Balans - Passiva

De passiva zijn je eigen vermogen en je schulden. Deze staan aan de rechterkant van je balans.

Bij de inkomstenbelasting moet je de fiscale balansposten invullen. Dit zijn de gegevens zoals deze in Jortt staan.

Selecteer voor je inkomstenbelasting bij Rapporten de balans van de maand december van het jaar waarover je inkomstenbelasting aangeeft.

Eigen vermogen

Ondernemingsvermogen

Het ondernemersvermogen is het eigen vermogen van je bedrijf.

Jortt: Ondernemingsvermogen

boekhoudprogramma eigen vermogen

Inkomstenbelasting: Ondernemingsvermogen

aangifte ib ondernemersvermogen

Terugkeerreserve

Een terugkeerreserve is alleen van toepassing wanneer je daar een 'beschikking terugkeerreserve' voor hebt gekregen.

Reserves staan gespecificeerd bij Geldzaken.

Jortt: Terugkeerreserve

aangifte ib reserve

Inkomstenbelasting: Terugkeerreserve

aangifte ib terugkeerreserve

Schulden

Voorzieningen

Voorzieningen zijn verwachte toekomstige kosten. Denk hierbij aan een garantie die je hebt gegeven.

Voorzieningen staan gespecificeerd bij Geldzaken.

Jortt: Voorzieningen

aangifte ib voorzieningen

Inkomstenbelasting: Voorzieningen

aangifte ib voorzieningen

Langlopende schulden

Langlopende schulden zijn schulden die je in langer dan een jaar aflost.

Jortt: Langlopende schulden

boekhoudprogramma langlopende schulden

Inkomstenbelasting: Langlopende schulden

aangifte ib langlopende schulden

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn schulden die je in minder dan een jaar aflost. Hier geef je op:

  • Schulden aan leveranciers en handelskredieten (Onbetaalde facturen leveranciers)
  • Schuld loonheffingen
  • Schuld omzetbelasting/ btw
  • Overige kortlopende schulden

Jortt: Kortlopende schulden

boekhoudprogramma kortlopende schulden

Inkomstenbelasting: Kortlopende schulden

aangifte ib kortlopende schulden

Controle Passiva

De Belastingdienst telt alle schulden en het eigen vermogen bij elkaar op. De som staat onderaan je aangifte. Omdat je bij de Belastingdienst alle bedragen moet afronden, zal deze een paar euro verschillen met de berekening in Jortt.

Het is belangrijk dat de activa en passiva gelijk zijn. Deze moeten bij de belastingaanifte in balans zijn. Zit er een verschil tussen je activa en passiva, kom je niet verder met de inkomstenbelastingaangifte. Corigeer in dat geval je eigen vermogen met het verschil.

Jortt: Controle Passiva

boekhoudprogramma passiva

Inkomstenbelasting: Controle Passiva

aangifte inkomstenbelasting passiva totaal

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.