Inkomstenbelasting 2021 (ib) aangifte doen met Jortt

Inkomstenbelasting aangifte doen

Je moet belasting betalen over je inkomsten. Je moet de aangifte inkomstenbelasting doen zodat bepaald kan worden hoeveel je moet betalen (of nog terug krijgt). Vanaf 1 maart 2022 kan je de aangifte IB 2021 doen. Je moet voor 1 mei 2022 je aangifte IB hebben gedaan. De aangifte IB die je doet in 2022 gaat dus over het vorige jaar.

Je kan heel eenvoudig uitstel aanvragen tot 1 september 2022. Lees bij Uitstel inkomstenbelasting aanvragen hoe dit werkt.

Met Jortt kan je makkelijk zelf je Aangifte inkomstenbelasting doen door de bedragen van het Aangifte inkomstenbelastingen 2020 rapport over te nemen op het Inkomstenbelastingformulier bij de Belastingdienst. Ga in boekhoudprogramma Jortt naar Rapporten en klik op Aangifte inkomstenbelastingen (IB) en klik daarna op Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020.

Invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2021

De inkomstenbelasting 2021 wordt berekend over de winst uit je bedrijf. Als je met Jortt werkt is je winst heel eenvoudig op te zoeken. Het staat namelijk onderaan de streep bij je winst-en-verliesrekening.

De Belastingdienst heeft echter een omweg om je winst te berekenen. De som die de Belastingdienst maakt is:

Fiscale winstberekening

Dit is hoe de Belastingdienst de fiscale winstberekening doet
Ondernemings/Eigen vermogen einde boekjaar(balans december 2021)
Ondernemings/Eigen vermogen begin boekjaar-(balans december 2020)
Verschil ondernemingsvermogen=
Privéonttrekkingen-(balans december 2021)
Winstberekening =

De reden dat de Belastingdienst op deze manier werkt, is dat er zo geen geld uit je bedrijf weggesluisd kan worden. Het is een driehoekscontrole die niet te misleiden is. De fiscale winstberekening moet gelijk uitkomen met de winstberekening in Jortt.

Voorkomen is beter dan genezen. Ga naar ib-aangifte probleemoplossers en controleer de daar aangegeven punten vooraf, zodat je aangifte soepel en zonder problemen gaat.

Voorbeeld onderneming: Houtt

Als voorbeeld nemen we Meubelmaker Houtt. Het doel van dit voorbeeld is te laten zien dat de cijfers voor je IB al voor je klaarstaan in Jortt en waar je deze moet opgeven bij de Belastingdienst in je inkomstenbelasting aangifte.

Begin met de OndernemersCheck

Voordat je begint met je inkomstenbelasting, doe je eerst de OndernemersCheck. Dat je bent ingeschreven bij de KvK en btw betaalt, wil nog niet zeggen dat je ondernemer bent voor de Belastingdienst. Doe daarom eerst de Ondernemerscheck.

Geef je onderneming op bij de IB

De Belastingdienst wilt graag weten welk bedrijf van jou is. Bij Ondernemingen geef je aan of je Ondernemer bent en voor welk bedrijf dat was.

opgeven ondernemingen ib

Afhankelijk van je ondernemingsvorm volgen een paar ja/nee vragen.

Op de volgende pagina's verwerken we Aangifte inkomstenbelastingen 2020 rapport stap voor stap in de inkomstenbelasting.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.