Aftrekposten voor zzp/ een ondernemer

Verdien jezelf (en Jortt) terug

Het is een veelgestelde vraag aan Jortt: Als ik met Jortt mijn boekhouding doe, loop ik dan geen belastingvoordeel mis? Het antwoord op deze vraag is: nee. Als ondernemer heb je recht op belastingaftrek, ongeacht hoe je de boekhouding doet. Op deze pagina geven we aan op welke aftrek je recht hebt als zzp-er, eenmanszaak of vof.

Aftrekposten opgeven

De belastingdienst kent verschillende aftrekposten. Deze verminderen je fiscale winst. Dat is het bedrag waarover je inkomstenbelasting wordt berekend. De meeste van deze aftrekposten vul je niet in in de boekhouding, maar zijn vinkjes in het aangifteformulier inkomstenbelasting. Je komt altijd langs deze vinkjes in het aangifteformulier. Je kunt ze dus niet missen of vergeten.

Fiscale aftrekposten

De overheid stimuleert ondernemers met fiscale aftrekposten. De zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling zijn belastingvoordelen waarvoor je in aanmerking kunt komen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Of dat zo is hangt af van de mate van zelfstandigheid en hoeveel ondernemersrisico je loopt. Ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap kunnen er gebruik van maken. Duidelijkheid hierover krijg je via de OndernemersCheck van de Belastingdienst.

Zelfstandigenaftrek

Voor de zelfstandigenaftrek geldt dat je minimaal 1.225 uur, ongeveer 25 uur per week werkt voor je eigen bedrijf. Voldoe je hieraan? Dan mag je gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek, voor 2024 bedraagt dit € 3.750. Werk je langer dan 5 jaar als ondernemer? Dan moet je per kalenderjaar meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan je werk in loondienst.

Startersaftrek

De startersaftrek mag je opvoeren als je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek. Dit mag maximaal 3 keer binnen de eerste 5 jaar na de start van je bedrijf. De startersaftrek voor 2024 bedraagt € 2.123.

De zelfstandigen- en startersaftrek samen geven je een belastingaftrek van € 5.873 in 2024.

De zelfstandigen- en startersaftrek geef je op in het aangifteformulier inkomstenbelasting en is niet meer werk dan het aanvinken de vinkboxen.

Met de zelfstandigen- en startersaftrek trekt de overheid op een nette manier het sociale vangnet onder je vandaag. Je recht op een ww-uitkering vervalt bijvoorbeeld. Gebruik de voordelen dan ook om een zelf een vangnet op te bouwen.

MKB-winstvrijstelling

Als zzp’er heb je recht op mkb-vrijstelling als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ook als je minder dan 1.225 uur per jaar in je bedrijf hebt gewerkt, heb je recht op deze aftrekpost. Je mag 14% van winst aftrekken (nadat je de zelfstandigen en startersaftrek hebt opgevoerd).

De MKB- winstvrijstelling wordt automatisch verrekend met je aangifte inkomstenbelasting. Hier hoef je niets voor te doen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je investeert in bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Jortt berekent de KIA automatisch voor je en zorgt dat deze goed in de aangifte inkomstenbelasting komt te staan.

Algemene heffingskorting

De heffingskorting is een algemene korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze gaat dus niet speciaal op voor ondernemers, maar als ondernemer ontvang je deze korting ook. De korting is in 2024 € 3.362.

Arbeidskorting

De arbeidskorting is ook een algemene heffingskorting die je krijgt als je werkt. De hoogte is afhankelijk van je winst voor je ondernemersaftrek en mkb- winstvrijstelling. Ja, ja, bij de Belastingdienst houden ze van variatie. Maar geen zorgen, de arbeidskorting wordt automatisch verrekend in je aangifte inkomstenbelasting. Je hoeft hier dus niets ingewikkelds voor te doen. Wil je de complexe tabel toch bekijken, dan kan dat op de site van de .

Meewerkaftrek

Heb je een fiscale partner die 525 uur of meer voor je werkt zonder vergoeding, of is de vergoeding die je hiervoor betaalt minder dan € 5.000 per jaar, dan kun je een percentage aftrekken van je winst. Bekijk hier hoe je de meewerkaftrek verwerkt.

De Belastingdienst controleert streng op het naleven van de regels van meewerkaftrek. Om aan te kunnen tonen hoeveel uur je partner mee hebt gewerkt in het bedrijf, wordt daarom aangeraden om een urenadministratie bij te houden.

Oudedagsreserve

Dan is er nog de Oudedagsreserve. Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag je jaarlijks een deel van de winst reserveren voor de oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel is de oudedagsreserve.

Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet. Het is een reservering van een deel van de winst. De reservering zorgt voor uitstel van het betalen van belasting over dat deel van de winst. Het levert op de korte termijn belastingvoordeel op. Maar het is geen afstel!

Wees voorzichtig met deze aftrekpost. Veel boekhouders voeren deze op onder het motto: “Ik heb mezelf weer terug verdiend.” Maar niets is minder waar. Wanneer je geen daadwerkelijke reserve opgebouwd, is dit een groot probleem voor de toekomst.

Wil je je laten informeren over geld voor je oude dag? Neem dan contact op met een adviseur, of bedrijven als Brand New Day of BrightPensioen (Jortt heeft op geen enkele wijze een verbinding met deze bedrijven en geeft geen advies).

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

Behalve de aftrekposten, is er ook een bijdrage. De bijdrage zorgverzekering. Deze betaal je naast je maandelijkse premie voor de zorgverzekering en is 5,32% in 2024. De premie Zvw wordt berekend over de belastbare winst van jouw onderneming. Het maximumbijdrage-inkomen in 2024 is € 71.628.

De belastbare winst bereken je op de volgende manier: Winst uit onderneming - zelfstandigenaftrek - startersaftrek - mkb-winstvrijstelling = belastbare winst. Jep, variatie 3 van de Belastingdienst. Maar ook deze berekening doet het aangifteformulier voor je.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.