Goedgekeurd door de Belastingdienst

Wat is een goedgekeurd door de Belastingdienst boekhoudprogramma?

De Belastingdienst is heel beknopt over waar een boekhouding aan moet voldoen. Op de website van de Belastingdienst staat:

Hoe u uw administratie opzet, bepaalt u zelf. Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw u moet betalen en hoeveel btw u van ons terugvraagt. Hoe u ook administreert, zorg ervoor dat u de gegevens die u nodig hebt voor uw btw-aangifte en voor uw opgaaf ICP, gemakkelijk kunt vinden in uw administratie. Dat betekent dat u per aangiftetijdvak overzichten moet bijhouden van:

  • uitgaande facturen (als u het factuurstelsel toepast)
  • inkomsten (als u het kasstelsel toepast)
  • ontvangen facturen
  • privégebruik van goederen en diensten
  • ontvangsten die zijn belast met verschillende btw-tarieven, registreert u afzonderlijk per btw-tarief.

De eisen van de Belastingdienst zijn dus uiterst beperkt.

Samenwerking Jortt en Belastingdienst

Er is al meerdere jaren een intensieve en vruchtbare samenwerking tussen Jortt en de Belastingdienst.

Project Versterking Administratieve Ketens

In Nederland komen er steeds meer ondernemingen bij, terwijl het aantal controleurs afneemt. Voor de Belastingdienst is het daarom van groot belang dat de kwaliteit van de boekhouding verbetert. Om ervoor te zorgen dat ondernemers hun administratie zelf goed kunnen verwerken, werkt Jortt samen met de Belastingdienst aan dit project.

Omdat de regels van de Belastingdienst in Jortt zijn geïntegreerd en proactief worden gecontroleerd, is de kwaliteit van een Jortt-boekhouding opvallend hoog.

Toetsing van boekhoudprogramma Jortt

Binnen dit project heeft Jortt haar boekhoudprogramma laten toetsen door de Belastingdienst. Kan een controleur eenvoudig een boekhouding controleren? Van de eerste factuur, de btw-aangifte, de salarisadministratie, tot en met de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Sluit de jaarrekening aan op de auditfile, snapt de controleur de boekhouding en kan een ondernemer uitleggen wat er is gebeurd in de boekhouding?

Geïntegreerd systeem

Omdat Jortt alles heeft geïntegreerd in één systeem, is de boekhouding waterdicht, klopt deze altijd, betaalt de ondernemer niet teveel belasting en is de controle met vlag en wimpel geslaagd.

Jortt en de Belastingdienst in praktijk

Met ruim 100.000 gebruikers zijn er regelmatig controles geweest van de Belastingdienst bij Jortt-gebruikers. Wat hier vooral uit naar voren komt, is dat de ondernemer goed uit kan leggen wat er in de boekhouding is gebeurd. Hierdoor zijn de controles snel afgerond.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.