Urencriterium 2024 is 1225 uur

Tijdregistratie voor zelfstandigenaftrek (ondernemersaftrek)

De Belastingdienst heeft een aantal fiscale voordelen voor ondernemers. Om gebruik te mogen maken van deze voordelen moet je 'echt zelfstandig' zijn. Om te bepalen of je 'echt zelfstandig' bent, heeft de Belastingdienst een urencriterium opgesteld, de bekende '1.225 uur regel'.

Om aan het urencriterium te voldoen, moet je in een jaar ten minste 1.225 uur aan je bedrijf werken. Met 49 werkweken per jaar komt dit neer op 25 werkuren per week.

Of wel, of niet

Het urencriterium is een 'alles of niets' bepaling. Je hebt dus niet voor een deel recht op de financiële voordelen indien je voor een deel aan het urencriterium voldoet.

Fiscale voordelen waar het urencriterium geldt

In 2024 krijgen ondernemers die aan het urencriterium voldoen, de volgende fiscale voordelen:

 • de zelfstandigenaftrek (en startersaftrek);
 • de fiscale oudedagsreserve (FOR);
 • de meewerkaftrek;
 • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (indien minimaal 500 uren besteed aan erkend
 • speur- en ontwikkelingswerk).

Fiscale voordelen die voor alle ondernemers opgaan

Er zijn ook fiscale voordelen waar ook ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen, recht op hebben. In 2024 zijn dat onder meer:

 • de mkb-winstvrijstelling (13,3%);
 • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
 • de willekeurige afschrijving;
 • de milieu-investeringsaftrek;
 • de energie-investeringsaftrek;
 • de stakingsaftrek.

Waarom het urencriterium?

Beginnende ondernemers lopen een extra risico. Er is namelijk geen sociaal vangnet wanneer de inkomsten even tegenzitten en er nog geen tijd is geweest om een financiële buffer te bouwen. Met de fiscale voordelen als ondernemers heb je meer ruimte om zelf een financiële buffer op te bouwen. Het is een nette manier van de overheid om hun handen van je af te trekken voor wat betreft hun zorgplicht.

Gebruik de fiscale voordelen waarvoor ze bedoeld zijn: bouw een buffer op in geld. Probeer een financiële buffer op te bouwen waarmee je minimaal 6 maanden vooruit kunt indien het 'even tegen zit'. Deze buffer is dan zo groot als je minimale noodzakelijke uitgaven (vaste lasten + eten en drinken) per maand x 6. Tips hoe je effectief een financiële buffer kunt bouwen lees je in 'The Millionaire Next Door'.

Gewerkte uren bijhouden

Om je uren bij te houden, gebruik je de urenregistratie van Jortt. Heb je een vof? Dan houd je de uren bij per vennoot.

Niet 'echt zelfstandig' zijn kan voordeliger zijn

Maak je beperkte uren en een kleine winst? Dan kan het zelfs voordeliger zijn om 'nog even niet' als ondernemer aangemerkt te worden. De startersaftrek heeft alleen volle waarde wanneer je minimaal ca. € 10.000 winst maakt in een jaar. Onder de € 7.280 winst heeft de startersaftrek helemaal geen waarde en gaat deze zelfs verloren. Je kunt de startersaftrek dan beter een jaar uitstellen.

Het belangrijkste is: wees reëel. Jezelf in alle hoeken en gaten wringen om aan te tonen dat je aan het urencriterium voldoet, terwijl je nauwelijks opbrengsten hebt, is gewoon een slecht verhaal (mits je veel tijd aan onderzoek besteedt). Daarnaast loont het ook niet; de fiscale voordelen brengen je belastbare inkomen tot minimaal € 0, nooit negatief (je krijgt geen belasting toe).

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Woon-werkverkeer en reistijd tellen mee

De tijd die je besteedt aan het reizen voor je bedrijf mag je meetellen voor het urencriterium. Ook reistijd valt hieronder. Dus reizen van en naar je kantoor, van en naar je klanten of leveranciers zijn gewerkte uren voor het urencriterium.

Studie-uren tellen mee

Uren die je besteedt aan een studie mag je ook meetellen voor je urencriterium, mits het gaat om een vakgerichte studie. Privéopleidingen (à la 'creatief met kurk', retraite, yoga en mindfulness) vallen hier niet onder.

Ineffectief werken mag

Uit jurisprudentie blijkt dat bij de vraag of je 1.225 uur aan je onderneming hebt gewerkt, het niet relevant is of je effectief hebt gewerkt. Je mag dus meer uren besteden aan je werk dan redelijkerwijs nodig zou zijn.

Urencriterium bij een deel van het jaar ondernemer

Begin je gedurende een kalenderjaar met ondernemen? Jammer voor je, de 1.225 uur wordt berekend op basis van het kalenderjaar. Een evenredig deel, bijvoorbeeld dat je halverwege het jaar bent begonnen en 613 hebt gewerkt voor je bedrijf, is niet voldoende om te voldoen aan het urencriterium.

Urencriterium bij zwangerschap

In geval van zwangerschap mag je de niet gewerkte uren voor 16 weken doorrekenen voor je urencriterium. Je neemt hiervoor het gemiddeld aantal uren per week voor de zwangerschap x 16 weken. De regeling geldt alleen voor vrouwen. Er is geen compensatie voor mannen die vader worden, ook niet een paar dagen.

Grotendeelscriterium

Werk je niet alleen voor je eigen bedrijf maar ook nog in loondienst, dan wordt alleen aan het urencriterium voldaan indien de tijd die je aan werk besteedt 'grotendeels' aan je bedrijf opgaat. 'Grotendeels' betekent simpelweg 'voor 50% of meer'. Je bedrijf moet dus je hoofdactiviteit van je werkzaamheden zijn.

Grotendeelscriterium voor startende ondernemer

Een startende ondernemer hoeft niet aan het grotendeelscriterium te voldoen. Het urencriterium (minstens 1.225 uur) blijft wel onverminderd van kracht voor startende ondernemers. Een startende ondernemer ben je indien je in minstens één van de afgelopen vijf jaar geen onderneming had.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.