BLOG

Wat is afschrijven? Uitleg.

Verwerk afschrijving in je administratie.

Afschrijven op bedrijfsmiddelen

Afschrijven is het administratief verwerken van de waardevermindering van je duurzame bedrijfsmiddelen. Een duurzaam bedrijfsmiddel is alles wat als doel heeft langer dan één jaar mee te gaan en meer kost dan € 450. Omdat deze grens best laag is en een beetje bureau of computer dus afgeschreven moet worden, heeft bijna iedere ondernemer hier wel mee te maken.

Het resultaat van afschrijven is dat het geld dat je uitgeeft niet in één keer van je winst wordt afgetrokken. Je winst neemt in het jaar van aanschaf dus minder af dan de investering die je hebt gedaan. Dat is nadelig voor de winstbelasting die je dat jaar moet betalen, maar over de jaren heen speel je weer quitte. Je schrijft dus niet af omdat het in jouw voordeel is, maar omdat het moet van de Belastingdienst.

Om te kunnen afschrijven heb je drie gegevens nodig:

  1. De aanschafkosten. Onder de aanschafkosten wordt verstaan: De kostprijs + aankoopkosten (bijvoorbeeld een notaris) + installatiekosten - kortingen en subsidies.
  2. De restwaarde. Dit is waarde van het bedrijfsmiddel die het naar verwachting aan het einde van de vermoedelijke gebruiksduur nog heeft.
  3. De vermoedelijke gebruiksduur. Dit is de vermoedelijke tijd in jaren dat je verwacht met een duurzaam bedrijfsmiddel te kunnen doen. Hierbij geldt dat je de kortste van de technische of de economische levensduur neemt.

De som om de afschrijving te bereken is:

(aanschafkosten - restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur.

Dit bedrag moet je dus gedurende de looptijd van de winst aftrekken.

Het is dus niet zo ingewikkeld om afschrijvingen te berekenen. Maar let op, er zijn nog wat addertjes onder het gras:

  • Maximaal 20% per jaar afschrijven: de afschrijving is per jaar maximaal 20% op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel. Een afschrijving duurt dus minimaal 5 jaar. Een computer gaat in de praktijk maar 3 jaar mee. Formeel moet je deze dus in 5 jaar afschrijven. Wanneer de computer er na 3 jaar mee stopt, boek je de nog resterende afschrijvingen in dat jaar.
  • Willekeurige afschrijving: startende ondernemers mogen vaak willekeurig afschrijven. Hierbij schrijf je het duurzame bedrijfsmiddel dus bijvoorbeeld direct, of in twee jaar af. Dit is voordelig, omdat je dan in de opstartjaren minder winstbelasting hoeft te betalen. Voor meer informatie over willekeurige afschrijving voor starters, zie de site van de Belastingdienst.
  • Bepalen van de restwaarde en gebruiksduur: deze bepaal je door zelf in te schatten wat redelijk is. Maar ja, wat is redelijk. Dat bepaal je zelf, onder de voorwaarde de je de gemaakte keuze consequent blijft doorvoeren.

Ok, dit is allemaal duidelijk en makkelijk, maar hoe boek je dit in je boekhoudpakket? Dat is vaak best complex, maar niet met Jortt!

Zo werkt het: bij het opvoeren van een bedrijfsmiddel kan je aangeven dat je hierop wilt afschrijven. Voer eenvoudig de gebruiksduur en de restwaarde in en Jortt schrijft gedurende de gebruiksduur netjes iedere maand het juiste deel af. Omdat we per maand afschrijven, zie je iedere maand weer wat voor invloed de afschrijvingen op je winst hebben.

Over Jortt:

Jortt heeft de het boekhouden opnieuw uitgevonden. Jortt biedt ondernemers een unieke methode waarmee zij eenvoudig, snel en efficiënt hun administratie kunnen verwerken. Compleet financieel inzicht, in begrijpelijke taal. Gemaakt door ondernemers, voor ondernemers. Meer informatie over Jortt vind je op de website: Jortt Online Boekhoudprogramma.

De rechten van de afbeelding bij deze publicatie zijn in het het bezit van Jortt BV. Deze afbeelding mag (enkel) gebruikt worden bij publicatie van dit bericht en/of voor de promotie van Jortt BV.