Winst-en-verliesrekening

Met Jortt houd je overzicht op de financiële situatie van je bedrijf. Alle acties, zoals het maken van facturen of het boeken van kosten, worden direct in alle rapporten verwerkt. De winst-en-verliesrekening, ook wel resultatenrekening of exploitatierekening genoemd, laat je zien welke opbrengsten en kosten je in een bepaalde periode hebt gehad. Door de kosten van de opbrengsten af te trekken, zie je het resultaat van je bedrijf. Is dit resultaat positief dan heb je in die periode winst gemaakt. Is het resultaat negatief dan maak je in die periode verlies.

Winst-en-verliesrekening

Daarnaast kun je de winst-en-verliesrekening ook gebruiken om kosten en opbrengsten over verschillende periodes te vergelijken en kun je zien of bepaalde opbrengsten en kosten juist meer of steeds minder worden. Zo kun je op tijd ingrijpen als dat nodig is.

De Winst-en-verliesrekening vormt een onderdeel van je jaarrekening. In Jortt kun je de winst-en-verliesrekening per jaar, per kwartaal of per maand bekijken én afdrukken of exporteren als csv bestand. De winst-en-verliesrekening wordt elk jaar aan het begin van dat jaar weer op 0 gezet. Het resultaat van het afgelopen jaar wordt op 1 januari door Jortt op de post Overige reserves geboekt.

Opbouw van de winst-en-verliesrekening

In Jortt bouwen we de winst-en-verliesrekening op aan de hand van de in Jortt gebruikte boekingscategorieën. Lees hier op welke categorie je moet boeken wanneer je niet weet in welke categorie bepaalde opbrengsten of kosten vallen.

Alle opbrengsten en kosten worden in nettobedragen, dus zonder btw vermeld. Wij gebruiken dezelfde categorieën zoals de Belastingdienst die hanteert, waardoor de cijfers uit de winst-en-verliesrekening direct bij de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting kunnen worden gebruikt. De kosten die niet of deels aftrekbaar zijn, staan apart op de Winst-en-verliesrekening. Dit zijn posten die jij als kosten ziet, maar die door de Belastingdienst niet zo worden gezien. Bij de aangifte wordt je winst gecorrigeerd met deze kosten. Zo ontstaat dan je fiscale winst die afwijkt van de winst op de winst-en-verliesrekening.

De pijltjes voor de regel geven aan dat het een subcategorie van een eerdere categorie betreft. Achter elke categorie staat hoeveel boekingen er in deze categorie gemaakt zijn. Door op een blauwe categorie te klikken, zie je welke boekingen dit precies zijn.

Bestaat de categorie uit 20 boekingen voor in totaal € 5.000,- en staan er daaronder nog twee subcategorieën van € 1.500,- met ieder 7 boekingen, dan betekent dit dat er 20 (boekingen hoofdcategorie)-(2x7 boekingen subcategorie) = 6 boekingen direct op de hoofdcategorie zijn geboekt. En dat er dus voor € 5.000,- - 2x € 1.500,- = € 2.000,- direct op de hoofdcategorie is geboekt.

Wat staat er in de winst-en-verliesrekening?

De winst-en-verliesrekening is opgebouwd uit je opbrengsten, je kosten en het resultaat uit deelnemingen.

Opbrengsten

De opbrengsten worden gesplitst in daadwerkelijke omzet, buitengewone opbrengsten en financiële opbrengsten.

Omzet

De omzet bestaat uit Omzet uit facturen, waar alle omzet staat voor de facturen die met Jortt verstuurd zijn en Diverse omzet waar alle omzet staat die op deze categorie of een zelf aangemaakte subcategorie hiervan, geboekt is.

Buitengewone opbrengsten

Onder deze categorie vallen alle opbrengsten die niet als omzet of financiële opbrengsten worden gezien. Denk aan opbrengsten uit belastingvoordeel zoals het toepassen van een KOR, die onder de categorie Overige buitengewone opbrengsten valt.

Overige buitengewone opbrengsten

Heb je de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) toegepast in een jaar dan wordt de btw die je niet betaald hebt, als Overige buitengewone opbrengsten opgevoerd.

Financiële opbrengsten

Onder de financiële opbrengsten vallen de inkomsten uit rente.

Kosten

Alle kosten die je boekt, worden op de winst-en-verliesrekening gezet in de categorie of subcategorie waarin je deze hebt geboekt.

Overige kosten

Deze hoofdcategorie is onderverdeeld in diverse subcategorieën, die ook weer verdeeld zijn in subcategorieën. Enkele opvallende zaken bij Overige kosten:

Niet aftrekbare kosten

Deze kosten worden door jou als kosten gezien, maar de Belastingdienst ziet deze niet als kosten. Bij je belastingaangifte worden je kosten hiervoor gecorrigeerd. Onder de niet aftrekbare kosten vallen:

Btw op privégebruik

Heb je op het Btw-aangifte paneel bij 1d de btw ingevuld die je moet betalen over het privégebruik van bijvoorbeeld een auto van de zaak, bedrijfsgoederen etc. dan komt dit als btw op privégebruik onder de hoofdcategorie Overige kosten, subcategorie Andere kosten op de winst-en-verliesrekening te staan.

Niet verrekenbare btw

Heb je in het buitenland btw betaald dan kun je die in Nederland niet terugkrijgen. Het zijn wel kosten die je hebt betaald en daarom worden ze op het kostenoverzicht apart meegenomen.

Afschrijvingen

Zowel de afschrijvingen die Jortt elke maand automatisch doet als de afschrijvingen die jij actief maakt, vind je onder afschrijvingen.

Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen

In deze subcategorie staan alle afschrijvingen die er in deze periode op je bedrijfsmiddelen hebben plaatsgevonden. Het betreft zowel de afschrijvingen die Jortt elke maand doet als de extra afschrijvingen die gedaan worden door willekeurig af te schrijven of die ontstaan wanneer je een bedrijfsmiddel verwijdert uit je bedrijfsmiddelen.

Afschrijvingen door diefstal, verlies of defect

Verkoop je je bedrijfsmiddel of moet je het uit de Rapporten | Bedrijfsmiddelen verwijderen omdat het defect is of omdat je het niet meer hebt, dan wordt dat wat je bedrijfsmiddel nu nog waard is in één keer als kosten opgevoerd. Heb je je bedrijfsmiddel verkocht, dan heb je dit als opbrengst geboekt of er een factuur voor gemaakt. Zo staan tegenover de kosten ook opbrengsten, waardoor de kosten wegvallen in de winst-en-verliesrekening of een stukje minder worden.

Afschrijvingen

Per maand schrijft Jortt de opgevoerde bedrijfsmiddelen af. Het totaal van deze afschrijvingen staat onder afschrijvingen.

Willekeurige afschrijvingen

Heb je dit jaar ook een willekeurige afschrijving gedaan, dan staat deze onder deze categorie.

Ontvangen uitkeringen en subsidies

Heb je de loonkostensubsidie WBSO ontvangen, dan staat deze onder Personeelskosten op de subcategorie Ontvangen uitkeringen en subsidies. Omdat je geld gekregen hebt, staat hier een negatief bedrag. Daarmee worden je kosten minder hoog.

Inkoopkosten

Hieronder staan alle kosten die je op Inkoop en Uitbesteed werk hebt geboekt en op eventueel zelf aangemaakte subcategorieën.

Personeelskosten

Heb je personeel in dienst of heb je een bv, dan staan hier de kosten die je op Lonen en Sociale lasten / Loonbelasting hebt geboekt.

Financiële kosten

Hieronder staan de kosten die je maakt voor gebruik van bijvoorbeeld je bankrekening en de rente die je moet betalen aan bijvoorbeeld leningen.

Resultaat uit deelnemingen

Heb je als bedrijf deelnemingen in andere bedrijven en verandert de waarde van deze deelneming, dan wordt het resultaat van deze deelneming apart opgenomen op de winst-en-verliesrekening en verrekend met je resultaat.

Periode kiezen voor de winst-en-verliesrekening

Jaar instellen voor de winst-en-verliesrekening:

  1. Klik op Btw-aangifte in het linker menu en selecteer de Winst-en-verliesrekening.
  2. Klik op de pijltjes links en rechts van het jaartal om naar een ander jaar te gaan.
  3. De Winst-en-verliesrekening van het betreffende jaar is nu zichtbaar.

Kwartaal of maand instellen:

  1. Klik op het jaartal om een in het pop-up menu een kwartaal of maand te selecteren.
  2. Klik op de pijltjes links en rechts van het jaartal om naar een ander jaar of kwartaal te gaan.
Winst-en-verliesrekening per maand.
Winst-en-verliesrekening per maand.

Downloaden winst-en-verliesrekening

Heb je de juiste periode en jaar ingesteld voor je Winst-en-verliesrekening dan kun je de winst-en-verliesrekening voor die betreffende periode downloaden door op de CSV knop te drukken. Het bestand kun je invoeren in excel of een ander programma dat csv-bestanden gebruikt.

Afdrukken of als pdf opslaan winst-en-verliesrekening

De Winst-en-verliesrekening van een bepaalde periode kun je ook afdrukken door op het printersymbool te klikken. In het pop-up menu selecteer je je printer en je kiest afdrukken. Wil je het bestand bewaren, dan kun je bij printer ook kiezen voor ‘pdf-printer’ of ‘opslaan als pdf’ afhankelijk van je gebruikte software. Je winst-en-verliesrekening wordt nu niet afgedrukt maar als pdf opgeslagen op je computer.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.