BLOG

Uitstel aanvragen bij de Belastingdienst? Dat doe je gewoon zelf

Handige tips voor ondernemers

Belastingdienst uitstel met boekhoudprogramma Jortt

Een traditionele boekhouder of accountant staat erom bekend met regelmaat uitstel van belastingaangifte aan te vragen bij de Belastingdienst. Dat biedt hem of haar de mogelijkheid later te starten met jouw boekhouding. Het resultaat is onder meer extra ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe klanten. ‘Maar als ik mijn boekhouding zelf regel, kan ik dan ook uitstel aanvragen?’ Tuurlijk. Hieronder lees je precies hoe je het compleet maken van jouw boekhouding iets meer richting de toekomst verschuift.

De ouderwetse boekhouder is een drukbezet man die tientallen klanten voorziet van een nauwkeurige boekhouding. Soms betekent het uitstellen van de boekhouding van klant A meer tijd voor de boekhouding van klant B. In dat geval schroomt de boekhouder waarschijnlijk niet om dit aan te vragen bij de Belastingdienst. Ook wanneer je zelf de boekhouding verzorgt bestaat de kans dat je meer tijd nodig hebt om de boekhouding op orde te krijgen – om de meest uiteenlopende redenen. Gelukkig is het regelen van de aanvraag simpeler dan je misschien verwacht.

De aanvraag

Het aanvragen van uitstel gebeurt meestal voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Heb jij voor een van deze belastingen meer tijd nodig? Log dan in op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst (hiervoor heb je je Digi-D-gegevens nodig). Verwacht je iets langer te doen over het in orde maken van de vennootschapsbelasting? Gebruik dan de tab Vennootschapsbelasting, vink het betreffende hokje aan en voorzie het geheel van een digitale handtekening. Inderdaad – that’s it. Een kind kan de was doen.

Doe je langer over de inkomstenbelasting? Dan geldt voor jou min of meer hetzelfde. Log wederom in op de website van de Belastingdienst, zoek naar de tab Inkomstenbelasting en plaats opnieuw een vinkje op de daarvoor bestemde plek. Kies vervolgens het jaar van de verlate boekhouding en je krijgt tot vijf maanden uitstel voor je daadwerkelijke aangifte. Fluitje van een cent.

Boetes

Het aanvragen van uitstel voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting heeft voor- en nadelen. Het grootste voordeel is simpelweg dat je langer over je boekhouding mag doen: een situatie die sommige ondernemers voorziet van de broodnodige ademhalingsruimte. Een nadeel is dat je mogelijk te maken krijgt met belastingrente. Maar vergeet niet: uitstel aanvragen is altijd beter dan te laat inleveren. Dreigt er een situatie waarbij je jouw boekhouding niet tijdig kunt indienen? Dan is het aanvragen van uitstel sowieso handiger. Een te late aangifte resulteert mogelijk in een verzuimboete die aardig kan oplopen. Daarvoor moet je het overigens wel erg bont maken: voor het zover is krijg je eerst een herinnering en een aanmaning. Voorkom ze beiden en regel je zaken zelfstandig. Moeilijk is het in ieder geval niet.

Wat kan Jortt doen?

Ook voor het aanvragen van uitstel is de boekhouder een overbodige luxe. Bespaar deze kosten en regel dit soort zaken gewoon zelf met behulp van het innovatieve boekhoudprogramma Jortt. Jortt helpt je, op uiterst overzichtelijke wijze, met alle aspecten van de boekhouding. Probeer het gratis uit via www.jortt.nl.

De rechten van de afbeelding bij deze publicatie zijn in het het bezit van Jortt BV. Deze afbeelding mag (enkel) gebruikt worden bij publicatie van dit bericht en/of voor de promotie van Jortt BV.