Werkkostenregeling (WKR)

Loon in natura

Heb je personeel dan kun je je personeel ook loon in natura geven. In de werkkostenregeling (WKR) is geregeld dat je ieder jaar een bepaald percentage van je totale loonkosten (je fiscale loonsom) mag besteden aan vergoedingen of verstrekkingen voor je personeel, zonder dat je hier loonbelasting over hoeft te betalen. Het gaat hierbij om zaken die niet direct gekoppeld zijn aan het werk, maar waarvan jij vindt dat je werknemers deze nodig hebben. Denk aan een smartphone, tablet of computer, maar ook een kerstpakket, een sportschoolabonnement of bijvoorbeeld een personeelsfeest.

Heb je een Holding bv dan vorm jezelf je eigen personeel en kun je ook gebruik maken van deze regeling.

Het bedrag waarover je geen loonbelasting hoeft te betalen wordt je vrije ruimte genoemd. Boven dit bedrag moet je een zogenaamde eindheffing betalen van 80%. Zorg dus dat je de vrije ruimte niet overschrijdt! Gelukkig gebruik je Jortt zodat je precies weet wat je mag besteden.

Een aantal vergoedingen mag je onbelast geven zonder dat dit ten koste gaat van je vrije ruimte:

 • Abonnementen voor openbaar vervoer;
 • reiskosten tot € 0,23 per kilometer;
 • verhuiskosten vanwege werk;
 • maaltijden bij overwerk;
 • vanaf 2020: aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Ook voorzieningen en materialen die bij de werkplek horen gaan niet ten koste van je vrije ruimte:

 • Vaste computer;
 • koffie en thee op het werk;
 • werkkleding;
 • fitnessruimte op het werk.

Hoe werkt de WKR?

In 2023 is de vrije ruimte Wkr over het fiscale loon tot en met € 400.000: 3,0%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is dat in 2023: 1,18%. Deze tijdelijke verhoging ten opzichte van 2022 (over de eerste € 400.000: 1,7%) zorgt ervoor dat werkgevers meer onbelaste vergoedingen kunnen geven aan werknemers. Voor 2024 wordt dit waarschijnlijk 1,92 %. Hoe boek je dit in Jortt?

Wil je zicht houden op de kosten die in de WKR vallen, dan kun je hiervoor in Jortt een categorie aanmaken onder Overige personeelskosten. Kies bij het boeken van de kosten deze categorie en je weet altijd hoeveel je hebt besteed.

Een nieuwe categorie maak je als volgt aan:

 1. Klik rechtsboven op Instellingen.
 2. Klik op Categorieën beheren.
 3. Klik op Kosten > Overige Personeelskosten
 4. Klik op Sub-categorie toevoegen.
 5. Geef als naam WKR op voor de nieuwe categorie.
 6. Klik op Opslaan.

Hoe vind je je fiscale loonsom in Jortt?

De fiscale loonsom (WKR) zijn alle bruto beloningen die belast zijn met heffingen (salaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering enz.). Niet onder de fiscale loonsom vallen de onbelaste vergoedingen zoals declaraties, reis- en studiekosten). In de loonstaat, die je van je salarisadministrateur ontvangt, vind je dit bedrag in kolom 14. In Jortt kom je dit bedrag tegen in de winst-en-verliesrekening op de categorie Lonen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.