SEPA machtiging voor automatisch incasseren

Voordat je automatisch mag incasseren bij je klanten, moeten je klanten je eerst machtigen. De automatische incassomachtiging is aan veel regels gebonden. Om deze reden heeft Jortt dit proces voor je geïntegreerd in het boekhoudprogramma. Jortt verstuurt een e-mandate (elektronische machtiging) via de e-mail aan je klanten.

SEPA machtiging maken en sturen aan je klanten

Een SEPA machtiging verstuur je naar je klanten door je klant te selecteren bij Klanten. Klik op Alle opties en in het nieuwe paneel op Stuur incassomachtiging. Per e-mail wordt nu de e-mandate naar je klant gestuurd. Bevestigen van de e-mandate doet je klant door € 0,01 over te maken via een iDEAL-betaling. De rekening waarmee betaald wordt, is de rekening waarvoor de machtiging is afgegeven. Deze is dan gelijk gevalideerd.

SEPA machtiging maken

Je klanten ontvangen deze SEPA machtiging:

SEPA machtiging versturen

Wanneer je automatische incasso activeert, kun je in het klantenscherm zien wat de status is van het activeringsproces.

De mogelijke stadia zijn:

  • Wacht op versturen e-mail (meestal verkeerd of geen e-mailadres opgegeven)
  • Wachtend op eerste betaling
  • Automatische incasso geaccepteerd

Vanaf het moment dat de automatische incasso is geaccepteerd, krijgen alle toekomstige facturen voor deze klant de betaalmethode ‘automatische incasso’ mee.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.