BLOG

En toen kregen we een 1 review…

boekhoudprogramma Jortt blog

Oef, dat doet even pijn. Dat zijn we niet gewend. Terecht overigens, die review. Bij Jortt zijn we namelijk bezig met het migreren van alle bankkoppelingen. De bestaande koppeling biedt te weinig mogelijkheden om te groeien en om Jortt nog verder te automatiseren. Het beperkt ons om Jortt nog gaver te maken.

We hebben vele tienduizenden bankkoppelingen op dit moment. Bij 10 verschillende banken. Die allemaal standaard zijn, maar waarbij banken vooral hun eigen standaard hanteren. Zo zijn er banken die geen uniek ID bijhouden voor iedere banktransactie, banken die niet de omschrijving meegeven in het veld ‘omschrijving’ maar alle ongestructureerde transactiedata daar in pleuren, banken die vandaag het ene meegeven en morgen het andere. Banken die… Ik zal je de verdere details besparen.

Het is een monsterlijke migratie waar we doorheen moeten. En we zijn al goed op weg, want al vele duizenden Jortt'ers zijn zonder problemen gemigreerd. Maar bij een enkeling gaat het niet in één keer goed. Dat registreren we en lossen we op. En dat kan even duren, want deze situaties zijn vaak complex. Maar we lossen het op.

En daarover heb ik vooraf niet duidelijk gecommuniceerd. Want het is een dilemma of je de 99% informeert over de 1% die fout kan gaan. En dat levert dan een 1 ⭐ review op. Want deze Jortt'er hebben we niet voldoende geïnformeerd. Mea culpa, mijn fout.

Dus de mosterd na de maaltijd:
We zijn bezig alle Jortt'ers te migreren naar een nieuwe bankkoppeling. Dat is super, want daardoor kunnen we blijven groeien en Jortt nog verder automatiseren. Zodat we Jortt nog gaver gaan maken.

De migratie is een complex proces. Iedereen moet zijn rekening één keer extra koppelen. Let er dus op dat je dit kwartaal wat eerder aan je btw-aangifte begint. Het komt bij een klein aantal Jortt'ers voor dat de migratie niet in één keer lukt. We registreren alle errors en lossen deze achter de schermen op. Bellen hoeft niet. Je kunt wel een mail sturen naar support@jortt.nl, maar beter is het om een dag later nog een keer opnieuw te koppelen. Meestal gaat het dan gewoon goed.

---

Hilco | Jortt'er

Geschreven voor boekhoudprogramma Jortt.

Ik deel mijn Jortt ervaringen, belevenissen, fouten, leermomenten en leuke anekdotes met veel plezier. Ter lering en vermaak. Al mijn verhalen zijn op waarheid gebaseerd, maar feiten kunnen wat zijn aangepast. En ja, ik kan soms een beetje overdrijven. Je kunt vorige edities hier terguglezen.

De rechten van de afbeelding bij deze publicatie zijn in het het bezit van Jortt BV. Deze afbeelding mag (enkel) gebruikt worden bij publicatie van dit bericht en/of voor de promotie van Jortt BV.