Vennootschapsbelasting Fiscale winst

De volgende stap in de aangifte vennootschapsbelasting is het berekenen van de fiscale winst. Dit is een correctie op de winst- en verliesrekening in Jortt en zorgt dat je alleen belasting betaalt over het deel waarover je belasting moet betalen.

Bijtelling en aftrekposten voor de fiscalewinstberekening

Hier behandelen we de meest gebruikte post, het gestorte kapitaal. Hier geef je zowel het eerste gestorte kapitaal op en de agioreserve.

vpb bijtelling aftrekposten

Mutaties kapitaal

Bij mutaties kapitaal geef je het gestorte kapitaal op van dat jaar (meestal je eerste inleg) en eventueel ook de agioreserve. Deze tel je bij elkaar op.

vpb mutaties kapitaal

Saldo fiscalewinstberekening

De Belastingdienst geeft je nu een saldo fiscalewinstberekening. Deze komt overeen met je winst- en verliesrekening zoals deze in Jortt staat.

vpb saldo fiscalewinstberekening

Controleer het saldo fiscalewinstberekening met de winst- en verliesrekening in Jortt.

vpb saldo fiscale winst

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.