Sanctie statement Jortt BV

Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme

De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) hanteren al jaren restrictieve maatregelen (‘sancties’) tegen bepaalde landen met als doel een wijziging van activiteiten of beleid in die landen te bewerkstelligen. Jortt bv is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dient Jortt bv te doen bij de FIU-Nederland.

Deze maatregelen betreffen onder andere:

  • financiële beperkingen (betalingen, letters of credit, kredieten);
  • algemene of specifieke handelsbeperkingen (in- en uitvoerverboden);
  • wapenembargo’s;
  • beperkingen op toelating (visum- of reisverbod).

De Jortt bv heeft beleid, procedures en interne controles opgesteld om te voldoen aan de van toepassing zijnde sancties in de jurisdictie waarin zij actief is. Dit is inclusief de sancties ingesteld door de Europese Unie (EU) en de programma’s die beheerd worden door de Office of Foreign Assets Controls (OFAC, een onderdeel van U.S. Treasury Department) en de lokale van toepassing zijnde sanctiewetgeving.

Naast externe sanctiewet- en regelgeving is voor een aantal gesanctioneerde landen additionele regelgeving van toepassing die bepaalde klantrelaties en transacties (inclusief betalingsverkeer) niet toestaat. Deze sanctielanden zijn onderworpen aan vergaande EU en/of OFAC sanctieregimes.

Op dit moment is additionele regelgeving van toepassing op:

  • Cuba
  • Iran
  • Noord-Korea
  • Soedan
  • Syrië.

U kunt contact opnemen met uw Jortt bv indien u voornemens bent om relaties aan te gaan met deze landen of (directe of indirecte) transacties met deze landen wilt uitvoeren om te controleren in hoeverre deze relaties of transacties toelaatbaar zijn.

Daarnaast is additionele regelgeving van toepassing bij transacties in relatie tot entiteiten die voorkomen op de OFAC Specially Designated List (SDN).

Jortt bv faciliteert geen directe of indirecte transacties in relatie tot entiteiten die voorkomen op de OFAC SDN List, onafhankelijk van de valuta. Sancties kunnen in de loop der tijd wijzigen, via de van de Rijksoverheid en OFAC kunnen de meest actuele sancties geraadpleegd:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Jortt voldoet aan de Wwft.

Ons unieke boekhoudprogramma maakt ondernemen makkelijker en leuker

Jortt is veilig. Wij werken over beveiligde internetverbindingen en de data blijft altijd binnen Europese grenzen. Alle data staat dubbel opgeslagen, zodat deze nooit kwijt raakt.

Met Jortt voldoet je boekhouding aan de eisen van de Belastingdienst. De Belastingdienst en de KvK accepteren de Ondernemers Gericht Boekhouden methode en alle rapporten uit Jortt.

Het Jortt datacenter is onder andere gecertificeerd voor ISAE3402 (SOx), PCI DSS Level 1, ISO 9001, ISO 27001 én is door de De Nederlandsche Bank (DNB) goedgekeurd voor het hosten van financiële diensten.