Van winst naar inkomstenbelasting 2021 (eenmanszaak)

inkomstenbelasting eenmanszaak

Hoe bepaal je hoeveel inkomstenbelasting je over je winst moet betalen? Daar kun je vrij snel een grove schatting van maken.

Eerst een veelgemaakte fout uit de wereld helpen: Je betaalt niet je inkomstenbelasting over het geld dat je uit je bedrijf hebt gehaald, maar over je winst. Dus als je veel winst hebt gemaakt en geen geld uit je bedrijf hebt gehaald, moet je toch inkomstenbelasting betalen en vice versa.

In boekhoudprogramma Jortt zie je bij Rapporten je winst- en verliesoverzicht. Heb je winst gemaakt? Dan moet je over deze winst inkomstenbelasting betalen. Een grove schatting van hoeveel je moet betalen, bepaal je zo.

Stel je hebt € 50.000,- winst gemaakt.

Zelfstandigenaftrek

Heb je dit jaar meer dan 1.225 uur voor je bedrijf gewerkt (gemiddeld 25 uur per week), dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Je mag dan € 6.670,- aftrekken van je winst.

Vanwege de coronacrisis geldt voor 2021 een Url: versoepeling van het urencriterium.

Je belastbare winst is dan nog € 43.330,-.

Startersaftrek

Was je een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer en paste je in die periode niet meer dan twee keer zelfstandigenaftrek toe? Dan heb je recht op de startersaftrek. Je mag dan € 2.123,- aftrekken van je winst.

Je belastbare winst is dan nog € 41.207,-.

Mkb-winstvrijstelling

Na aftrek van bovenstaande posten heb je recht op de Mkb-winstvrijstelling. Deze is 14% van je winst minus de zelfstandigenaftrek minus de startersaftrek. In dit voorbeeld dus 14% van € 41.207,- = € 5.768,-.

Je Belastbaar inkomen is € 35.439,-.

Belastingschijf 2021:

Afhankelijk van je inkomen betaal je per 'schijf' belasting.

Over de eerste € 68.508,- betaal je 37,10% belasting.
Note: boven € 68.508,- betaal je 49,50% belasting.

Over € 35.439,- bereken je € 13.147,- inkomstenbelasting. Hierop krijg je nog kortingen:

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting.

In dit voorbeeld is de algemene heffingskorting € 1.977,-.

Arbeidskorting berekenen

Via de arbeidskorting krijg je korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je hebt recht op de arbeidskorting als je werkt. De arbeidskorting is inkomensafhankelijk. Dit betekent dat de hoogte van deze ‘belastingkorting’ afhankelijk is van uw inkomen uit arbeid.

De Arbeidskorting op € 50.000 is € 3.345.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Tot zover de kortingen, als laatste komt er 5,75% premie Zvw bovenop.

In dit voorbeeld 5,75% van het Belastbaar inkomen € 35.439 = € 2.038.

De totale reservering die je moet maken voor je inkomstenbelasting is € 9.862,- (dat is ca. 20% van € 50.000,-).

Deze berekening geeft een grove inschatting. Er tellen meer posten mee:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je investeert in bedrijfsmiddelen dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Om in 2021 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet je een bedrag tussen € 2.401,- en € 328.721,- in bedrijfsmiddelen voor je onderneming investeren.

Verlies verrekenen

Een verlies uit een voorgaand jaar mag je verrekenen met winst uit de drie voorafgaande jaren en (in die volgorde) met winst uit de negen volgende jaren. Verliezen die je niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. Je kunt die verliezen dan niet meer verrekenen.

Hypotheekrenteaftrek

Het je een eigen huis? Dan mag je de kosten van de hypotheek aftrekken.

Auto van de zaak

Gebruik je de auto van de zaak privé? Dan heb je grote kans dat je bijtelling krijgt en dus meer inkomstenbelasting moet gaan betalen.

Bijtelling oudere auto van de zaak

Let op, rijd je een oudere auto (>4 tot 15 jaar)? Het kan zijn dat de totale autokosten minder bedragen dan het bedrag dat je voor het privégebruik van de auto moet tellen. In dat geval stel je het bedrag van het privégebruik van de auto gelijk aan je totale autokosten. Wat aan aftrekbare autokosten overblijft, is dan nihil.

Bijtelling youngtimer van de zaak (auto ouder dan 15 jaar)

Is de auto van de zaak ouder dan 15 jaar? Dan is je bijtelling 35% van de waarde van de auto in het economisch verkeer (dat is de dagwaarde van de auto) en niet van de catalogusprijs van de auto.

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een aangename belastingkorting voor bedrijven waarbij de partner hand-en-spandiensten levert voor je bedrijf. Je krijgt deze aftrek wanneer:

  • je ondernemer bent (> 1.225 werkt voor je bedrijf)
  • je fiscale partner 525 uren of meer voor je werkt zonder vergoeding of wanneer de vergoeding die je hiervoor betaalt minder dan € 5.000,- is.
  • je partner is geen vennoot is.

De meewerkaftrek loopt op tot 4% van de winst.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.