Hoe kan ik winstaandeel berekenen voor vof of maatschap?

Maak je deel uit van een samenwerkingsverband zoals een vof of maatschap, dan moet je in je aangifte inkomstenbelasting opgeven wat jouw aandeel is in het resultaat.

Het resultaat kan op verschillende manieren worden verdeeld:

 • Verdeling op basis van een percentage
 • Verdeling op basis van opbrengsten en kosten per persoon

Jortt biedt geen optie om een balans, jaarrekening of aangife inkomstenbelasting te genereren op persoonlijk of buitenvennootschappelijk niveau. In je aangifte inkomstenbelasting vul je de cijfers in van het samenwerkingsverband en geef je aan wat jouw aandeel is in het resultaat.

Opbrengsten en kosten verdelen op basis van een percentage

.

Hebben jij en je zakenpartner(s) afgesproken om het resultaat van de vof of maatschap op basis van een percentage te verrekenen, dan is de berekening eenvoudig. Het bedrag wat in de winst-en-verliesrekening in Jortt staat vermenigvuldig je met het percentage wat voor jou van toepassing is. Dit is jouw aandeel in het resultaat.

In je aangifte inkomstenbelasting geef je bij de algemene vragen aan dat je de gegevens invult op basis van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat je de balans en de winst-en-verliesrekening opgeeft voor de vof of maatschap als geheel. Je gebruikt hiervoor het rapport Aangifte inkomstenbelasting dat in Jortt voor je klaarstaat bij rapporten.

Bij het onderdeel Kapitaal- en winstaandeel in het samenwerkingsverband in de aangifte inkomstenbelasting geef je aan welk aandeel van het resultaat aan jou is toegerekend. Over dit deel ga je inkomstenbelasting betalen.

Opbrengsten en kosten per persoon labelen

.

Hebben jij en je zakenpartner(s) afgesproken dat (een deel van) de opbrengsten en kosten specifiek worden toegerekend, dan is het berekenen van je winstaandeel iets lastiger. Maak hiervoor gebruik van het template Winstaandeel berekenen voor vof of maatschap.

Open Jortt en open op een tweede tabblad de template. Vul de template als volgt in:

Kolom B

 1. Ga in Jortt naar Rapporten links in het hoofdmenu en klik op Winst-en-verliesrekening.
 2. Selecteer het juiste jaartal.
 3. Neem de totalen voor opbrengsten en kosten over in kolom B van de template.

Kolom C

 1. Ga in Jortt naar Rapporten links in het hoofdmenu en klik op Winst-en-verliesrekening.
 2. Selecteer het juiste jaartal.
 3. Klik op Labels en kies voor vennoot of maat A.
 4. Neem de totalen voor opbrengsten en kosten over in kolom C van de template.

Kolom D

 1. Ga in Jortt naar Rapporten links in het hoofdmenu en klik op Winst-en-verliesrekening.
 2. Selecteer het juiste jaartal.
 3. Klik op Labels en kies voor vennoot of maat B.
 4. Neem de totalen voor opbrengsten en kosten over in kolom D van de template.

Kolom E

Heb je niet alle opbrengsten en kosten gelabeld, dan blijft er nog een resultaat over (de niet gelabelde posten). Dit bedrag staat in kolom E en wordt in de template automatisch berekend als je alle cijfers, zoals hierboven aangegeven, hebt ingevuld.

Het resultaat van de niet gelabelde posten verdeel je op basis van een bedrag of percentage. In de template wordt duidelijk aangegeven hoe je dit invult. De cijfers worden automatisch overgenomen in de tabel bij stap 3.

In de tabel bij stap 3 lees je nu welk winstaandeel elke vennoot / maat heeft in het resultaat van de vof of maatschap. Jouw aandeel vul je in je aangifte inkomstenbelasting in bij het onderdeel Kapitaal- en winstaandeel in het samenwerkingsverband bij Verdeling restant winst.

In Hoe boek ik eigen vermogen / kapitaalsverdeling VOF? lees je hoe je de resultaatverdeling in je boekhouding verwerkt.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.