Van winst naar loon 2022 en 2023 (eenmanszaak)

inkomstenbelasting eenmanszaak

Hoe bepaal je hoeveel inkomstenbelasting je over je winst moet betalen? Daar kun je vrij snel een grove schatting van maken.

Eerst een veelgemaakte fout uit de wereld helpen: Je betaalt niet je inkomstenbelasting over het geld dat je uit je bedrijf hebt gehaald, maar over je winst. Dus als je veel winst hebt gemaakt en geen geld uit je bedrijf hebt gehaald, moet je toch inkomstenbelasting betalen en vice versa.

In boekhoudprogramma Jortt zie je bij Rapporten je winst- en verliesoverzicht. Heb je winst gemaakt? Dan moet je over deze winst inkomstenbelasting betalen. Een grove schatting van hoeveel je moet betalen, bepaal je zo.

Stel je hebt € 50.000,- winst gemaakt.

Zelfstandigenaftrek

.

Heb je dit jaar meer dan 1.225 uur voor je bedrijf gewerkt (gemiddeld 25 uur per week), dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Je mag dan € 6.310,- (2022) / € 5.030 (2023) aftrekken van je winst.

Je belastbare winst is dan nog € 43.690,- (2022) / € 44.970 (2023).

Startersaftrek

.

Was je een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer en paste je in die periode niet meer dan twee keer zelfstandigenaftrek toe? Dan heb je recht op de startersaftrek. Je mag dan € 2.123,- aftrekken van je winst.

Je belastbare winst is dan nog € 41.567,- (2022) / € 42.847 (2023).

Mkb-winstvrijstelling

.

Na aftrek van bovenstaande posten heb je recht op de Mkb-winstvrijstelling. Deze is 14% van je winst minus de zelfstandigenaftrek minus de startersaftrek.

In dit voorbeeld dus:

(2022) 14% van € 41.567,- = € 5.820,-. Je Belastbaar inkomen is € 35.747,-.

(2023) 14% van € 42.847,- = € 5.999,-. Je Belastbaar inkomen is € 36.848,-.

Belastingschijf:

.

Afhankelijk van je inkomen betaal je per 'schijf' belasting.

Belastingschijf 2022

Over de eerste € € 69.399,- betaal je 37,07% belasting.
Note: boven € 68.399,- betaal je 49,50% belasting.

Over € 35.747,- bereken je € 13.201,- inkomstenbelasting. Hierop krijg je nog kortingen.

Belastingschijf 2023

Over de eerste € € 73.031,- betaal je 36,93% belasting.
Note: boven € 73.031,- betaal je 49,50% belasting.

Over € 36.848,- bereken je € 13.607,- inkomstenbelasting. Hierop krijg je nog kortingen.

Algemene heffingskorting

.

De algemene heffingskorting is een korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting en premies. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting.

In dit voorbeeld is de algemene heffingskorting 2022 € 1.955,-.

In dit voorbeeld is de algemene heffingskorting 2023 € 2.205,-.

Arbeidskorting berekenen

.

Via de arbeidskorting krijg je korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je hebt recht op de arbeidskorting als je werkt. De arbeidskorting is inkomensafhankelijk. Dit betekent dat de hoogte van deze ‘belastingkorting’ afhankelijk is van uw inkomen uit arbeid.

De Arbeidskorting op € 50.000 is in 2022 € 3.378.

De Arbeidskorting op € 50.000 is in 2023 € 4.250.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

.

Tot zover de kortingen, als laatste komt er 5,50% premie Zvw bovenop.

In dit voorbeeld 5,5% van het Belastbaar inkomen (2022) € 1.966 / (2023) € 2.001.

Reservering belastingen loon 2022

De totale reservering die je moet maken voor je inkomstenbelasting is € 9.834,- (dat is ca. 20% van € 50.000,-).

Reservering belastingen loon 2023

De totale reservering die je moet maken voor je inkomstenbelasting is € 9.153,- (dat is ca. 18% van € 50.000,-).

Deze berekening geeft een grove inschatting. Er tellen meer posten mee:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

.

Als je investeert in bedrijfsmiddelen dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Om in 2021 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet je een bedrag tussen € 2.401,- en € 332.994,- in bedrijfsmiddelen voor je onderneming investeren.

Verlies verrekenen

.

Een verlies uit een voorgaand jaar mag je verrekenen met winst uit de drie voorafgaande jaren en (in die volgorde) met winst uit de negen volgende jaren. Verliezen die je niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. Je kunt die verliezen dan niet meer verrekenen.

Hypotheekrenteaftrek

.

Het je een eigen huis? Dan mag je de kosten van de hypotheek aftrekken.

Auto van de zaak

.

Gebruik je de auto van de zaak privé? Dan heb je grote kans dat je bijtelling krijgt en dus meer inkomstenbelasting moet gaan betalen.

Bijtelling oudere auto van de zaak

Let op, rijd je een oudere auto (>4 tot 15 jaar)? Het kan zijn dat de totale autokosten minder bedragen dan het bedrag dat je voor het privégebruik van de auto moet tellen. In dat geval stel je het bedrag van het privégebruik van de auto gelijk aan je totale autokosten. Wat aan aftrekbare autokosten overblijft, is dan nihil.

Bijtelling youngtimer van de zaak (auto ouder dan 15 jaar)

Is de auto van de zaak ouder dan 15 jaar? Dan is je bijtelling 35% van de waarde van de auto in het economisch verkeer (dat is de dagwaarde van de auto) en niet van de catalogusprijs van de auto.

Meewerkaftrek

.

De meewerkaftrek is een aangename belastingkorting voor bedrijven waarbij de partner hand-en-spandiensten levert voor je bedrijf. Je krijgt deze aftrek wanneer:

  • je ondernemer bent (> 1.225 werkt voor je bedrijf)
  • je fiscale partner 525 uren of meer voor je werkt zonder vergoeding of wanneer de vergoeding die je hiervoor betaalt minder dan € 5.000,- is.
  • je partner is geen vennoot is.

De meewerkaftrek loopt op tot 4% van de winst.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.