Jortt is privacy vriendelijk

Rondkijken op onze website

Als bezoeker van onze publieke website (www.jortt.nl) kun je gerust “rondkijken” zonder dat er privacygevoelige informatie wordt verzameld. De website maakt wel gebruik van cookies voor een betere gebruikerservaring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je taalvoorkeur. Jortt voldoet aan de nieuwe cookiewet van 4 februari 2015.

Google Analytics

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om de website verder te kunnen verbeteren gebruikt Jortt Google Analytics. Hierbij worden geen gegevens opgeslagen die te herleiden zijn naar een persoon. Om dit te kunnen garanderen heeft Jortt het volgende voor je geregeld:

 • Jortt heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is geregeld dat Google alleen als bewerker van de gegevens optreedt.
 • Jortt stuurt slechts een deel van het IP-adres naar Google (Anonymize IP) waardoor het niet te herleiden is naar een persoon.
 • Jortt heeft Google geen toestemming gegeven om de verzamelde gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. De gegevens mogen niet gedeeld worden.
 • Het verzenden van alle gegevens, dus ook van Jortt naar Google, wordt gedaan over een beveiligde SSL verbinding.
Jortt voldoet aan de nieuwe cookiewet van 4 februari 2015.

Zo verbeteren wij Jortt

Wij zijn continu bezig onze producten en diensten te verbeteren. Dit doen we onder andere door het gebruik van de publieke website en het gebruik van de online boekhoudsoftware te analyseren. Hiervoor gebruiken wij de volgende tools en diensten:

Google Analytics

Met behulp van Google Analytics analyseren wij onder andere hoe vaak de website bezocht wordt, hoe vaak functies gebruikt worden en op welke pagina gebruikers de website verlaten.
(https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/)

Google Optimize

Met Google Optimize kunnen we twee verschillende versies van een webpagina testen (A/B testen). Hiermee krijgen we inzicht in wat de beste gebruikerservaring oplevert. (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/)

Wij zijn continu bezig onze producten en diensten te verbeteren.

Gebruik maken van de Online Boekhoudsoftware

We begrijpen dat je, als gebruiker van de Jortt Online boekhoudsoftware (app.jortt.nl), je wilt dat we uiterst secuur met je gegevens omgaan.

Je boekhouding is alleen van jou

Jortt geeft geen gegevens door aan andere partijen voor commercieel gebruik. Dit geldt ook voor Jortt Gratis. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden behalve wanneer dit nodig is voor de werking van de dienst. Bijvoorbeeld een e-mailadres voor het versturen van e-mailberichten.

Je boekhouding is alleen van jou.

AVG | Jouw rechten en onze plichten

Recht op inzage

Voor het versturen van de factuur, mailings en bij support (ticket systeem) gebruikt Jortt:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Soort Abonnement
 • Btw-identificatienummer
 • Omzetbelastingnummer
 • IBAN
 • BIG- en AGB-codes

KYC-proces

Indien betrokkene een koppeling wil met de bank voor het inlezen van bankgegevens, zal er een screening plaatsvinden ten behoeve van de sanctiewet 1977 en een screening op witwassen (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Wwft).

Dit is een Know your Customer (KYC) proces. Aanvullend worden hiervoor de volgende gegevens hiervoor gebruikt:

 • KvK nummer
 • Branch nummer
 • Handelsnamen
 • Rechtsvorm
 • SBI-code
 • Aantal werknemers
 • Vestigingsadres
 • Correspondentieadres
 • Bezoekadres
 • UBO's (NAW, geboortedatum)
 • IBAN
 • Naam rekeninghouder

Een KYC wordt opgestart bij het aanvragen van een betaaldienst (bankkoppeling) en binnen een redelijke termijn afgerond. Een herhaling zal plaatsvinden op ieder moment dat er een aanpassing is op sanctielijsten of de ingevoerde gegevens. Of dit naar oordeel van Jortt of één van haar toezichthouders van belang wordt geacht, of Jortt hier op wettelijke grond de plicht toe heeft. Het resultaat van het sanctieonderzoek wordt opgeslagen in het risicoprofiel.

Personen die een ultimate beneficial owner (UBO) zijn binnen een organisatie, zullen aan een PEP-onderzoek worden onderworpen. Validatie gaat op basis van:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Woonplaats

In geval van twijfel kan gevraagd worden aanvullende informatie aan te leveren.

Een PEP-onderzoek zal tenminste eenmaal per maand worden uitgevoerd, of op het moment dat er wijzigingen zijn in de PEP-lijst, of op het moment dat er een wijziging is in het UBO register. Het resultaat van het PEP onderzoek wordt opgeslagen door Jortt en bewaard zolang de wetgever dit van Jortt verlangt.

Hier lees je meer over de Vereisten cliëntonderzoek Rekeninginformatiediensten (Dienst 8).

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te rectificeren. Dit doe je zelf in Jortt bij Instellingen.

Recht op overdracht

Mocht je willen overstappen naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht van je gegevens die bij Jortt liggen opgeslagen. Hiervoor stelt Jortt een eigen backup en een auditfile (XAF 3.2) ter beschikking.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Jortt zijn vastgelegd? Dan kun je je gegevens wissen door je account op te verwijderen. Dit kun je zelf doen bij Instellingen > Mijn abonnement. Let hierbij op dat je zelf een bewaarplicht hebt voor de belastingdienst. Daarnaast is Jortt verplicht voor verschillende diensten, waaronder de Belastingdienst en haar toezichthouders wettelijk verplichte gegevens te bewaren. Andere data, waaronder de boekhouding, worden definitief verwijderd.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jortt bv niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op het stoppen van gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Jortt jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Jortt bv behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jortt dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jortt bv te beschermen. Daarbij proberen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Jortt bv heeft een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Om toe te zien dat er zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan hebben we een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Voor Jortt bv is dat Cynthia Groesz (FG@jortt.nl). Zij is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd met nummer FG 011805.

Toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Feedback van onze gebruikers

De meest waardevolle informatie krijgen we van onze gebruikers zelf. Heb je zelf een idee of loop je tegen problemen aan bel ons dan op (020) 210 10 11 of stuur ons een bericht.

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Jortt? Neem gerust contact met ons op.

De meest waardevolle informatie krijgen we van onze gebruikers zelf.

Vragen over het privacybeleid

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Jortt? Neem gerust contact met ons op.

Vragen mag altijd.

Ons unieke boekhoudprogramma maakt ondernemen makkelijker en leuker

Jortt is veilig

Jortt is veilig. Wij werken over beveiligde internetverbindingen en de data blijft altijd binnen Europese grenzen. Alle data staat dubbel opgeslagen, zodat deze nooit kwijt raakt.

Jortt voldoet aan de wetgeving

Met Jortt voldoet je boekhouding aan de eisen van de Belastingdienst. De Belastingdienst en de KvK accepteren de Ondernemers Gericht Boekhouden methode en alle rapporten uit Jortt.

PSD2 gelicenseerd

Boekhoudprogramma Jortt is PSD2 gelicentieerd door De Nederlandsche Bank (DNB).