KIA rapport

Heb je geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen voor je bedrijf? Dan kan het zijn dat je recht hebt op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze extra fiscale aftrek is maximaal 28%. Daarvoor moet je wel aan voorwaarden voldoen. In het KIA rapport houdt Jortt voor je bij of je in aanmerking komt voor KIA aftrek en of het slim is om nog meer te investeren voor een hogere aftrek, of juist niet. De KIA wordt berekend per jaar.

Aankopen die je als bedrijfsmiddel opvoert, houdt Jortt voor je bij in het KIA rapport.

Jortt berekent op basis van de investeringen die je hebt gemaakt op hoeveel fiscale aftrek je recht hebt.

Voor sommige bedrijfsmiddelen waarin je hebt geïnvesteerd, heb je geen recht op investeringsaftrek, zoals een woonhuis, bedrijfspand en personenauto’s. Een complete lijst vind je op de website van de Belastingdienst. In het KIA rapport wordt het bedrijfsmiddel wel weergegeven, maar Jortt geeft dan aan dat er dan geen recht is op investeringsaftrek.

KIA rapport in boekhoudprogramma Jortt

De KIA aftrek mag je van je winst aftrekken waardoor je minder belasting betaalt (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting). De KIA aftrek verwerk je daarom niet in je boekhouding maar in je aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting.

Heb je recht op de KIA aftrek, dan neemt Jortt dit voor je mee in het rapport aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.