Aangifte dividendbelasting invullen

Dividend uitkeren aan jezelf

Dividend uitkeren DGA uit eigen BV

Keer je dividend uit vanuit de holding naar jezelf, dan moet je hiervoor een aangifte dividendbelasting indienen bij de Belastingdienst. In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je dit moet doen. In onderstaand voorbeeld gaan we er vanuit dat in 2024 is besloten om € 10.000 dividend uit te keren over 2023. Onderaan in het artikel leggen we uit dat jij als privé persoon ook nog belasting moet betalen over de uitkering. Lees dus het hele artikel.

Digitale aangifte dividendbelasting

Voor de aangifte dividendbelasting biedt de Belastingdienst sinds 2024 de mogelijkheid om dit digitaal te doen via hun website, mits je beschikt over E-Herkenning. Als je geen E-Herkenning hebt, kun je de aangifte nog steeds doen via een pdf-download. Hier zijn de stappen om de aangifte te doen:

 1. Log in op de website van de Belastingdienst via het portaal voor Ondernemers.
 2. Na het inloggen kom je op de homepagina waar je 'Dividendbelasting' kunt selecteren.
 3. Volg de instructies van de Belastingdienst om de aangifte dividendbelasting stap voor stap in te vullen. Door deze stappen te volgen, kun je zorgen voor een correcte aangifte dividendbelasting via de Belastingdienst.

Analoge aangifte dividendbelasting

Download het aangifteformulier bij de Belastingdienst. Het formulier bestaat uit 6 pagina’s. Je moet het formulier downloaden, invullen op je computer, printen en versturen naar de Belastingdienst.

Vul de gegevens van de vennootschap in

Je begint met het invullen van de gegevens van de vennootschap, je bedrijfsgegevens dus. Vul eerst je bedrijfsnaam in. Met tab kun je steeds naar het volgende veld. Bij het aangiftenummer begin je met je RSIN/ fiscaal nummer. Dit nummer vind je in Jortt onder Instellingen - Bedrijfsgegevens - Btw-nummer. Neem dit nummer over zonder de toevoeging B01. De vakjes na de letters DIB worden automatisch gevuld wanneer je vraag 2a invult. Je kunt deze vakjes niet zelf invullen.

gegevens vennootschap

1 - Aandelen

Je ziet dat het RSIN/fiscaal nummer wat bovenaan de bladzijde staat automatisch is ingevuld. Het staat op elke pagina vermeld. Bij vraag 1a vul je het gestort aandelenkapitaal in. Dit bedrag vind je in Jortt onder Geldzaken - Eigen vermogen - Gestort Kapitaal.

vraag 1 aangifte dividendbelasting

2 - Uitkering

2a. De datum die je invult is de datum waarop je formeel hebt vastgesteld dat je dividend gaat uitkeren. In ons voorbeeld hebben wij dit besloten op 11 februari 2024. Je vult eerst de dag in. Met tab ga je naar het veld voor de maand en zo ook naar het veld voor het jaar.

2b. Het jaar waarover je dividend uitkeert kan het huidige jaar zijn, of het voorgaande jaar. In ons voorbeeld hebben we aan het begin van 2024 vastgesteld dat er in 2023 voldoende resultaat is behaald om een uitkering te doen. We gaan dividend uitkeren over 2023. Vul het jaar in en ga met tab naar het volgende veld.

2c. Het dividend wordt in de meeste gevallen uitgekeerd uit de reserves. Klik met je muis in het vierkantje voor “Uit de winst (reserves). Ga met tab naar het volgende veld en vul hier het bedrag in wat je gaat uitkeren, in ons geval € 10.000. Ga verder naar vraag 3.

vraag 2 aangifte dividendbelasting

3 - Uitkeringen waarop geen dividendbelasting wordt ingehouden

3a. Op de dividenduitkering moet dividendbelasting worden ingehouden. Klik met je muis in het vierkantje voor Nee en ga verder naar vraag 4.

vraag 3 aangifte dividendbelasting

Keer je geld uit van je werkmaatschappij naar je holding, dan hoef je geen aangifte dividendbelasting in te vullen.

4 - Uitkeringen met 15% ingehouden dividendbelasting

4a. Jouw bedrijf houdt dividendbelasting in op het dividend dat wordt uitgekeerd. Klik met je muis in het vierkantje voor Ja.

4b. Het dividend wordt uitgekeerd in geld. Klik met je muis in het vierkantje voor Uitkering van winst in geld, ga met tab naar het volgende veld en vul hier het bedrag in dat wordt uitgekeerd, in ons voorbeeld € 10.000.

4d. Jouw bedrijf neemt de dividendbelasting niet voor eigen rekening. Klik met je muis in het vierkantje voor Nee. Het bedrag dat verschuldigd is wordt automatisch ingevuld.

vraag 4 aangifte dividendbelasting

5 Uitkeringen met ingehouden dividendbelasting volgens een verdragspercentage of de BRK

5a. Klik met je muis in het vakje voor Nee en ga verder met vraag 6.

vraag 5 aangifte dividendbelasting

6 - Dividendbelasting bijzondere situaties

Deze situaties zijn in de meeste gevallen niet van toepassing en kun je overslaan. Ga verder naar vraag 7.

vraag 6 aangifte dividendbelasting

7 - Afdrachtverminderingen

Deze situaties zijn in de meeste gevallen niet van toepassing en kun je overslaan. Ga verder naar vraag 8.

vraag 7 aangifte dividendbelasting

8 - Verzamelstaat

De bedragen die bij vraag 8 staan zijn automatisch ingevuld.

8f. Het totaal te betalen bedrag moet worden overgemaakt op de rekening van de Belastingdienst. Bij de overboeking moet je het aangiftenummer vermelden. Dit nummer vind je op dit aangiftebiljet op pagina 1.

deze aangifte moet worden ingediend en betaald binnen een maand na de datum die je bij vraag 2a hebt ingevuld.

vraag 8 aangifte dividendbelasting

9 - Aanvullende informatie

Je hoeft geen aanvullende gegevens aan te leveren, deze vraag mag je overslaan.

vraag 9 aangifte dividendbelasting

10 - Ondertekening

Vul nu jouw gegevens in. Met tab kun je steeds naar het volgende veld. Je stuurt geen bijlagen mee, dit veld laat je leeg.

vraag 10 aangifte dividendbelasting

Print nu het formulier, zet vervolgens je handtekening op het formulier en verstuur het naar de Belastingdienst. Het adres waar je de aangifte naartoe moet sturen is:

Belastingdienst/ Centrale Invoer
Antwoordnummer 21030
6400 XD Heerlen

Makkelijker, print het adres voor AE5 venster links envelop.

Het per post verzenden van het formulier is wat ouderwets, maar het mag dan weer wel zonder postzegel. Behalve dat je het formulier print, sla je de pdf 'Met jouw wijzigingen' ook op. Deze koppel je later aan de boeking dividend in Jortt.

Aangifte dividendbelasting indienen en betalen

Binnen één maand nadat het dividend beschikbaar is gesteld moet je de aangifte indienen en betalen. De datum waarop het dividend beschikbaar is gesteld heb je ingevuld bij vraag 2a.

Het verschuldigde bedrag (in dit voorbeeld € 1.500) maak je zelf over naar rekeningnummer NL26 INGB 0000 4412 90 op naam van de Belastingdienst in Apeldoorn. In de omschrijving vermeld je het aangiftenummer wat staat onder het kopje Gegevens vennootschap op pagina 1 van je formulier (20 karakters).

Dividendbelasting via je aangifte inkomstenbelasting

Via de aangifte dividendbelasting wordt over de uitkering 15% dividendbelasting berekend. De dividendbelasting in 2022 is 26,9%. Via je aangifte inkomstenbelasting ben je nog 11,9% dividendbelasting verschuldigd.

Je geeft dit op bij de aangifte inkomstenbelasting in Box 2. Box 2 is het inkomen uit aanmerkelijk belang. Heje meer meer dan 5% aandelen uit een BV of NV, dan wordt er gesproken van aanmerkelijk belang.

Het tarief in box 2 bedraagt 26,9%. In ons voorbeeld is dit € 1.190. De totale belastingdruk dividendbelasting komt hiermee op 26,9% en is daarmee € 2.690.

We adviseren het bedrag van de dividendbelasting die je privé moet betalen over te maken van je zakelijke rekening, naar een privé spaarrekening. In ons voorbeeld is dit € 1.190.

Dividendbelasting verwerken in de boekhouding

Nadat je de twee betalingen hebt gedaan, maak je hiervan twee boekingen, boekking 1, de betaling van de dividendbelasting: € 1.500

Boeking 1
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Betaalkenmerk Belastingdienst 123456789DIB20220301

Totaalbedrag
-1.500,00

Boekdatum
januari

Koppel de betaling aan de Belstingdienst aan deze boeking.

En boeking 2, de dividend € 8.500:

Boeking 2
 • Opbrengsten
 • Kosten
 • Bedrijfsmiddelen
 • Balans
Categorie Omschrijving
Dividend

Totaalbedrag
-8.500,00

Boekdatum
januari

Koppel de pdf Aangifte dividendbelasting aan deze boeking.

Koppel de betaling aan van € 1.190 aan je privé spaarrekening aan deze boeking.

Bij deze boekingen is er nu nog € 7.310 open. Hiervoor heb je twee keuzes:

 1. Maak dit geld over naar je privé rekening en koppel deze betaling aan deze boeking.
 2. Los je Rekening-courant af, kies bij Mogelijke koppelingen > is betaald met > Rekening-courant
boeken van de dividendbelasting

Dividend goedkeuren of vaststellen

BV's, NV's en coöperaties die gevestigd zijn in Nederland, zijn verplicht om hun jaarcijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voordat je dit doet moet de jaarrekening van de onderneming worden goedgekeurd of vastgesteld door de aandeelhouders. Dit gebeurt in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De uitkomst van de vergadering leg je vast in notulen (notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders). In deze notulen leg je ook vast hoeveel dividend je per jaar hebt uitgekeerd/ gaat uitkeren. Klik op template notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) voor een voorbeeld.

Gratis notulen ava

Is dividend voordeliger dan loon?

Er moet altijd eerst voldaan zijn aan het gebruikelijk loon.

Doordat het dividend niet aftrekbaar is, drukt er vennootschapsbelasting op. Die bedraagt tot een winst van € 395.000 15%. De winst na belasting bedraagt 85%. Dit bedrag wordt uitgekeerd en vervolgens belast met inkomstenbelasting: 26,9% * 85% = 22,865%. De totale belastingdruk op dividend komt daarmee op: 15% + 22,865% = 37,865%.

Over de € 10.000 in dit voorbeeld is dus al 15% vennootschapsbelasting betaald. € 10.000 was voor belasting € 11.765 winst. Totaal betaal je € 4.455 belasting: 37,865%.

Tot € 69.398 loon, betaal je 37,1% inkomstenbelasting. Daarboven 49,5%. Van je loon mag je wel weer de kosten van je hypotheek eigen huis aftrekken.

Bij een belastbaar inkomen van meer dan € 65.000 is een dividenduitkering vaak voordeliger dan een uitbetaling in salaris.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.