BLOG

Btw aanschaf privéauto zakelijk aftrekken eenmanszaak

Mag je de btw van een privéauto aftrekken?

mag je btw aftrekken van een priveauto

Mag je de btw van de aanschaf van een privéauto zakelijk aftrekken? Het is een vraag waar veel ondernemers geen duidelijk antwoord op krijgen. Jortt legt deze vraag voor aan Ronald van den Hurk van het Btw-instituut.

Btw aanschaf privé auto aftrekbaar

Het Btw-instituut geeft aan: Ja, de btw van de aanschaf van een privéauto is aftrekbaar, wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je hebt een eenmanszaak (gaat niet op voor vof, bv of anders)
  2. Je bent ondernemer voor de btw
    dus niet:
    - Vrijgesteld van btw
    - Gebruik makend van de KOR
  3. Je gebruikt de auto minimaal deels zakelijk

De onderbouwing hiervan is als volgt: Omdat een eenmanszaak in feite de natuurlijke persoon is en zich niet op kan splitsen in zakelijk en een privé deel, kan deze voor de btw dus kiezen voor etikettering zakelijk of privé. Wat dan weer anders kan zijn dan de gemaakte keuze in de IB (wel of geen bijtelling).

Daarnaast moet deze ondernemer ook weer een correctie op het privégebruik betalen. Deze is maximaal 2,7% van de cataloguswaarde.

Rekenvoorbeeld:

Je bent ondernemer voor de btw en koopt privé een Tesla Model 3. Je verwacht 30.000 kilometer per jaar te gaan rijden, waarvan 5.000 kilometer privé (woon-werk is voor de btw privé). Je hebt exclusief btw € 5.000 aan gebruiks- en onderhoudskosten. De aanschaf is € 59.995. Daar zit € 10.412 btw in.

De btw mag je zakelijk aftrekken. Een voordeel van € 10.412, maar...

Btw-correctie privégebruik

Omdat je de auto ook privé gebruikt, moet je (tot) 2,7% van de aanschafwaarde (59.995 x 2,7%) 1.619 per jaar als privégebruik betalen (btw-formulier 1d). Over 5 jaar betaal je dus € 7.376 weer terug. Je voordeel is dan al een heel stuk minder (na het vierde jaar volgend op het jaar van aanschaf mag je het het lagere forfait van 1,5% gebruiken en is de jaarlijkse correctie € 900).

Sluitende kilometeradministratie

Heb je een sluitende kilometeradministratie, dan kun je via de Belastingdienst rekentool de specifieke btw-correctie privégebruik berekenen. In dit specifieke voorbeeld is de btw-correctie privégebruik nog ‘maar’ € 522 per jaar in de eerste vier jaar na het jaar van aanschaf. In de jaren daarna is de btw-correctie privégebruik € 174.

Verkoop van de auto of geen zakelijk gebruik

Bij verkoop van de auto ben je 21% btw verschuldigd uit de totale verkoopprijs. Wanneer je de auto bij aanschaf voor de btw niet zakelijk, maar privé hebt geëtiketteerd en daardoor geen aanschaf-btw in aftrek heb gebracht, dan ben je bij verkoop geen btw verschuldigd uit de verkoopprijs.

Wanneer je geen (voor de btw) zakelijke activiteiten meer hebt en de eenmanszaak staakt, ben je op dat moment btw verschuldigd over de waarde van de auto.

Laat je adviseren

Wanneer je van deze regeling gebruik wilt maken, adviseren we je eerst advies in te winnen bij het Btw-instituut. Dat kan via de Btw-instituut chatbox (€ 12,00 per 6 minuten).

Deze blog is je aangeboden door: Boekhoudprogramma Jortt

De rechten van de afbeelding bij deze publicatie zijn in het het bezit van Jortt BV. Deze afbeelding mag (enkel) gebruikt worden bij publicatie van dit bericht en/of voor de promotie van Jortt BV.