPB 2023 doen. Je moet de aangifte indienen voor 1 juni (dus op of voor 31 mei) van het volgende kalenderjaar.

Doe je de aangifte voor de eerste keer? Begin ruim op tijd. Hulplijnen zoals de Belastingtelefoon zijn erg druk vlak voor de inleverdatum.

Je kunt heel eenvoudig uitstel aanvragen tot 1 november 2024. Lees bij Uitstel vennootschapsbelasting aanvragen hoe dit werkt. Doe dit eerst. Mocht je moeite of problemen hebben met de aangifte, dan heb je in ieder geval ruim de tijd de problemen op te lossen of hulp in te schakelen. Maar schuif het probleem niet naar achteren.

Met Jortt doe je makkelijk zelf je aangifte vennootschapsbelasting door de bedragen van het rapport Aangifte vennootschapsbelasting 2023 rapport over te nemen op de site van de Belastingdienst.

Vind je het spannend om zelf je aangifte te doen? Vraag dan hulp aan één van de ruim 100 in Jortt gespecialiceerde boekhoudcoaches.

Invullen van de aangifte vennootschapsbelasting 2023

De vennootschapsbelasting 2023 wordt berekend over de winst uit je bedrijf. Als je met Jortt werkt is je winst heel eenvoudig op te zoeken. Het staat namelijk onderaan de streep bij je winst-en-verliesrekening.

De Belastingdienst heeft echter een omweg om je winst te berekenen. De som die de Belastingdienst maakt is:

Fiscale winstberekening

Dit is hoe de Belastingdienst de fiscale winstberekening doet
Ondernemings/Eigen vermogen einde boekjaar(balans december 2023)
Ondernemings/Eigen vermogen begin boekjaar-(balans december 2022)
Saldo ondernemingsvermogen=
Dividenduitkering-(balans december 2023)
Winstberekening =

De reden dat de Belastingdienst op deze manier werkt, is dat er zo geen geld uit je bedrijf weggesluisd kan worden. Het is een driehoekscontrole die niet te misleiden is. Probeer dat dus ook niet, het is een verspilling van je tijd. De winstberekening uit het verschil van je eigen vermogen nieuw en oud moet overeenkomen met de winst- en verliesberekening in Jortt.

Belangrijk voordat je begint

.

Let op met de onderstaande punten voordat je begint met de aangifte vennootschapsbelasting:

Voor de aangifte vennootschapsbelasting heb je eHerkenning niveau 3 of hoger nodig.

Rekening-courant

Een rekening-courant is een post bij Geldzaken. Op een rekening-courant boek je 'kleine' bedragen die over en weer gaan tussen privé en je bv (of tussen een holding- en werkmaatschappij). Een 'klein' bedrag is een totaal tot € 17.500,-. Bij bedragen tot € 17.500,- hoef je geen rente te berekenen.

Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500,- op de rekening-courant staan.

Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500,-, moet er over het hele bedrag rente worden berekend. Zet in dat geval de rekening-courant om in een zakelijke lening (Langlopende verstrekte lening aan aandeelhouder of deelneming) voordat je met de vennootschapsbelasting-aangifte begint. Lees meer

Een rekening-courant boven de € 17.500,- (waar dus geen rente over is betaald) ziet de Belastingdienst als een onzakelijke lening. De Belastingdienst kan deze onzakelijke lening zien als een definitieve betaling aan de directeur-grootaandeelhouder waardoor je over dit bedrag dividendbelasting (26,9%) moet betalen.

Verrekenen van verliezen voorgaande jaren

Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna verreken je het verlies met de winsten van de toekomstige jaren. Het verlies is dan vooruit verrekenbaar.

De Belastingdienst verrekend verliezen uit het verleden automatisch met de aanslag van dit jaar. Je hoeft dit dus niet zelf bij te houden.

verrekenen van verliezen.

Voorbeeld onderneming Koertt BV

Als voorbeeld gebruiken we de boekhouding van Koertt BV. We gebruiken het rapport aangifte vennootschapsbelasting dat Jortt voor dit bedrijf gemaakt heeft en laten je zien waar je welke cijfers in moet vullen op de site van de Belastingdienst. We hebben deze boekhouding een stuk uitgebreider gemaakt dan de meeste boekhoudingen zijn. Dit om alle mogelijke scenario’s te verwerken.

Online aangifte vennootschapsbelasting doen

De aangifte vennootschapsbelasting doe je online op de website van de Belastingdienst. Kies: Inloggen met eHerkenning.

inloggen vpb aangifte belastingdienst

Kies Vennootschapsbelasting 2023 > Starten (Openen indien je verdergaat)

inloggen vpb aangifte belastingdienst

Je gaat nu van start. Hulp nodig?

  • Klik in de site van de Belastingdienst op het vraagteken vóór een vraag voor een toelichting bij die vraag.
  • Klik op belastingdienst.nl voor meer informatie over vennootschapsbelasting.
  • Twijfel? Bel dan met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Het formulier wordt opgeslagen op Mijn Belastingdienst Zakelijk, je kunt het daar later weer openen. Tussendoor opslaan? Klik op 'Opslaan' in het menu. En het formulier wordt opgeslagen als je op 'Akkoord'

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.