Koppeling met Employes

Met Employes doe je simpel en gemakkelijk zelf je salarisadministratie. En door Employes met Jortt te koppelen zet je de maandelijkse loonjournaalposten eenvoudig in Jortt. Je maakt de koppeling en stuurt bij de maandelijkse verloning deze gegevens naar Jortt.

Wanneer je een betaald abonnement hebt bij Jortt en bij Employes, zijn aan de koppeling geen kosten verbonden.

Koppeling maken

.

Via Employes maak je de koppeling met Jortt:

 1. Log in bij Employes.
 2. Klik bij Employes in het menu op Koppelingen.
 3. Klik op de Jortt-tegel.
 4. Kies Koppelen.
  Klik op koppelen in Employes
 5. Klik op Autoriseren bij Maak verbinding.
  Verbinding maken met Jortt
 6. Je komt nu in het Jortt scherm Autorisatie vereist voor Salarisadministratie. Geef hier de naam op van de Jortt administratie die je wil koppelen.
  Toestemming geven
 7. Klik op Autoriseren.
 8. Je ziet nu een scherm waarin je klikt op Bevestigen. We laten zien welke posten uit Employes op welke posten in Jortt komen. Wijzig hier niets!
  Bevestigen van de toestemming
 9. Je Jortt administratie is nu gekoppeld aan Employes.

In Jortt zie je via Instellingen > Koppelingen > API koppelingen dat Employes gekoppeld is. Bij Employes zie je via Koppelingen dat Jortt gekoppeld is.

Journaalposten naar Jortt sturen

.

Bij de maandelijkse verloning in Employes stuur je de gegevens naar de Belastingdienst. Nadat je dat gedaan hebt, geef je aan dat deze gegevens ook naar Jortt moeten worden gestuurd. Klik op Periode exporteren.

Periode exporteren

Klik je daarna bij Jortt op Salarisadministratie en Loonboekingen dan zie je dat de maand waarover je de verloning hebt gedaan nu een groen bolletje heeft. Klik je erop dan zijn de loonjournaalposten voor je ingevuld.

Je kunt je loonboekingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 inlezen. Let op dat je de betalingen van de loonbelasting en netto lonen voor die periode aanpast. Lees loon met terugwerkende kracht boeken.

Koppeling verbreken

.

De koppeling verbreek je via Employes:

 1. Log in bij Employes.
 2. Ga naar Koppelingen.
 3. Klik op Alle koppelingen.
  Alle koppelingen in Employes
 4. Klik op Jortt.
 5. Klik op Ontkoppelen.
  Jortt ontkoppelen van Employes

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.