Inkomstenbelasting Balans passiva

De passiva zijn je eigen vermogen en je schulden. Deze staan aan de rechterkant van je balans.

Ondernemingsvermogen

Het ondernemersvermogen is het eigen vermogen van je bedrijf.

aangifte ib ondernemersvermogen

Neem het ondernemersvermogen over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma eigen vermogen

Terugkeerreserve

Een terugkeerreserve is alleen van toepassing wanneer je daar een 'beschikking terugkeerreserve' voor hebt gekregen.

aangifte ib terugkeerreserve

Neem de terugkeerreserve over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte ib reserve

Voorzieningen

Voorzieningen zijn verwachte toekomstige kosten. Denk hierbij aan een garantie die je hebt gegeven.

Voorzieningen staan gespecificeerd bij Geldzaken.

aangifte ib voorzieningen

Neem de voorzieningen over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

aangifte ib voorzieningen

Langlopende schulden

Langlopende schulden zijn schulden die je in langer dan een jaar aflost.

aangifte ib langlopende schulden

Neem de langlopende schulden over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma langlopende schulden

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn schulden die je in minder dan een jaar aflost.

Een balans is een momentopname. Het is waarschijnlijk dat op het moment dat je de ib-aangifte doet, je de Schuld omzetbelasting (of andere schulden) al hebt betaald. Toch moet je dit opgeven op de balans.

aangifte ib kortlopende schulden

Neem de kortlopende schulden over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma kortlopende schulden

Controle Passiva

De Belastingdienst telt alle schulden en het eigen vermogen bij elkaar op. De som staat onderaan je aangifte. Omdat je bij de Belastingdienst alle bedragen moet afronden, kan deze een paar euro verschillen met de berekening in Jortt.

Het is belangrijk dat de activa en passiva gelijk zijn. Deze moeten bij de belastingaanifte in balans zijn. Zit er een verschil tussen je activa en passiva, kom je niet verder met de inkomstenbelastingaangifte. Heb je een klein verschil (minder dan € 25)? Corigeer in dat geval je eigen vermogen met het verschil. Heb je een groter verschil, dan heb je verkeerde getallen overgenomen uit Jortt. Loop alle getallen uit de balans door, zowel activa als passiva.

aangifte inkomstenbelasting passiva totaal

Inkomstenbelasting: Controle Passiva

aangifte inkomstenbelasting passiva totaal

Jortt: Controle Passiva

boekhoudprogramma passiva

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.