Inkomstenbelasting Balans activa

De activa zijn je bezittingen. Deze staan op de linkerkant van je balans.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die niet tastbaar zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan software. In Jortt staan deze bij Niet fysieke bedrijfsmiddelen.

aangifte ib immateriële vaste activa

Neem de immateriële vaste activa over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma niet immateriële bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn je bedrijfsmiddelen. Details hiervan zie je in het menu onder Rapporten | Bedrijfsmiddelen.

aangifte inkomstenbelasting vaste activa

Neem de materiële vaste activa over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma bedrijfsmiddelen ib

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa bijvoorbeeld langlopende verstrekte leningen. In Jortt staan deze bij Financiële bedrijfsmiddelen.

aangifte inkomstenbelasting financiele vaste activa

Neem de financiële vaste activa over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma financiele bedrijfsmiddelen

Voorraden

Voorraden zijn onderdeel van je Bedrijfskapitaal (vlottende activa).

aangifte inkomstenbelasting voorraad

Neem de voorraden over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma voorraad

Vorderingen

Vorderingen zijn te ontvangen betalingen die je snel kunt verwachten, zoals de openstaande facturen van je klanten.

aangifte inkomstenbelasting vorderingen

Neem de vorderingen over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma voorraad

Effecten

Effecten zijn je aandelenrekeningen zoals die van DeGiro, Lynx, Saxo Bank, Rabobank, ABN AMRO etc.

aangifte inkomstenbelasting vorderingen

Neem de effecten over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte inkomstenbelasting vorderingen

Liquide middelen

Liquide middelen zijn je bankrekeningen en eventueel het saldo in je kas.

aangifte inkomstenbelasting liquide middelen

Neem de liquide middelen over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma liquide middelen

Controle Activa

De Belastingdienst berekent de activa en geeft het totaal hier weer. Omdat je bij de Belastingdienst alle bedragen moet afronden, kan deze een paar euro verschillen met de berekening in Jortt. Corrigeer dit hier niet! Dit bedrag is nu enkel voor de controle of alle cijfers uit de winst-en-verliesrekening zijn overgenomen.

Inkomstenbelasting: Controle Activa

aangifte inkomstenbelasting activa totaal

Jortt: Controle Activa

boekhoudprogramma bezittingen

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.