Inkomstenbelasting Balans passiva

De passiva zijn je eigen vermogen en je schulden. Deze staan aan de rechterkant van je balans.

Ondernemingsvermogen

.

Het ondernemingsvermogen is het eigen vermogen van je bedrijf.

aangifte ib ondernemersvermogen

Neem het ondernemersvermogen over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma eigen vermogen

Terugkeerreserve

.

Een terugkeerreserve is alleen van toepassing wanneer je daar een 'beschikking terugkeerreserve' voor hebt gekregen.

aangifte ib terugkeerreserve

Neem de terugkeerreserve over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte ib reserve

Voorzieningen

.

Voorzieningen zijn verwachte toekomstige kosten. Denk hierbij aan een garantie die je hebt gegeven.

Voorzieningen staan gespecificeerd bij Geldzaken.

aangifte ib voorzieningen

Neem de voorzieningen over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte ib voorzieningen

Langlopende schulden

.

Langlopende schulden zijn schulden waarvan de terugbetaling langer duurt dan een jaar.

aangifte ib langlopende schulden

Neem de langlopende schulden over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma langlopende schulden

Kortlopende schulden

.

Kortlopende schulden zijn schulden die je in minder dan een jaar aflost.

Een balans is een momentopname. Het is waarschijnlijk dat op het moment dat je de IB-aangifte doet, je de Schuld omzetbelasting (of andere schulden) al hebt betaald. In je aangifte geef je de schuld op die op 31 december in je boekhouding stond.

aangifte ib kortlopende schulden

Neem de kortlopende schulden over van het rapport Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma kortlopende schulden

Heb jij een bedrag ingevuld bij Schuld omzetbelasting, dan vraagt de Belastingdienst hoe dit bedrag is opgebouwd. Het bedrag zou gelijk moeten zijn aan de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Heeft het saldo betrekking op vorig jaar of oudere jaren, dan verwacht de Belastingdienst dat je hier nog een correctie (suppletie) voor indient. Meer informatie hierover lees je in Btw niet gelijk.

Een balans is een momentopname. Op het moment dat je bezig bent met deze aangifte heb je de btw over het 4e kwartaal waarschijnlijk al betaald. Toch blijft deze op de balans als schuld staan, omdat deze op 31 december nog niet was voldaan.

Controle passiva

.

De Belastingdienst telt alle schulden en het eigen vermogen bij elkaar op. De som staat onderaan je aangifte. Omdat je bij de Belastingdienst alle bedragen moet afronden, kan deze een paar euro verschillen met de berekening in Jortt.

Het is belangrijk dat de activa en passiva gelijk zijn. Deze moeten bij de belastingaangifte in balans zijn. Zit er een verschil tussen je activa en passiva, dan kun je niet verder. Heb je een klein verschil (minder dan € 25)? Corrigeer in dat geval je Eigen vermogen (Boekwaarde einde boekjaar) met het verschil. Heb je een groter verschil, dan heb je verkeerde getallen overgenomen uit Jortt. Loop alle getallen uit de balans door, zowel activa als passiva.

aangifte inkomstenbelasting passiva totaal

Inkomstenbelasting: Controle Passiva

aangifte inkomstenbelasting passiva totaal

Jortt: Controle Passiva

boekhoudprogramma passiva

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.