PERS

Jortt introduceert nieuwe boekhoudersportaal

Jortt introduceert nieuwe boekhoudersportaal

Eén op 500, de nieuwe standaard

Boekhoudprogramma Jortt introduceert haar nieuwe boekhoudersportaal. Het Jortt boekhoudersportaal is een online tool waarmee boekhouders van administratiekantoren sneller, goedkoper, maar vooral beter de boekhouding van ondernemers kunnen doen. Het boekhoudersportaal is volledig geïntegreerd in het boekhoudprogramma. Nieuw in Jortt is dat boekhouders een takenlijst krijgen en deze taken kunnen verwerken zonder te hoeven wisselen tussen administraties van de klant. Er wordt dus taakgericht gewerkt en niet meer per administratie. De mutaties worden hierbij geautomatiseerd voor de toekomst, zodat de boekhoudbot voortaan soortgelijke mutaties automatisch verwerkt. Boekhoudingen kunnen hierdoor tot 99% worden geautomatiseerd. Dankzij al deze innovaties wordt het mogelijk met één boekhouder 500 administraties bij te houden. Dat is factor tien van wat er in de markt gebruikelijk is.

Continue ondersteuning door de boekhoudbot

Boekhouders worden in hun werk ondersteund door de boekhoudbot. De boekhoudbot doet meer dan mutaties automatisch verwerken. Zo doet deze een permanente controle over de boekhouding. Ontstaan er fouten, of verschillen die bijvoorbeeld bij een aangifte inkomstenbelasting naar boven zullen komen, dan geeft de boekhoudbot dit direct aan. Niet alleen het probleem wordt gerapporteerd; de oplossing wordt gelijk aangeboden. Dit is een unieke feature die alleen mogelijk is omdat Jortt geïntegreerd het rapport aangifte inkomstenbelasting en aangifte vennootschapsbelasting maakt. Het voorkomt het achteraf zoeken naar fouten in de boekhouding. En dat is een enorme besparing in tijd en geld.

Boekhouden is geen mensenwerk

De boekhoudersportaal is een stap vooruit in het realiseren van de visie van Jortt: ‘Boekhouden is geen mensenwerk’. Jortt heeft de afgelopen jaren van vele tientallen boekhouders ‘boekhoud-engineers’ gemaakt. In plaats van keer op keer mutaties te verwerken, automatiseren boekhoud-engineers de boekhouding aan de hand van de bij- en afschrijvingen van de bank. Dankzij de PSD2 bankkoppeling worden van alle banken de mutaties dagelijks ingelezen. Nadat een mutatie eenmaal is verwerkt zal de boekhoudbot deze mutaties voortaan automatisch verwerken.

Ondernemers zijn de grote winnaar

Ondernemers zijn gebaat bij een boekhouding die iedere dag volledig is bijgewerkt. Alleen op basis van realtime cijfers kunnen zij de beste keuzes maken. En doordat boekhouders veel minder tijd kwijt zijn aan het verwerken van de boekhouding, kunnen zij meer tijd besteden aan de toekomst van een ondernemer. Hoe kunnen de risico’s worden gedekt, hoe kunnen op lange termijn de investeringen worden gefinancierd en ga zo maar door.

Over Jortt

Jortt is een softwarebedrijf dat de boekhouding voor kleine bedrijven automatiseert. Onze doelgroep zijn de 1,5 miljoen kleine bedrijven in Nederland. Jortt automatiseert het overgrote deel van de boekhouding en maakt van het boekhouden een positieve, zelfs opwindende ervaring voor gebruikers. Hierdoor wordt boekhouden goedkoper, neemt minder tijd in beslag en wordt beter gedaan dan wanneer mensen de boekhouding doen. Complexe boekhoudkundige zaken zoals de btw-aangifte, het opstellen van de winst-en-verliesrekening, het opstellen van de jaarrekening, het doen van de jaarafsluiting en de rapporten voor de inkomstenbelasting of vpb-aangifte zijn volledig geautomatiseerd in Jortt. Mede hierdoor heeft Jortt de Computable Award 'Beste ICT-leverancier voor het MKB' gewonnen. Jortt wordt gebruikt voor meer dan 52.000 administraties. Voor meer informatie over Jortt, ga naar www.jortt.nl.

De rechten van de afbeelding bij deze publicatie zijn in het het bezit van Jortt BV. Deze afbeelding mag (enkel) gebruikt worden bij publicatie van dit bericht en/of voor de promotie van Jortt BV.