Privéonttrekkingen en -stortingen

De Belastingdienst wil weten hoeveel geld je uit je bedrijf hebt overgemaakt naar privé en hoeveel privé geld je in je bedrijf gestopt hebt.

Heb je een auto van de zaak, geef dan de bijtelling voor de inkomstenbelasting op in je administratie. Lees hoe je de bijtelling voor de inkomstenbelasting boekt.

Heb je aan het begin van de aangifte inkomstenbelasting aangegeven dat je een auto van de zaak hebt, dan stelt de Belastingdienst bij het onderdeel Privéonttrekkingen en -stortingen hier vragen over.

inkomstenbelasting vragen over de zakelijke auto

Vul alle vragen in.

Toelichting op de vragen:

Waren de werkelijke kosten van het privégebruik van deze auto hoger dan het percentage van de cataloguswaarde van de auto?

Zoek de boekingen op in Jortt die je voor de bijtelling hebt gemaakt. Zijn de werkelijke kosten lager dan het percentage van de cataloguswaarde, kies je hier Ja en geef je die werkelijke kosten op. Zijn de werkelijke kosten hoger dan kies je hier Nee. De Belastingdienst rekent dan met het percentage van de cataloguswaarde.

Vanuit privémiddelen betaalde kosten voor deze auto?

Vul hier €0 in. Verwerk deze kosten in je administratie.

Privéonttrekkingen en -stortingen

Heb je dit jaar via je zakelijke rekening geld overgemaakt naar een pensioen- of lijfrenteverzekeraar en is het bedrag op je oudedagsreserve in Jortt hierdoor verlaagd? In dat geval tel je zelf het bedrag waarmee de reserve is afgenomen op bij je Privéonttrekkingen in geld. Het opbouwen van een pensioen is namelijk een privéaangelegenheid.

inkomstenbelasting Privéonttrekkingen in geld

Neem de privéonttrekkingen in geld over van het Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 rapport uit boekhoudprogramma Jortt:

boekhoudprogramma Privéonttrekkingen in geld

Heb je een auto van de zaak?

Op de site van de Belastingdienst vul je bij Privéonttrekkingen in geld in:

Privéonttrekkingen in Geld Jortt rapport (in het voorbeeld € 25.000) - Onttrekking privégebruik auto van de onderneming op site Belastingdienst (in het voorbeeld € 22.000) = €3.000.

Op deze manier is het goed ingevuld bij de Belastingdienst.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.