Notulen algemene vergadering van aandeelhouders gratis (AVA) template

BV's, NV's en coöperaties die gevestigd zijn in Nederland, zijn verplicht om hun jaarcijfers te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voordat je dit doet moet de jaarrekening van de onderneming worden goedgekeurd of vastgesteld door de aandeelhouders.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Dit gebeurt in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De uitkomst van de vergadering leg je vast in notulen (notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders). In deze notulen leg je ook vast hoeveel dividend je per jaar hebt uitgekeerd/ gaat uitkeren.

Gratis voorbeeld notulen AVA

Klik op template notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) voor een gratis en eenvoudig in te stellen voorbeeld.

Gratis notulen ava

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.