IB - Belastingplichtige

Je gaat nu beginnen met invullen van je aangifte inkomstenbelasting.

Open Jortt en de site van de Belastingdienst naast elkaar, zodat je kunt switchen tussen beide pagina's.

Open in Jortt:

  • Ga naar Rapporten.
  • Kies Aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023.

Online aangifte inkomstenbelasting doen

Log in op de site van de Belastingdienst. Kies Mijn Belastingdienst (privé gedeelte van de Belastingdienst). Je begint met het invullen van de gegevens van jouw bedrijf. De Belastingdienst wil graag weten welk bedrijf van jou is. In het aangifteformulier ga je naar 'Ondernemingen'. Hier geef je aan of je ondernemer bent en voor welk bedrijf dat was.

controle ib

Bovenstaande velden neem je over uit Jortt. De Belastingdienst stelt hier nog een aantal vragen. Een deel van de vragen wordt in het rapport van Jortt onder het kopje Belastingplichtige voor je beantwoord. Neem deze antwoorden over op de site van de Belastingdienst. De andere vragen beantwoord je zelf, zie hieronder.

opgeven ondernemingen ib

De vraag 'Is het fiscale ondernemingsvermogen op 01-01-2023) gelijk aan het fiscale ondernemingsvermogen op 31-12-2022)?' moet je met 'Ja' beantwoorden.

Toelichting op de vragen.

Vraag: Wijkt het boekjaar af van het kalenderjaar?

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In veel gevallen is dit hetzelfde als het boekjaar. In specifieke gevallen is een boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar. Het boekjaar loopt dan bijvoorbeeld van 1 mei tot en met 30 april. Voor bedrijven met seizoenshandel kan dit gunstig zijn, zodat opbrengsten en kosten kunnen worden toegerekend aan een seizoen. Dit wordt ook wel een gebroken boekjaar genoemd. Je vraagt dit aan bij de Belastingdienst. Een gebroken boekjaar wordt door Jortt niet ondersteund.

Vraag: Is deze onderneming in dit boekjaar gestart?

Ben je met jouw bedrijf gestart in het jaar waarover je aangifte gaat doen, dan had jouw bedrijf op 1 januari nog geen bezittingen en schulden. De Belastingdienst laat dan geen kolommen zien voor Boekwaarde begin boekjaar. Met Boekwaarde begin boekjaar wordt de waarde op 1 januari bedoeld en dit is voor jouw bedrijf dan niet van toepassing.

Vraag: Is het fiscale ondernemingsvermogen op 01-01-2023 gelijk aan het fiscale ondernemingsvermogen op 31-12-2022?

Met ondernemingsvermogen wordt bedoeld, de waarde van het eigen vermogen. Dit is het bedrag dat in je balans staat onder het kopje Eigen vermogen.

Zoals eerder in dit artikel aangegeven, onder het kopje Fiscale winstberekening, berekent de Belastingdienst jouw winst op basis van een vermogensvergelijking. Hierbij wordt gerekend met de waarde van het eigen vermogen waarmee je vorig jaar bent geëindigd, dus de waarde op 31 december van het voorgaande jaar.

Heb jij in 2023 verder gewerkt in jouw administratie en sluiten de cijfers die in jouw boekhouding van 2022 staan aan met wat jij hebt aangegeven bij de Belastingdienst over 2022? Beantwoord deze vraag dan met Ja.

Ben jij in 2023 gestart met Jortt? En heb jij de cijfers die je over 2022 hebt aangegeven bij de Belastingdienst als beginbalans in Jortt gezet? Beantwoord deze vraag dan met Ja.

Ben jij in 2023 (bewust) met andere cijfers gestart dan waar je in 2022 bent geëindigd? Beantwoord de vraag dan met Nee en geef in de kolom Boekwaarde begin boekjaar de waarde in waarmee je bent gestart.

Wanneer je deze vraag met Nee beantwoordt, vraagt de Belastingdienst jou om aanvullende informatie. Dit betekent dat je voor alle categorieën die in jouw boekhouding staan ook de waarde van 1 januari moet opgeven. Deze cijfers staan niet in het rapport van Jortt, omdat dit in de meeste gevallen niet van toepassing is.

Heb jij bedrijfsmiddelen in je bedrijf en ben je in dit jaar overgestapt naar Jortt? Het kan zijn dat de waarde van jouw bedrijfsmiddelen niet volledig overeenkomt met wat er in je oude boekhoudprogramma stond. Bij een kleine afwijking beantwoord je de vraag alsnog met Ja en ga je verder gaan met de aangifte.

De Belastingdienst vraagt met Ja/ Nee vragen naar de situatie in je bedrijf.

opgeven ondernemingen ib

Toelichting op de vragen.

Vraag: Waren er in 2023 een of meer bestelauto’s of personenauto’s in uw onderneming (bijvoorbeeld, in eigendom, lease of huur)?

Heb je een auto van de zaak dan vul je hier Ja in. Je krijgt dan nog een extra vraag: Gebruik je de auto ook privé? Geef hier Ja op wanneer je dat doet, ook wanneer je minder dan 500 kilometer met je auto rijdt. Op een later moment in de aangifte inkomstenbelasting geef je de gegevens op. Verwerk de bijtelling in je administratie zoals aangegeven in Jortt bij Hoe boek ik de bijtelling van de auto van de zaak.

Neem de antwoorden over uit het Jortt rapport Aangifte inkomstenbelasting.

controle ib

Op de volgende pagina's verwerken we Aangifte inkomstenbelastingen 2023 rapport stap voor stap in de inkomstenbelasting.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.