Accounting principes

Accounting principes

accounting principes

Als je zelf gaat boekhouden is het handig om te begrijpen hoe de wetgever (de Belastingdienst) over boekhouden denkt. Voor het boekhouden is een aantal 'basisprincipes' vastgesteld. Dit is de 'norm die als algemeen aanvaardbaar wordt beschouwd'. Boekhouden is geen exacte wetenschap. Voor veel boekingen zijn verschillende mogelijkheden. Deze 'accounting principes' geven je handvatten om zelf de goede keuzes te kunnen maken. Het zijn de grondbeginselen waarmee accountants werken.


meetbaar in geld