Rapporten over je boekhouding

Wanneer je je boekhouding doet met boekhoudprogramma Jortt dan levert je dit een hoop inzicht op in je bedrijf. Er zijn verschillende rapporten beschikbaar. De bekendste boekhoudkundige rapporten zijn natuurlijk de winst-en-verliesrekening en de balans. Maar Jortt heeft nog veel meer rapporten die je vertellen hoe het met je bedrijf gaat of hoeveel belasting je moet betalen.

Dashboard

Het dashboard geeft je realtime in een overzicht alle belangrijke informatie over je bedrijf. Het is eigenlijk een samenvatting van de belangrijke rapporten. Deze samenvattingen worden per rapport in een tegel weergegeven in de vorm van een grafiek of met bedragen.

Elke tegel heeft rechtsboven een rondje met een pijltje. Door hierop te klikken ga je naar het uitgebreide rapport.

Rapporten dashboard

Het dashboard bestaat uit de volgende tegels:

  • Nog te doen
  • Afgelopen 30 dagen gedaan door de Boekhoudbot
  • Facturen
  • Btw-aangifte
  • Winst-en-verliesrekening 2021
  • Omzet vergeleken over 3 jaar
  • Winst-en-verliesrekening laatste 12 maanden
  • Kas en bank
  • Balans

Winst-en-verliesrekening

De winst-en-verliesrekening laat je zien welke opbrengsten en kosten je in een bepaalde periode hebt gehad. Door de kosten van de opbrengsten af te trekken, zie je het resultaat van je bedrijf. Is dit resultaat positief dan heb je in die periode winst gemaakt. Is het resultaat negatief dan maak je in die periode verlies.

winst-en-verliesrekening

Balans

De balans is een momentopname en laat zien uit welke categorieën je bezittingen en schulden op dat moment zijn opgebouwd. Ook kan je zien wat op dat moment het eigen vermogen van je bedrijf is.

balans

Onbetaalde facturen per klant rapport

In het rapport van de Onbetaalde facturen per klant kun je zien welk bedrag je nog tegoed hebt van je klant voor facturen die nog openstaan en hoe lang deze facturen al openstaan.

Onbetaalde facturen per klant

Btw-aangifte rapport

Alle facturen en alle omzet- en kostenboekingen die je maakt waarin Nederlandse btw zit, vind je terug in het btw-aangifte rapport. Hierdoor weet je direct hoeveel btw je moet betalen of terugkrijgt. Ook kun je de btw-aangifte direct elektronisch versturen naar de Belastingdienst.

btw-aangifte rapport

Opgaaf ICP rapport

Lever je goederen of diensten van Nederland naar bedrijven in andere EU-landen? Dan moet je naast de btw-aangifte ook een ICP aangifte doen. Wat je precies moet opgeven vind je in het Opgaaf ICP rapport.

Opgaaf ICP rapport

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)rapport

In het KIA rapport laat Jortt zien of en voor hoeveel KIA aftrek je dit jaar in aanmerking komt. Jortt berekent de aftrek automatisch voor je op basis van je investeringen in bedrijfsmiddelen en houdt rekening met de voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) rapport

Aangifte inkomstenbelasting (IB)

Als eenmanszaak (zzp-er) of vof moet je belasting betalen over je inkomsten die uit je bedrijf komen. Je moet de aangifte inkomstenbelasting doen zodat bepaald kan worden hoeveel je moet betalen (of nog terugkrijgt).

Met Jortt kun je makkelijk zelf je Aangifte inkomstenbelasting doen door de bedragen van het Aangifte inkomstenbelastingen rapport over te nemen op het Inkomstenbelastingformulier bij de Belastingdienst.

Aangifte inkomstenbelasting rapport

Aangifte vennootschapsbelasting (VPB)

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van je bedrijf. Om te bepalen hoeveel belasting je moet betalen, moet je aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen.

Met Jortt kun je makkelijk zelf je vennootschapsbelasting doen. Daarvoor neem je de bedragen over van het Aangifte vennootschapsbelasting rapport uit Jortt.

Aangifte vennootschapsbelasting rapport

Jaarrekeningen

Een jaarrekening (ook wel samenstellingsverklaring genoemd) is het financiële verslag van jouw bedrijf. De jaarrekening is zo opgesteld dat deze gebruikt kan worden voor je eigen inzicht, de Belastingdienst, banken en andere financiers, de aandeelhoudersvergadering en subsidieaanvragen.

jaarrekening

KvK jaarrekening

De jaarrekening is een financieel eindverslag van je bedrijf, waarin je (in cijfers) beschrijft wat je gedaan hebt in het betreffende boekjaar.

Het opstellen en het deponeren van een jaarrekening voor bv's, stichtingen en verenigingen is verplicht. Ook wanneer je als ondernemer de enige aandeelhouder bent, moet je de jaarcijfers van je bv deponeren bij de KvK.

KvK jaarrekening

Overlopende posten

Het overlopende posten rapport geeft weer wat je nog moet ontvangen of moet betalen op een bepaald moment. Het kan dus zijn dat een post al wel betaald is, maar nog niet betaald was op het moment dat je voor dit rapport hebt gekozen.

overlopende posten

Cashflow

Cashflow is het verschil in geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode (bijvoorbeeld de afgelopen maand). Cashflow zegt iets over de gezondheid van je bedrijf. Je kunt in betalingsproblemen komen wanneer je te lang een negatieve cashflow hebt. Een positieve cashflow is dan ook vaak een goed signaal voor je bedrijf.

cashflow

Omzet uit periodieke facturen

Het Omzet uit periodieke facturen rapport laat zien welke omzet je nog kunt verwachten op basis van de periodieke facturen die je in Jortt hebt aangemaakt. Zo weet je precies hoeveel opbrengsten je de komende maanden kunt verwachten.

omzet uit periodieke facturen

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.