UBL factuur

Wat is een UBL factuur?

Een UBL factuur is een factuur gemaakt door computers, voor computers. Deze factuur is opgemaakt volgens afspraken die zijn vastgelegd in de Universal Business Language. Een UBL factuur heeft als doel boekhoudkundige handelingen verder te kunnen automatiseren. Een UBL factuur voorkomt ook fouten die bij een handmatige verwerking wel kunnen ontstaan.

In de praktijk is een UBL factuur een computerbestand in het XML formaat. De totaalprijs van een factuur staat hier bijvoorbeeld zo in (€ 123,00):

      
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">
123.00
</cbc:PriceAmount>

UBL factuur van Jortt

Een UBL factuur maken in Jortt gaat vanzelf wanneer je een factuur naar je klant verstuurt. De factuur wordt in een professioneel ogend pdf naar je klant verstuurd. Als extra bijlage wordt ook de automatisch gegenereerde UBL factuur meegestuurd.

De UBL factuur van Jortt wordt in de meest recente UBL 2.1 versie gemaakt. Jortt is een actief deelnemer van de UBL Ketentest en heeft het predicaat ‘UBL Ready’.

E-facturatie

E-facturatie staat voor elektronisch factureren. Dit is een term die vaak door de overheid gebruikt wordt en verwijst naar het automatiseren van het facturatieproces van de overheid. Ondernemers kunnen hun digitale facturen (UBL factuur) via Digipoort bij de overheid aanleveren. Voor kleine ondernemers is er een portal om handmatig e-facturen voor de overheid te maken (Ja, handmatig. Dus meer werk voor jou en minder voor de overheid).

Het is sinds 2017 verplicht om aan de Rijksoverheid te factureren door middel van e-facturatie. Lokale overheden, zoals gemeenten, kun je nog steeds op de traditionele manier factureren.

Rijksoverheid logo

Digitaal factureren met een UBL factuur

Met Jortt ben je klaar voor de nieuwe manier van digitaal factureren.

 • Genereert van je factuur automatisch een UBL factuur
 • UBL factuur wordt meegestuurd met de factuur e-mail
 • Kan door je klant automatisch in de boekhouding verwerkt worden
 • Geen fouten bij inboeken
 • De Jortt UBL factuur heeft het predicaat ‘UBL Ready
 • Onderdeel van Jortt Starter
Nog een UBL logo

Voorbeeld van een UBL factuur

Hieronder vind je een voorbeeld van een UBL factuur. Aan de linkerkant de factuur voor mensen en aan de rechterkant dezelfde factuur in UBL.

      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
     xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
     xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">

 <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017</cbc:CustomizationID>

 <cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0</cbc:ProfileID>

 <cbc:ID>2017-002</cbc:ID>
 <cbc:IssueDate>2017-10-06</cbc:IssueDate>
 
 <cbc:DueDate>2017-10-20</cbc:DueDate>
 
 <cbc:InvoiceTypeCode listID="UNCL1001" listAgencyID="6">380</cbc:InvoiceTypeCode>
 <cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO 4217 Alpha" listAgencyID="6">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
 <cac:InvoicePeriod>
  <cbc:StartDate>2017-10-01</cbc:StartDate>
  <cbc:EndDate>2017-10-31</cbc:EndDate>
 </cac:InvoicePeriod>

 <cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name>Houtt B.V.</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
   <cac:PostalAddress>
    <cbc:StreetName>Transistorstraat 71A</cbc:StreetName>
    <cbc:CityName>Almere</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>1322 CC</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
     <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2" listAgencyID="6">NL</cbc:IdentificationCode>
    </cac:Country>
   </cac:PostalAddress>
   <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID schemeID="NL:VAT" schemeAgencyID="ZZZ">NL000000001B01</cbc:CompanyID>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:PartyTaxScheme>
   <cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>Houtt B.V.</cbc:RegistrationName>
    <cbc:CompanyID>98798798</cbc:CompanyID>
   </cac:PartyLegalEntity>
   <cac:Contact>
    <cbc:Telephone>036-1234567</cbc:Telephone>
    <cbc:ElectronicMail>jortt@houtt.nl</cbc:ElectronicMail>
   </cac:Contact>
  </cac:Party>
 </cac:AccountingSupplierParty>

 <cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name>Jan Plankk BV</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
   <cac:PostalAddress>
    <cbc:StreetName>Kloosterweg 33</cbc:StreetName>
    <cbc:CityName>Amersfoort</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>2211AH</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
     <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2" listAgencyID="6">NL</cbc:IdentificationCode>
    </cac:Country>
   </cac:PostalAddress>
   
   <cac:PartyLegalEntity>
     <cbc:RegistrationName>Jan Plankk BV</cbc:RegistrationName>
   </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
 </cac:AccountingCustomerParty>

 <cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461">31</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
   <cbc:ID schemeID='IBAN'>NL31INGB0005123456</cbc:ID>
   <cac:FinancialInstitutionBranch>
    <cac:FinancialInstitution>
     <cbc:ID schemeID='BIC'>INGBNL2A</cbc:ID>
    </cac:FinancialInstitution>
   </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
 </cac:PaymentMeans>

 <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">129.15</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
   <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">615.0</cbc:TaxableAmount>
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">129.15</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>21.0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
 </cac:TaxTotal>

 <cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">615.0</cbc:LineExtensionAmount>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">615.0</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">744.15</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">0.0</cbc:PrepaidAmount>
  <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="EUR">0</cbc:PayableRoundingAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">744.15</cbc:PayableAmount>
 </cac:LegalMonetaryTotal>

 <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">12.0</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">540.0</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
   <cbc:Name>Reparatie antieke tafel (uurtarief)</cbc:Name>
   <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>21.0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
   <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">45.0</cbc:PriceAmount>
   <cbc:BaseQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:BaseQuantity>
  </cac:Price>
 </cac:InvoiceLine>
 
 <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">1.0</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">75.0</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
   <cbc:Name>Ophalen en bezorgen</cbc:Name>
   <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>21.0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
   <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">75.0</cbc:PriceAmount>
   <cbc:BaseQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:BaseQuantity>
  </cac:Price>
 </cac:InvoiceLine>
 
</Invoice>

      
     

Maak een UBL factuur met Jortt Starter!

Start vandaag nog met Jortt en maak binnen 3 minuten je eerste UBL factuur.

Gratis uitproberen