Overlopende posten

Als ondernemer wil je op elk moment de financiële situatie van je bedrijf weten. Je wil onder andere weten welke bedragen je nog moet ontvangen (vorderingen) en welke schulden je bedrijf heeft. Deze posten staan op je balans, maar daar zie je niet direct uit welke facturen en boekingen de post is opgebouwd. Boekhouders noemen overlopende posten ook wel transitorische posten. Met het Overlopende posten rapport van Jortt heb je op elk moment realtime inzicht in deze posten en zie je precies waaruit de post is opgebouwd. Zo makkelijk maakt Jortt het voor je!

Je kiest een maand en kijkt naar je administratie alsof het het eind van die maand is. Het kan dus zijn dat een post inmiddels betaald is, maar op het moment van het rapport nog open stond. Door te klikken op een post zie je precies uit welke facturen en boekingen de post is opgebouwd.

overlopende posten rapport

Het overlopende posten rapport is ook een onderdeel van de jaarrekening. Maak je een jaarrekening over een heel jaar, dan vind je het overlopende posten rapport van december in de jaarrekening. Kies je een andere periode dan staat het overlopende posten rapport van de laatste maand in deze jaarrekening.

Wat zijn overlopende of transitorische posten?

Onder de vorderingen van je bedrijf valt ook het geld dat jij nog moet ontvangen van je klanten of de goederen of diensten die je leveranciers aan jou nog moeten leveren. Het is immers al jouw eigendom maar moet nog geleverd worden. Onder de schulden valt wat jij nog moet betalen aan je leveranciers of de goederen of diensten die jij nog moet leveren. Wordt er in dezelfde maand gefactureerd en geleverd, dan is er geen sprake van een overlopende post, zowel de inkomsten als de levering vallen immers binnen een maand. In alle andere gevallen heb je te maken met overlopende posten.

Vaak zijn overlopende posten ook opbrengsten of kosten die in meerdere maanden vallen. Door deze met een transitorische boeking te boeken, geeft je boekhouding een realistisch beeld van de opbrengsten of kosten per maand.

Openen overlopende posten rapport

Het overlopende posten rapport opent altijd op het huidige moment. Je kunt zelf de maand en het jaar instellen om het rapport voor een ander moment te bekijken.

Openen en maand instellen voor het overlopende posten rapport:

  1. Klik op Rapporten in het linker menu en selecteer Overlopende posten.
  2. Klik op de maand en het jaartal om naar een andere maand en jaar te gaan.
  3. Het overlopende posten rapport van de betreffende maand is nu zichtbaar.

De cijfers kloppen natuurlijk alleen als je alle banktransacties hebt geboekt en kruisposten leeg is. Ook een categorie als Nog te verwerken moet je eerst wegwerken. Je vindt de acties die je nog moet uitvoeren bij Nog te doen in het linkermenu van Jortt.

Wat staat er in het overlopende posten rapport?

Hieronder bespreken we een voor een de posten die je kunt tegenkomen:

Nog te ontvangen

Onbetaalde facturen klanten

Hieronder staan alle facturen en opbrengsten boekingen die nog niet door je klant betaald zijn.

Overige nog te ontvangen

Dit zijn bijvoorbeeld opbrengsten boekingen voor rente waar nog geen betaling aan gekoppeld is.

Nog niet gefactureerd aan klant

Deze post ontstaat wanneer je een factuur hebt gestuurd en de leverdatum eerder is dan de factuurdatum. Jortt weet dan dat je diensten of goederen hebt geleverd die later worden gefactureerd en zet deze in die maand al als openstaande post op de balans.

Vooruitbetalingen aan leveranciers

Heb je een betaling gedaan aan je leverancier waarvan de factuurdatum en leverdatum in een latere maand vallen, dan zet Jortt hier het bedrag dat je betaald hebt.

Nog te ontvangen goederen of diensten van leveranciers

Heb je een kostenboeking transitorisch geboekt dan zie je hier het gedeelte dat nog niet geleverd is. Heb je een factuur van je leverancier betaald en aangegeven dat de diensten of goederen in een andere maand geleverd worden, dan zet Jortt hier het gedeelte dat je betaald hebt en dat nog niet geleverd is.

Nog te betalen

Onbetaalde facturen leveranciers

Hieronder staan alle kosten boekingen voor facturen van je leveranciers die jij nog moet betalen.

Overige nog te betalen

Dit zijn bijvoorbeeld kosten boekingen voor rente waar nog geen betaling aan gekoppeld is.

Nog niet gefactureerd door leverancier

Deze post ontstaat wanneer je een kostenboeking maakt en een eerdere leverdatum opgeeft dan de factuurdatum. Jortt weet dan dat je diensten of goederen al hebt gekregen voordat je ze betaald hebt en zet deze als openstaande post op de balans. Je moet immers nog geld gaan betalen aan je leverancier.

Vooruitbetalingen van klanten

Heeft je klant eerder betaald dan dat jij de factuur hebt gestuurd, dan geeft Jortt deze betaling als overlopende post weer tot de maand waarin de factuur is gestuurd.

Nog te leveren diensten of goederen aan klant

Heeft je klant je factuur al betaald en worden de diensten of goederen pas later geleverd, dan neemt Jortt de betaling van je klant op als overlopende post. Je moet immers nog leveren en hebt nu een schuld aan je klant.

Belasting

Je kunt ook overlopende posten tegenkomen bij de belastingen die je betaalt:

Sociale lasten/loonbelasting

De sociale lasten/loonbelasting betaal je altijd pas een maand later. In Jortt zie je dat deze post dan ook wordt weergegeven als overlopende post.

Vennootschapsbelasting

Moet je nog vennootschapsbelasting betalen of ontvangen dan geeft Jortt dat hier als overlopende post weer.

Btw

Moet je nog btw betalen of ontvangen dan geeft Jortt dat hier als overlopende post weer.

Afdrukken of opslaan als pdf-bestand

Het overlopende posten rapport van een bepaalde maand kun je afdrukken door op het printersymbool te klikken. In het pop-up menu selecteer je je printer en je kiest afdrukken.

Wil je het bestand bewaren, dan kun je bij printer ook kiezen voor ‘pdf-printer’ of ‘opslaan als pdf’ afhankelijk van je gebruikte software. Je overlopende posten rapport wordt nu niet afgedrukt maar als pdf opgeslagen op je computer.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.