Inkomstenbelasting Balans activa

De vaste activa zijn je bezittingen. Deze staan op de linkerkant van je balans.

Immateriƫle vaste activa

.

Immateriƫle vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die niet tastbaar zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan software. In Jortt staan deze bij Niet fysieke bedrijfsmiddelen.

aangifte ib immateriƫle vaste activa

Neem de immateriƫle vaste activa over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2022 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma niet immateriƫle bedrijfsmiddelen

In het rapport van Jortt staan twee kolommen. Het bedrag wat in de linkerkolom staat vul je in bij Kosten van aanschaf of voortbrenging. Het bedrag wat in de rechterkolom staat vul je in bij Boekwaarde einde boekjaar.

Materiƫle vaste activa

.

Materiƫle vaste activa zijn je bedrijfsmiddelen. Details hiervan vind je in Jortt in het menu aan de linkerkant onder Rapporten | Bedrijfsmiddelen.

aangifte inkomstenbelasting vaste activa

Neem de materiƫle vaste activa over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2022 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma bedrijfsmiddelen ib

In het rapport van Jortt staan drie kolommen. Het bedrag wat in de linkerkolom staat vul je in bij Kosten van aanschaf of voortbrenging. Het bedrag wat in de middelste kolom staat vul je in bij Boekwaarde einde boekjaar. Het bedrag wat in de rechterkolom staat vul je in bij Restwaarde.

Financiƫle vaste activa

.

Financiƫle vaste activa zijn bijvoorbeeld langlopende verstrekte leningen. In Jortt staan deze bij Financiƫle bedrijfsmiddelen.

aangifte inkomstenbelasting financiele vaste activa

Neem de financiƫle vaste activa over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2022 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma financiele bedrijfsmiddelen

Vul de cijfers uit de rechterkolom in bij de belastingdienst.

Voorraden

.

Voorraden zijn onderdeel van je Bedrijfskapitaal (vlottende activa).

aangifte inkomstenbelasting voorraad

Neem de voorraden over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2022 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma voorraad

Vorderingen

.

Vorderingen zijn te ontvangen betalingen die je snel kunt verwachten, zoals de openstaande facturen van je klanten.

aangifte inkomstenbelasting vorderingen

Neem de vorderingen over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2022 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma voorraad

In het rapport van Jortt staan twee kolommen bij Vordering op handelsdebiteuren. Het bedrag wat in de linkerkolom staat vul je in bij Nominale waarde. Het bedrag wat in de rechterkolom staat vul je in bij Boekwaarde einde boekjaar.

Effecten

.

Effecten zijn je aandelenrekeningen zoals die van DeGiro, Lynx, Saxo Bank, Rabobank, ABN AMRO etc.

aangifte inkomstenbelasting vorderingen

Neem de effecten over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2022 uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting vorderingen

Liquide middelen

.

Liquide middelen zijn je bankrekeningen en eventueel het saldo in je kas.

aangifte inkomstenbelasting liquide middelen

Neem de liquide middelen over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2022 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma liquide middelen

Controle activa

.

Controleer de totaalbedragen voordat je verder gaat! Ga pas verder wanneer deze overeenkomen. Heb je een verschil, controleer dan alle invulvelden zorgvuldig.

Inkomstenbelasting: Controle Activa

aangifte inkomstenbelasting activa totaal

Jortt: Controle Activa

boekhoudprogramma bezittingen

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.