Privégebruik btw auto van de zaak

Gebruik je een auto of een bestelauto van je bedrijf ook privé? Dan mag je de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor het zakelijke gebruik. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet je voor het privégebruik de btw terugbetalen. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Hierbij geldt ook woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Voor het bepalen van het privégebruik maakt het uit of je een kilometeradministratie bijhoudt:

Privégebruik auto met Kilometeradministratie

Je betaalt dan btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet je een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kun je dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik.

Heb je een sluitende kilometeradministratie? En betaal je geen eigen bijdrage voor het privégebruik? Dan kun je met de Rekenhulp berekening btw over privégebruik auto uitrekenen welk bedrag aan btw je moet betalen.

Privégebruik auto zonder kilometeradministratie

Heb je geen kilometeradministratie? Dan stel je de btw die je moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, dus inclusief btw en bpm. Dit percentage van 2,7 geldt ook voor de auto die je gebruikt op basis van operational lease of financial lease.

Voorbeeldberekening privégebruik btw auto zonder kilometeradministratie

Je hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief btw en bpm. Je hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. Je gebruikt de auto ook privé, maar je hebt geen sluitende kilometeradministratie.

Voor het privégebruik moet je dan 2,7% x € 45.000 = € 1.215 btw betalen. Als je de auto in de loop van het jaar koopt, kun je het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen. Koopt je de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt je voor het privégebruik 4/12 x 2,7% x € 45.000 = € 405.

Gebruikt je de auto ook voor btw-vrijgestelde omzet? Dan moet je het bedrag evenredig verlagen. Als je de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor btw-vrijgestelde omzet, wordt het bedrag 50% van € 1.215 = € 607. Je hebt in zo’n geval namelijk de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik ook maar voor de helft afgetrokken.

Auto's langer dan 4 jaar in gebruik

Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin jij de auto in gebruik hebt genomen? Dan neemt je 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Je betaalt dus eerst 4 jaar 2,7%, daarna 1,5%.

Vragen privégebruik btw auto

Heb je nog vragen over het privégebruik van de auto? Bel dan de BelastingTelefoon op 0800-0543.

Privégebruik btw verwerken in je boekhouding

Je betaalt de btw bij de laatste aangifte van het boekjaar en geeft dit aan op het boekhoudprogramma Jortt btw-formulier bij 1d 'Privégebruik'. Bij 'Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend' geef je de waarde van de auto('s) op, bij 'Omzetbelasting' geeft je aan hoeveel btw je moet betalen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.