Winst-en-verliesrekening

Het rapport de de meeste ondernemers wel begrijpen en bekijken is de winst-en-verliesrekening.

De winst-en-verliesrekening is een rapport die de opbrengsten en kosten weergeeft over een periode (meestal een jaar). Het verschil tussen de opbrengsten en kosten is de winst of het verlies van het bedrijf. De klassieke boekhoudtermen voor de winst-en-verliesrekening zijn resultatenrekening en exploitatierekening.

De winst-en-verliesrekening is opgedeeld in opbrengsten en kosten. Deze opbrengsten en kosten worden weer ingedeeld in categorieën. Deze categorieën zijn er voor om je inzicht te geven waaruit de opbrengsten en kosten bestaan. De klassieke boekhoudterm voor categorieën zijn grootboekrekeningen.

De bedragen in een winst-en-verliesrekening zijn altijd zonder btw. Een inkoopfactuur van 121 euro inclusief 21% btw komt als 100 euro kosten in de winst-en-verliesrekening. De 21 euro btw komt alleen in de balans.

Voorbeeld winst-en-verliesrekening

Hieronder wordt een voorbeeld getoond van een winst-en-verliesrekening. De verschillende categorieën die gebruikt worden komen later in deze cursus boekhouden nog verder aan bod.

Voorbeeld winst-en-verliesrekening
debetcredit
80 Opbrengsten15000
8000 Omzet15000
40 Kosten7000
7000 Inkoop materialen6000
7000 Kantoorkosten840
4922 Financiële kosten10
4011 Afschrijvingen150
Totaal0262 Resultaat8000

Meubelmaker de Boer krijgt zijn eerste opdracht en verstuurt een factuur (Ga naar de volgende les).

Deze cursus boekhouden is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.