Probleemoplossers IB-aangifte

Controle Boekhoudbot

.

De Boekhoudbot controleert de boekhouding op diverse punten. Laat hem dit regelmatig doen, maar in ieder geval voordat je begint met de IB-aangifte.

 1. Ga naar Boekhoudbot links in het hoofdmenu.
 2. Controleer mijn boekhouding voor de IB aangifte of VPB aangifte.
 3. Klik op de regels waar een geel of rood bolletje voor staat om het probleem op te lossen.
 4. Los eventuele problemen op.
controle door de Boekhoudbot voor ib aangifte

In Controle boekhouder lees je meer informatie over de controles die de Boekhoudbot doet en hoe je eventuele aanpassingen verwerkt.

Controle beginbalans

.

Is dit het eerste jaar dat je je boekhouding doet met Jortt? Controleer dan of de beginbalans van dit jaar overeenkomt met wat je in 2022 hebt ingediend bij de Belastingdienst. Vraag in Jortt het rapport Balans op per 31 december 2022 en vergelijk deze cijfers met je aangifte inkomstenbelasting van 2022.

Ontbreekt de beginbalans of zijn ze niet gelijk, voeg dan de ontbrekende beginbalans boekingen toe. Lees het artikel Beginbalans maken in Jortt.

Auto van de zaak

.

Heb jij een auto van de zaak die je ook privé gebruikt? Je mag dan alle kosten voor de auto aftrekken van je winst. Over het privévoordeel betaal je inkomstenbelasting, je doet dit door je bijtelling op te geven.

Lees hoe je de Bijtelling in Jortt verwerkt.

Omdat je de bijtelling al in je boekhouding hebt verwerkt, hoef je in je aangifte inkomstenbelasting niet meer op te geven dat je een auto van de zaak hebt die je ook privé gebruikt. Doe je dit wel, dan ga je dubbel belasting betalen.

Belastingdienst vraagt meer getallen dan Jortt laat zien

.

Vraagt de Belastingdienst jou meer getallen in te vullen dan Jortt laat zien in het rapport? Grote kans dat je onderstaande vraag met “Nee” hebt beantwoord.

Vraag belastingdienst Is fiscale ondernemingsvermogen gelijk

Heb je deze vraag met Nee beantwoord, dan vraagt de Belastingdienst jou om aanvullende informatie. Dit betekent dat je voor alle categorieën die in jouw boekhouding staan ook de waarde van 1 januari moet opgeven. Deze cijfers staan niet in het rapport van Jortt, omdat dit in de meeste gevallen niet van toepassing is.

Heb jij in 2023 verder gewerkt in jouw administratie en sluiten de cijfers die in jouw boekhouding van 2022 staan aan met wat jij hebt aangegeven bij de Belastingdienst over 2022? Beantwoord deze vraag dan met Ja.

Ben jij in 2023 gestart met Jortt? En heb jij de cijfers die je over 2022 hebt aangegeven bij de Belastingdienst als beginbalans in Jortt gezet? Beantwoord deze vraag dan met Ja.

Ben jij in 2023 (bewust) met andere cijfers gestart dan waar je in 2022 bent geëindigd? Beantwoord de vraag dan met Nee en geef in de kolom Boekwaarde begin boekjaar de waarde in waarmee je bent gestart.

Heb jij bedrijfsmiddelen in jouw bedrijf en ben je in dit jaar overgestapt naar Jortt? Het kan zijn dat de waarde van jouw bedrijfsmiddelen niet volledig overeenkomt met wat er in jouw oude boekhoudprogramma stond. Bij een kleine afwijking kun je de vraag alsnog met Ja beantwoorden en verder gaan met de aangifte.

Kruisposten is niet nul

.

Kruisposten horen niet op de eindbalans te staan. Geeft de Boekhoudbot bij de controle IB aangifte aan dat kruisposten niet 0 is, dan mis je één of meerdere boekingen op deze categorie. Gaat het om een kruispost in het huidige jaar of een jaar waarover je nog geen belastingaangifte hebt gedaan, dan kun je de correctie direct in dat jaar maken. Gaat het om een kruispost in een jaar waarvan je al wel belastingaangifte hebt gedaan, dan moet je de correctie in het huidige jaar doen. Door de correctie veranderen immers de cijfers.

Heb je spaarrekeningen in Jortt? Wanneer geld van je hoofdrekening naar de spaarrekening gaat (of andersom) wordt dit geboekt op Kruisposten. Bij de meeste banken moet je voor je spaarrekening MT940 bestanden uploaden. Check of je helemaal bij bent met je MT940 bestanden.

Check wanneer de kruisposten zijn ontstaan

Is het saldo van je kruisposten ongelijk aan nul, dan controleer je dit als volgt:

 1. Ga naar Rapporten links in het hoofdmenu en kies Balans.
 2. Zet de datum rechts boven op december 2023.
 3. Klik op Kruisposten. Je ziet nu alle transacties van december.
 4. Als het saldo aan het begin van deze periode gelijk is aan het bedrag aan het eind van deze periode, dan is het verschil in een eerdere periode ontstaan.
 5. Klik dan op het pijltje links van december 2023. Deze datum staat links bovenin je scherm. Je ziet nu alle transacties van november. Hier doe je precies dezelfde controle.
 6. Is er een verschil tussen het begin- en eindsaldo van een periode, dan controleer je de boekingen van de maand waar je in staat. Je moet elk bedrag twee keer zien staan, één keer met een groen pijltje en één keer met een rood pijltje. Is dit niet het geval, dan heb je iets niet goed geboekt.

Verschil Kruisposten in jaar waarover je aangifte gaat doen:

Omdat je nog aangifte moet doen maak je de correcties in dit jaar. Ga na wat de reden is dat een bedrag maar één keer voorkomt en pas de boeking aan. Je controleert en past alles aan totdat het saldo op nul staat.

Verschil Kruisposten in oud jaar:

Zit er een verschil in je kruisposten van een jaar waarover je belastingaangifte al is ingediend? Dan maak je de correctie (-s) in het eerstvolgende jaar waarover je nog geen aangifte hebt gedaan.

Heb jij bijvoorbeeld in 2022 geld betaald aan een leverancier en dit per ongeluk op Kruisposten geboekt? Je maakt dan de volgende twee boekingen:

Kostenboeking maken:

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Kosten en selecteer de gewenste categorie.
 4. Voer zelf de Omschrijving, Totaalbedrag incl. btw en het Totaal aan btw in.
 5. Zet de datum op januari 2023 in.
 6. Voeg de inkoopbon toe.
 7. Klik op Opslaan.

Kruispostenboeking maken

 1. Ga naar Boekingen links in het hoofdmenu.
 2. Klik op Boeking. Er wordt een paneel geopend voor een nieuwe boeking.
 3. Kies als boeking soort Balans en als categorie Kruisposten.
 4. Voer zelf de Omschrijving en Totaalbedrag in.
 5. Zet de datum op januari 2023 in.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik in de boeking bij Mogelijke koppelingen op x Boekingen gevonden die gekoppeld kunnen worden.
 8. Kies de bij Stap 1 gemaakte boeking.

Specificatie btw-saldo opgeven

.

In je aangifte inkomstenbelasting vraagt de Belastingdienst of het btw-saldo wat op je balans staat betrekking heeft op het jaar waarover je aangifte doet, het vorige jaar of op oudere jaren.

Het saldo dat op 31 december op je balans staat, zou gelijk moeten zijn aan het bedrag van je btw-aangifte over het vierde kwartaal (of jaar bij jaaropgave, of december bij maandopgave). Wijkt deze meer dan een paar euro af? Dan zijn er drie mogelijke problemen:

 • De beginbalans boeking btw ontbreekt.
 • De btw-aangifte is niet via Jortt ingediend en wijkt af.
 • Er zijn suppleties verwerkt uit voorgaande jaren.

Beginbalans btw

Het saldo wat op je beginbalans staat is normaal gesproken gelijk aan het btw-bedrag dat je in januari betaalt aan de Belastingdienst. Om dit bedrag te weten te komen, zoek je in de zoekbalk bovenin op ‘Belastingdienst’ of ‘btw’. Zo vind je de betaling die je gedaan hebt in januari.

Is dit het eerste jaar dat je je boekhouding doet met Jortt? Controleer dan of hier een beginbalans boeking van is. Zo niet, maak deze dan aan: btw beginbalans boeking.

Btw-aangifte(n) niet via Jortt ingediend

Heb je de btw-aangifte over dit jaar niet via Jortt ingediend, maar bijvoorbeeld via een externe boekhouder? Dan kunnen de bedragen van elkaar afwijken. Dit geeft een verschil in de controle van het fiscale vermogen, waardoor je de IB-aangifte niet kunt afronden. Je kunt dit controleren door:

 1. Ga naar Btw-aangifte links in het hoofdmenu.
 2. Open een tweede tab in je browser en open daar ook Jortt in.
 3. Ga in het tweede tab naar Boekingen, filter op Balans > Betaalde of ontvangen btw.
 4. Selecteer de periode Alles.
 5. Vergelijk de betalingen met de Btw-aangifte in het eerste tab.
 6. In januari betaal je het vierde kwartaal van de voorgaande periode.
 7. Zit er een verschil in? Dan is er een probleem.

Bepaal wat de waarheid is. Heb je de boekhouding met Jortt gedaan, dan is dat de nieuwe waarheid. Dien in dat geval de btw-aangifte(n) alsnog in via Jortt als een suppletie. Dit is een correctie op een vorige aangifte.

 1. Ga naar Btw-aangifte links in het hoofdmenu.
 2. Kies een periode.
 3. Sluit eventueel de btw-periode af.
 4. Dien je btw-aangifte in.
 5. Kies bij Soort btw-aangifte ‘Suppletie’ en geef bij ‘Het bedrag vorige btw-aangifte’ het bedrag op wat eerder is opgegeven (deze staat in de boeking, tweede tab).
 6. Verstuur de suppletie naar de Belastingdienst.
suppletie boekhoudprogramma Jortt

Suppleties hoef je niet gelijk te betalen. Je kunt na het opnieuw indienen van alle afwijkende kwartalen verder met de IB-aangifte.

Suppleties verwerkt uit voorgaande jaren

In het jaar waarover je je aangifte inkomstenbelasting gaat doen, kunnen betalingen of ontvangsten zijn gedaan voor suppleties uit voorgaande jaren. Heb jij de suppletie via Jortt ingediend, dan staat het saldo op de juiste manier in je boekhouding verwerkt.

Heeft jouw boekhouder de suppletie-aangifte(n) ingediend? Controleer dan of het bedrag op je beginbalans staat. Het saldo op je beginbalans moet dan bestaan uit het saldo van de btw-aangifte over het vierde kwartaal (of december) van vorig jaar plus of min het saldo van de suppletie-aangifte.

Verschil tussen activa en passiva

.

Heb je de passiva-kant ingevuld en krijg je de melding dat het totaal van de activa niet gelijk is aan het totaal van de passiva? Dan moet je dit eerst oplossen voordat je verder kunt. Heb je een klein verschil (minder dan € 5)? Corrigeer in dat geval je overige vorderingen of overige schulden op de site van de Belastingdienst.

Heb je een groter verschil, dan heb je verkeerde bedragen overgenomen uit Jortt, bedragen in een verkeerd vak ingevuld of bedragen vergeten in te vullen. Loop alle bedragen van de balans nog een keer door, dus activa en passiva en controleer of je alles hebt ingevuld en of je het juiste vak hebt ingevuld.

Verschil in fiscale winstberekening

.

De Belastingdienst controleert het resultaat van je bedrijf met behulp van de fiscale winstberekening. Als er een verschil wordt geconstateerd, dan krijg je de volgende melding:

Het totaalbedrag bij Winstberekening (€ X) is niet gelijk aan het bedrag bij Winstberekening volgens Winst- en verliesrekening (€ Y).

Doorloop nu de volgende stappen en ga uit van het overzicht wat de Belastingdienst laat zien:

 1. Is het bedrag wat bij Winstberekening volgens Winst- en verliesrekening wat je op de site van de Belastingdienst hebt ingevuld gelijk aan het bedrag wat in Jortt bij het onderdeel Winst-en-verliesrekening in het rapport aangifte inkomstenbelasting (IB) staat? Zo nee, pas de bedragen aan op de site van de Belastingdienst.
 2. Is het bedrag wat bij Privéonttrekkingen in het overzicht van de Belastingdienst staat gelijk aan het bedrag wat in Jortt bij het onderdeel Privéonttrekkingen en -stortingen in het rapport aangifte inkomstenbelastingdienst (IB) staat? Zo nee, pas de bedragen aan op de site van de Belastingdienst.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.