Inkomstenbelasting 2022 (ib) aangifte doen met Jortt

Je moet belasting betalen over je inkomsten. Je moet de aangifte inkomstenbelasting doen zodat bepaald kan worden hoeveel je moet betalen (of nog terug krijgt). Vanaf 1 maart 2023 kan je de aangifte IB 2022 doen. Je moet voor 1 mei 2023 je aangifte IB hebben gedaan. De aangifte IB die je doet in 2023 gaat dus over het vorige jaar.

Je kan heel eenvoudig uitstel aanvragen tot 1 september 2023. Lees bij Uitstel inkomstenbelasting aanvragen hoe dit werkt.

Met Jortt kan je makkelijk zelf je Aangifte inkomstenbelasting doen door de bedragen van het Aangifte inkomstenbelastingen 2022 rapport over te nemen op het Inkomstenbelastingformulier bij de Belastingdienst.

Ongeveer 2 van de 3 Jortt'ers doen zelf de aangifte inkomstenbelasting. Vind je dit toch spannend? Vraag dan hulp aan één van de ruim 100 in Jortt gespecialiceerde boekhoudcoaches.

Invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2022

De inkomstenbelasting 2022 wordt berekend over de winst uit je bedrijf. Als je met Jortt werkt is je winst heel eenvoudig op te zoeken. Het staat namelijk onderaan de streep bij je winst-en-verliesrekening.

De Belastingdienst heeft echter een omweg om je winst te berekenen. De som die de Belastingdienst maakt is:

Fiscale winstberekening

Op deze wijze berekent de Belastingdienst je winst:

Ondernemings/Eigen vermogen einde boekjaar(balans december 2022)
Ondernemings/Eigen vermogen begin boekjaar-(balans december 2021)
Verschil ondernemingsvermogen=
Privéonttrekkingen-(balans december 2022)
Winstberekening =

De reden dat de Belastingdienst op deze manier werkt, is dat er zo geen geld uit je bedrijf weggesluisd kan worden. Het is een driehoekscontrole die niet te misleiden is. De fiscale winstberekening moet gelijk uitkomen met de winstberekening in Jortt.

Voorbeeld onderneming: Koertt

Als voorbeeld nemen we Meubelmaker Koertt. Het doel van dit voorbeeld is te laten zien dat de cijfers voor je IB al voor je klaarstaan in Jortt en waar je deze moet opgeven bij de Belastingdienst in je inkomstenbelasting aangifte.

Begin met de OndernemersCheck

Voordat je begint met je inkomstenbelasting, doe je eerst de OndernemersCheck. Dat je bent ingeschreven bij de KvK en btw betaalt, wil nog niet zeggen dat je ondernemer bent voor de Belastingdienst. Doe daarom eerst de Ondernemerscheck.

Laat de boekhoudbot je boekhouding controleren

Voordat je begint met de aangifte inkomstenbelasting, laat je de boekhoudbot je boekhouding controleren.

  • Ga naar Boekhoudbot.
  • Kies Controleer mijn boekhouding voor de aangifte inkomstenbelasting.
  • Zet het jaar op 2022.
  • Contoleer eventuele waarschuwingen en fouten en los deze op.
controle ib

Laat de boekhoudbot het rapport Aangifte inkomstenbelasting maken

Voordat je begint met de aangifte inkomstenbelasting, laat je de boekhoudbot je boekhouding controleren.

  • Ga naar Rapporten.
  • Kies Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2022.
controle ib

Geef je onderneming op bij de IB

Log in bij de Belastingdienst. Kies Mijn Belastingdienst (privé gedeelte van de Belastingdienst). De Belastingdienst wilt graag weten welk bedrijf van jou is. In het aangifteformulier ga je naar 'Ondernemingen'. Hier geef je aan of je ondernemer bent en voor welk bedrijf dat was.

opgeven ondernemingen ib

Afhankelijk van je ondernemingsvorm volgen een paar ja/nee vragen.

De vraag 'Is het fiscale ondernemingsvermogen op 01-01-2022) gelijk aan het fiscale ondernemingsvermogen op 31-12-2021)?' moet je met 'Ja' beantwoorden.

De belastingdienst vraagt met Ja/ Nee vragen naar de situatie in je bedrijf.

opgeven ondernemingen ib

Neem de antwoorden over uit het Jortt rapport Aangifte inkomstenbelasting.

controle ib

Op de volgende pagina's verwerken we Aangifte inkomstenbelastingen 2022 rapport stap voor stap in de inkomstenbelasting.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.