BLOG

Zelf boekhouden is makkelijk, dacht ik.

Waarom is boekhouden eigenlijk zo onnodig complex?

Jortt Online Boekhouden User Interview

Dat dacht ik vroeger echt: boekhouden is makkelijk. Je boekt een bedrag links, een gelijk bedrag rechts en als de bedragen onder aan de streep gelijk zijn is alles in orde. Deze gedachte bleef overeind totdat ik met een boekhoudpakket begon te werken. Per gebeurtenis moesten verschillende boekingsregels aangemaakt worden. En om één of andere reden zijn boekhoudpakketten klaar om iedere multinational te ondersteunen, maar voor een gemiddelde zelfstandige is het veel te complex.

Nieuwsgierig als ik ben, ben ik gaan onderzoeken waarom boekhouden zo moeilijk is. De reden was snel gevonden. Het traditioneel boekhouden, oftewel de 'dubbele boekhoudmethode' stamt uit de 15e eeuw. Bedacht door de Italiaanse monnik Luca Pacioli. In die tijd ging boekhouden nog met een ganzenveer. Toen was het handig om met dagboeken, journaalposten en grootboeken te werken. Met de dubbele boekhoudmethode kan je fouten signaleren en zo achteraf de boeken controleren. Voor die tijd een mooi systeem.

Bij de introductie van de computer is er voor het boekhouden de jammerlijke keuze gemaakt om deze ouderwetse 'dubbel boekhoudmethode’ in stand te houden. Dit terwijl het geen waarde voor de controle meer heeft, want boek je iets fout aan de linkerkant, dan boekt de computer het automatisch fout aan de rechterkant. Onder de streep klopt het dus altijd en zijn fouten niet meer op te sporen.

Maar waarom is de boekhoudmethode niet aangepast? Moet het van de Belastingdienst of schrijft de KvK het voor? Het antwoord was voor mij een verrassing: Nee. De letterlijke juridische tekst is:

"Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, zelfstandig beroep of werkzaamheid naar de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die werkzaamheid op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken."

In begrijpelijk Nederlands: het maakt niet zoveel uit hoe je de administratie bijhoudt, als je het maar doet en als je maar belasting betaalt. Met als kanttekening dat dit geldt voor bedrijven met minder dan 50 werknemers of een omzet onder de 8.8 miljoen per jaar. Dit gaat dus op voor meer dan 85% van alle Nederlandse bedrijven.

Met deze kennis ben ik, samen met 3 andere ondernemers, gaan onderzoeken of boekhouden makkelijker kan. Begonnen met een leeg scherm en daarna stap voor stap gekeken hoe zelfstandig ondernemers hun boekhouding in de praktijk doen of zouden willen doen. Welke termen gebruiken deze ondernemers? In welke volgorde werken ze? Hoe denken ondernemers?

Met deze ervaringen hebben we een nieuwe boekhoudmethode ontworpen: Jortt - Ondernemer Gericht Boekhouden™. Het is eenvoudiger, sneller en het geeft vooral meer inzicht in de daadwerkelijke situatie van je bedrijf. En dat allemaal in een begrijpelijke taal. Iedereen kan het. Gewoon, omdat het werkt zoals je verwacht dat het werkt. Omdat Jortt geen multinationals wil kunnen ondersteunen. Omdat Jortt de technieken van nu gebruikt. Omdat wij vinden dat boekhouden iets moet opleveren voor de ondernemer, niet voor de boekhouder.

Kortom: Jortt is de grootste boekhoudrevolutie sinds 1495! En wij zijn er klaar voor.

Wil je zelf eens kennis maken met Jortt - Ondernemer Gericht Boekhouden™? Ga dan naar https://www.jortt.nl.

De rechten van de afbeelding bij deze publicatie zijn in het het bezit van Jortt BV. Deze afbeelding mag (enkel) gebruikt worden bij publicatie van dit bericht en/of voor de promotie van Jortt BV.