PERS

Boekhoudprogramma Jortt automatiseert het boekhouden voor 80%

Machine Learning van Jortt haalt het mensenwerk uit het boekhouden

Jortt iPhone app

Jortt - innovator in online boekhouden - introduceert Machine Learning in het online boekhoudprogramma Jortt MKB. Machine Learning is een techniek waardoor computers zelf slimme verbanden leggen. Hierdoor wordt de administratie binnen het boekhoudprogramma Jortt direct na het inlezen van het digitale bankafschrift volledig automatisch geboekt. Jortt Machine Learning levert een enorme tijdsbesparing op, voorkomt menselijke fouten en maakt het boekhouden zo eenvoudig dat iedere ondernemer zelf kan boekhouden.

De ontwikkeling van Machine Learning binnen Jortt gaat erg snel. Met een minimum aan informatie, vaak niet meer dan een bankafschrijving, maakt Jortt volledig automatisch een boeking. Ontbrekende informatie, zoals de factuurdatum, de btw, de betaaldatum en de kostenpost wordt door de Machine Learning techniek automatisch aan de boeking toegevoegd en daarna volledig automatisch verwerkt.

Machine Learning gaat veel verder dan de bestaande Scan en Herken of UBL oplossingen in traditionele boekhoudprogramma's. Zo wordt bij de Scan en Herken functie een factuur die niet wordt gescand ook niet geboekt, terwijl een bankafschrift altijd alle boekingen bevat. Ook zit er achter Scan en Herken vaak een handmatig proces en komt deze niet verder dan een boekingsvoorstel. UBL staat nog in de kinderschoenen, het is te duur en nu al door Machine Learning achterhaald.

Machine Learning is een belangrijk hulpmiddel om het primaire doel van Jortt te bereiken: boekhouden zo eenvoudig maken dat het voor ondernemers makkelijker is je boekhouden zelf te doen dan het uit te besteden.

Over Jortt

Jortt gelooft dat het traditioneel boekhouden niet meer past bij de ondernemer van nu. Jortt heeft het boekhouden daarom opnieuw uitgevonden. Dankzij de unieke boekhoudmethode 'Ondernemer Gericht Boekhouden' en de nieuwste technieken zoals Machine Learning kunnen alle ondernemers boekhouden met een glimlach. Meer informatie over Jortt staat op de website www.jortt.nl.

De rechten van de afbeelding bij deze publicatie zijn in het het bezit van Jortt BV. Deze afbeelding mag (enkel) gebruikt worden bij publicatie van dit bericht en/of voor de promotie van Jortt BV.