Balans - Activa

De activa zijn je bezittingen. Deze staan op de linkerkant van je balans.

Bij de inkomstenbelasting moet je de fiscale balansposten invullen. Dit zijn de gegevens zoals deze in Jortt staan.

Selecteer voor je inkomstenbelasting bij Rapporten de balans van de maand december van het jaar waarover je inkomstenbelasting aangeeft.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die niet tastbaar zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan software. In Jortt staan deze bij Niet fysieke bedrijfsmiddelen.

Jortt: Immateriële vaste activa

boekhoudprogramma niet immateriële bedrijfsmiddelen

Inkomstenbelasting: Immateriële vaste activa

aangifte ib immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn je bedrijfsmiddelen. Details hiervan zie je in het menu onder Bedrijfsmiddelen.

Jortt: Materiële vaste activa

boekhoudprogramma bedrijfsmiddelen ib

Inkomstenbelasting: Materiële vaste activa

aangifte inkomstenbelasting vaste activa

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa bijvoorbeeld langlopende verstrekte leningen. In Jortt staan deze bij Financiële bedrijfsmiddelen.

Jortt: Financiële vaste activa

boekhoudprogramma financiele bedrijfsmiddelen

Inkomstenbelasting: Financiële vaste activa

aangifte inkomstenbelasting financiele vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Voorraden zijn onderdeel van je Bedrijfskapitaal (vlottende activa).

Jortt: Voorraden

boekhoudprogramma voorraad

Inkomstenbelasting: Voorraden

aangifte inkomstenbelasting voorraad

Vorderingen

Vorderingen zijn te ontvangen betalingen die je snel kunt verwachten, zoals de openstaande facturen van je klanten.

Jortt: Vorderingen

boekhoudprogramma voorraad

Inkomstenbelasting: Vorderingen

aangifte inkomstenbelasting vorderingen

Effecten

Effecten zijn je aandelenrekeningen zoals die van Evi, Alex, Bink etc.

Inkomstenbelasting: Effecten

aangifte inkomstenbelasting vorderingen

Liquide middelen

Liquide middelen zijn je bankrekeningen en eventueel het saldo in je kas.

Jortt: Liquide middelen

boekhoudprogramma liquide middelen

Inkomstenbelasting: Liquide middelen

aangifte inkomstenbelasting liquide middelen

Controle Activa

De Belastingdienst telt alle bezittingen bij elkaar op. De som staat onderaan je aangifte. Omdat je bij de Belastingdienst alle bedragen moet afronden, zal deze een paar euro verschillen met de berekening in Jortt. Corrigeer dit hier niet! Dit bedrag is nu enkel voor de controle of alle cijfers van de linkerkant van de balans zijn overgenomen.

Jortt: Controle Activa

boekhoudprogramma bezittingen

Inkomstenbelasting: Controle Activa

aangifte inkomstenbelasting activa totaal

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.