Hoe boek ik een vergoeding voor een meewerkend partner?

Dit artikel gaat op voor: 🟢 ZZP, eenmanszaak, vof, maatschap | 🟢 bv, nv, stichting, vereniging, genootschap
Automatisch geboekt door de Boekhoudbot: 🔴 Jortt Starter | 🟢 Jortt ZZP | 🟢 Jortt MKB | 🟢 Jortt Plus

Als je fiscale partner meewerkt in je bedrijf, dan mag je hier een vergoeding voor geven. Hoe verwerk je dit in je boekhouding zodat dit ook op de juiste manier in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting terecht komt?

Fiscaal partner: degene met wie je gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting doet en met wie je de inkomsten en aftrekposten kunt verdelen. Via deze link legt de Belastingdienst uit wat fiscaal partnerschapinhoudt.

Betaal jij een vergoeding aan jouw partner voor het meewerken in jouw bedrijf, dan zit hier geen btw op.

De vergoeding voor een meewerkend partner boeken

Als jouw fiscale partner meewerkt in je bedrijf, dan is het onder voorwaarden mogelijk om hier een vergoeding voor te geven. We onderscheiden 6 situaties en leggen uit hoe je in zo’n situatie de vergoeding boekt:

Situatie 1: De meewerkaftrek (eenmanszaak), geen vergoeding aan partner betaald

Als jouw fiscale partner meewerkt in jouw eenmanszaak, dan mag je, onder bepaalde voorwaarden, de meewerkaftrek toepassen. De meewerkaftrek houdt in dat je een bepaald percentage van de winst af mag trekken. Door deze aftrek verlaag je je winst waardoor je minder inkomstenbelasting verschuldigd bent. De hoogte van de aftrek hangt af van het aantal uren dat jouw partner heeft meegewerkt. Je moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.

De percentages die de Belastingdienst hanteert.

Voor de meewerkaftrek moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur
 • je fiscale partner werkt 525 uur of meer zonder vergoeding in je onderneming óf de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan € 5.000

Verwerken van de meewerkaftrek zonder betaalde vergoeding in Jortt

De meewerkaftrek verwerk je niet in je administratie maar in je aangifte inkomstenbelasting, onder het kopje “Ondernemersaftrek”. Je geeft hier aan dat jouw fiscale partner minimaal 525 uur heeft meegewerkt in je onderneming en dat je hier geen vergoeding voor hebt betaald. In de tabel geef je aan hoeveel uur jouw partner heeft meegewerkt. Op basis hiervan berekent de Belastingdienst welk bedrag je mag aftrekken; dit wordt automatisch in je aangifte verrekend.

Situatie 2: De meewerkaftrek (eenmanszaak), vergoeding van minder dan € 5.000 aan partner betaald

Als jouw fiscaal meewerkend partner een vergoeding krijgt voor de gewerkte uren van minder dan € 5.000, dan mag je de meewerkaftrek toepassen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als in situatie 1. Voor de meewerkaftrek moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur
 • je fiscale partner werkt 525 uur of meer zonder vergoeding in je onderneming óf de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan € 5.000

Aandachtspunten bij de meewerkaftrek zijn in combinatie met een vergoeding van minder dan € 5.000:

 • je moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken
 • een vergoeding van minder dan € 5.000 mag je niet aftrekken van de winst. De aftrek die je opvoert is gelijk aan de berekening voor de meewerkaftrek zoals vermeld in situatie 1
 • een vergoeding van minder dan € 5.000 is voor jouw partner geen inkomen -> jouw partner hoeft hierover dus geen belasting te betalen

Verwerken van de vergoeding van minder dan € 5.000 in Jortt

De betalingen van de vergoeding aan jouw partner boek je via een Kostenboeking en vervolgens op de categorie Arbeidsbeloning aan partner. Heb je in een jaar minder dan € 5.000 betaald? Wijzig dan de boekingen naar Mijn privé opname/ storting. Dit doe je als volgt:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Filter.
 3. Selecteer in de rechterkolom Arbeidsbeloning partner.
 4. Selecteer alle boekingen door in het vierkantje links van het knopje Verwijder te klikken.
 5. Klik op Wijzig.
 6. Klik op Privé opname/storting.

Hierdoor wordt het bedrag niet van je winst afgetrokken. Je moet nu nog wel de meewerkaftrek opvoeren.

Situatie 3: De arbeidsbeloning (eenmanszaak), vergoeding van meer dan € 5.000 aan partner betaald

Als jouw fiscaal meewerkend partner een vergoeding krijgt voor de gewerkte uren van € 5.000 of meer, dan mag je dit bedrag aftrekken van de winst. Je partner moet dit bedrag aangeven in de aangifte inkomstenbelasting en betaalt hier vervolgens inkomstenbelasting over. Als je je partner een arbeidsbeloning van € 5.000 of meer toekent, mag je de meewerkaftrek niet toepassen. Je moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.

Verwerken van de vergoeding van € 5.000 of meer in Jortt

De betalingen van de vergoeding aan jouw partner boek je via het tabje Kosten en vervolgens op de categorie Arbeidsbeloning aan partner. Heb je geen vergoeding betaald en wil je dit wel opnemen in je boekhouding, dan doe je dit als volgt:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Kosten en als categorie Arbeidsbeloning aan partner.
 4. Voer zelf de Omschrijving, Datum (december van het betreffende boekjaar), Totaalbedrag (geen btw) in.
 5. Klik op Opslaan.

Ga je het bedrag daadwerkelijk betalen, dan koppel je de betaling aan bovengenoemde boeking. Ga je het bedrag niet betalen, dan klik je op bovenstaande boeking en geef je bij Mogelijke koppelingen aan dat dit is betaald met Privé opname/ storting.

Jortt zorgt ervoor dat het bedrag op de juiste manier in je aangifte inkomstenbelasting wordt opgenomen.

Situatie 4: De formele arbeidsovereenkomst (eenmanszaak)

Je kunt je meewerkend partner in loondienst nemen. Hiermee stel je je partner gelijk aan het overige personeel. De loonkosten boek je in je bedrijf en jouw partner betaalt loonbelasting over het salaris. Eén van de voorwaarden van een dienstbetrekking is dat er sprake moet zijn van een gezagsverhouding. Dit wil zeggen dat jij als werkgever opdrachten en aanwijzingen aan jouw partner mag geven waaraan jouw partner zich moet houden. Vaak is er echter tussen partners geen sprake van een gezagsverhouding. In dat geval wordt gesproken van een fictieve dienstbetrekking. Of het fiscaal gunstig is om je partner in loondienst te nemen is van meerdere factoren afhankelijk. Wij raden je aan om, indien je dit overweegt, een adviseur te vragen naar de mogelijkheden.

Verwerken van de lonen in Jortt

Lees hoe je lonen in Jortt boekt.

Situatie 5: De formele arbeidsovereenkomst (eenmanszaak)

Je kunt samen met je partner een vennootschap onder firma oprichten. Als de Belastingdienst jullie allebei als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet, dan hebben jullie, mits je aan de voorwaarden voldoet, allebei recht op de ondernemersaftrek.

De ondernemersaftrek geef je niet op in Jortt, maar vink je aan na het opgeven van je zakelijke cijfers in de inkomstenbelasting.

Situatie 6: Meewerkend partner in een BV

Als je samen met jouw partner een BV opricht, dan zijn jullie beiden aandeelhouder. Jij en je partner zijn dan in loondienst bij de BV.

Heb jij samen met je partner meer dan 5% van de aandelen, dan krijg je te maken met de gebruikelijkloonregeling. Lees bij de Belastingdienst meer over de gebruikelijkloonregeling.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.