Sanctie statement Jortt BV

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Jortt bv (hierna 'Jortt') wil alleen eerlijk zaken doen. Jortt zal er daarom alles aan doen om te voorkomen dat haar diensten wordt gebruikt voor financiële criminaliteit, zoals het witwassen van crimineel geld of de financiering van terrorisme (Sanctiewet 1977).

Daarnaast helpt Jortt de overheid om financiële criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. De overheid verplicht alle betaaldienstverleners in Nederland om onderzoek te doen naar hun klanten. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT).

Jortt is een betaaldienstverlener onder toezicht (PSD2) en volgt daarom de DNB LEIDRAAD WWFT EN SW. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen daarvan uitgelicht.

WWFT

Betaaldienstverleners zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen gedaan te worden bij de FIU-Nederland.

Voor het melden zijn indicatoren ontwikkeld. Er zijn objectieve indicatoren en er is een subjectieve indicator. Voldoet een transactie aan een objectieve indicator dan is Jortt verplicht deze te melden. Objectieve indicatoren zijn:

  • Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief02 Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief04 Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.
  • Objectief05 Een contante storting voor een bedrag van € 10.000 of meer ten gunste van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).
  • Objectief06 Het gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van € 15.000 of meer.
  • Objectief12 Een geldtransfer voor een bedrag van € 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.

Sanctiewet 1977 (SW)

Met de Sanctiewet 1977 en de regelingen op grond van die wet wordt nationaal uitvoering gegeven aan internationale sanctieregimes, vooral die van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Via de Sanctiewet 1977 worden bepalingen in deze internationale sanctieregimes nationaal geldende normen. Overtreding is strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten. Het accent ligt hierbij op het strafbaar stellen van de overtreding van bepalingen die in Europese verordeningen zijn neergelegd.

Het is niet mogelijk of toegestaan Jortt te gebruiken voor het maken van facturen, of voor het verwerken van betalingen van- en naar de FATF High-Risk and other monitored jurisdictions, alsmede de 'Call for Action' landen:

  • Iran
  • Noord Korea

Rusland en Belarus

De ontwikkelingen in Rusland en Belarus volgen elkaar snel op. Ook de sancties tegen deze landen worden steeds verder uitgebreid. Om deze reden accepteert Jortt geen facturen naar, of betalingen van en naar Rusland en Belarus.

Sanctielijst

Jortt faciliteert geen bedrijven of personen die directe of indirecte transacties in relatie tot entiteiten die voorkomen op de European Union Consolidated Financial Sanctions List.

Entiteiten kunnen in de loop der tijd wijzigen, via de van de EUROPEAN COMMISSION kan de actuele sanctielijst worden geraadpleegd: European Union Consolidated Financial Sanctions List

Know Your Customer

Voor de betaaldienst is Jortt verplicht de identiteit van de haar klanten te controleren. Daarnaast is Jortt verplicht de UBO 'ultimate beneficial owner' van iedere onderneming vast te leggen. Jortt vraagt haar betaaldienstklanten hiervoor een 'UBO verklaring' in te vullen. Bij het uitblijven van het aanleveren van complete UBO informatie zal Jortt de betaaldienst stoppen.

Politiek Prominente Personen (PEP)

Voor de betaaldienst is Jortt verplicht Politiek Prominente Personen te registreren. Voor PEP's geldt een verscherpt toezicht op de WWFT en de SW. Jortt accepteert geen niet Nederlandse PEP's als klant of als UBO van een klant.

Bent u een PEP, dan dient u dat aan te geven in de UBO verklaring aan Jortt.

Laag risicobeleid

Jortt hanteert een laag risicobeleid en wijkt niet af van bovenstaande regels. Hebt u desondanks nog vragen over hoe of waarom Jortt de WWFT en de SW toepast, kunt u contact opnemen met Jortt.

Jortt voldoet aan de WWFT en de SW.

Boekhoudprogramma Jortt maakt ondernemen makkelijker en leuker

Jortt is veilig

Jortt is veilig. Wij werken over beveiligde internetverbindingen en de data blijft altijd binnen Europese grenzen. Alle data staat dubbel opgeslagen, zodat deze nooit kwijt raakt.

Jortt voldoet aan de wetgeving

Met Jortt voldoet je boekhouding aan de eisen van de Belastingdienst. De Belastingdienst en de KvK accepteren de Ondernemers Gericht Boekhouden methode en alle rapporten uit Jortt.

PSD2 gelicenseerd

Boekhoudprogramma Jortt is PSD2 gelicentieerd door De Nederlandsche Bank (DNB).