Inkomstenbelasting Balans passiva

De passiva zijn je eigen vermogen en je schulden. Deze staan aan de rechterkant van je balans.

Inkomstenbelasting balans passiva

Het Aangifte inkomstenbelastingen 2020 rapport in Jortt is zo opgesteld dat je de balans passiva zo over kunt nemen op het inkomstenbelastingformulier. Ga naar Rapporten | Aangifte inkomstenbelastingen (IB). Selecteer het juiste boekjaar.

Ondernemingsvermogen

Het ondernemersvermogen is het eigen vermogen van je bedrijf.

aangifte ib ondernemersvermogen

Neem het ondernemersvermogen over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma eigen vermogen

Terugkeerreserve

Een terugkeerreserve is alleen van toepassing wanneer je daar een 'beschikking terugkeerreserve' voor hebt gekregen.

aangifte ib terugkeerreserve

Neem de terugkeerreserve over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte ib reserve

Voorzieningen

Voorzieningen zijn verwachte toekomstige kosten. Denk hierbij aan een garantie die je hebt gegeven.

Voorzieningen staan gespecificeerd bij Geldzaken.

aangifte ib voorzieningen

Neem de voorzieningen over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte ib voorzieningen

Langlopende schulden

Langlopende schulden zijn schulden die je in langer dan een jaar aflost.

aangifte ib langlopende schulden

Neem de langlopende schulden over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma langlopende schulden

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn schulden die je in minder dan een jaar aflost. Hier geef je op:

  • Schulden aan leveranciers en handelskredieten (Onbetaalde facturen leveranciers)
  • Schuld loonheffingen
  • Schuld omzetbelasting/ btw
  • Overige kortlopende schulden
aangifte ib kortlopende schulden

Neem de kortlopende schulden over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma kortlopende schulden

Controle Passiva

De Belastingdienst telt alle schulden en het eigen vermogen bij elkaar op. De som staat onderaan je aangifte. Omdat je bij de Belastingdienst alle bedragen moet afronden, zal deze een paar euro verschillen met de berekening in Jortt.

Het is belangrijk dat de activa en passiva gelijk zijn. Deze moeten bij de belastingaanifte in balans zijn. Zit er een verschil tussen je activa en passiva, kom je niet verder met de inkomstenbelastingaangifte. Corigeer in dat geval je eigen vermogen met het verschil.

Jortt: Controle Passiva

boekhoudprogramma passiva

Inkomstenbelasting: Controle Passiva

aangifte inkomstenbelasting passiva totaal

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.