PERS

Automatisch boekhouden met virtuele boekhouder in boekhoudprogramma

Innovatie - zelfdenkende boekhoudsoftware met ingebouwde boekhouder

virtuele boekhouder

Jortt - grondlegger van het nieuwe boekhouden - introduceert de 'virtuele boekhouder' in het online boekhoudprogramma Jortt ZZP. De ‘virtuele boekhouder’ is een innovatieve softwareontwikkeling waarbij complexe administratieve handelingen, die vaak handmatig door een boekhouder worden gedaan, automatisch worden verwerkt. Het doel van de ‘virtuele boekhouder’ is de administratie voor iedere ondernemer zo eenvoudig te maken dat zij deze zelf kunnen voeren. Van de eerste factuur tot de jaaropgave.

De eerste functie van de ‘virtuele boekhouder’ is het controleren en afsluiten van een btw-periode. Hierbij wordt een btw-aangifte gecontroleerd en voorgoed vastgezet. Zo geeft het de ondernemer bewijs hoe tot een belastingaangifte is gekomen. Facturen over een afgesloten periode die achteraf worden toegevoegd, worden in de juiste periode geboekt voor de winst-en-verliesrekening en de ‘virtuele boekhouder’ zorgt dat de btw op een correcte manier wordt verwerkt in de komende periode.

Binnenkort komen er meer functies in boekhoudprogramma Jortt die door de ‘virtuele boekhouder’ worden uitgevoerd. Boekhouden wordt dus steeds meer geautomatiseerd. De rol van de klassieke boekhouder zal hierdoor steeds minder uit operationeel boekhoudwerk bestaan en steeds meer verschuiven naar een adviesrol.

De ‘virtuele boekhouder’ is een gratis toevoeging aan online boekhoudprogramma Jortt ZZP en Jortt MKB.

Over Jortt
Jortt gelooft dat het traditioneel boekhouden niet meer past bij de ondernemer van nu. Jortt heeft het boekhouden dan ook opnieuw uitgevonden. Dankzij de unieke boekhoudmethode 'Ondernemer Gericht Boekhouden' kan iedere ondernemer zelf zijn administratie voeren. Meer informatie over Jortt staat op de website www.jortt.nl.

De rechten van de afbeelding bij deze publicatie zijn in het het bezit van Jortt BV. Deze afbeelding mag (enkel) gebruikt worden bij publicatie van dit bericht en/of voor de promotie van Jortt BV.